Aktiviteter på SkaS

Träning före, under och efter cancerbehandling

Ett flertal studier visar att regelbunden fysisk träning kan göra att cancerbehandling tolereras bättre, komplikationer minskar och att det bidrar till ett allmänt ökat välmående.

Skaraborgs Sjukhus erbjuder dig som patient som har en pågående alternativt nyligen avslutad behandling ett bedömningssamtal tillsammans med fysioterapeut. Samtalet syftar till att kartlägga och tillgodose dina behov av fysioterapeutiska insatser. Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska för remiss.

Träningsgrupper för personer med cancerdiagnos finns i nuläget endast i Skövde. Grupperna är öppna för personer under och efter behandling. Träningen pågår under 12 veckor. För att delta i denna aktivitet krävs remiss från läkare eller sjuksköterska. Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare för mer information.

Länk till patientinformation Information träningsgrupp cancerbeh patient, VGR14513 – 06.2022

Länk till personalinformation (behörighet krävs): Information träningsgrupp personal, VGR14512 – 06.2022

Träningsredskap

Föreläsningar för patienter och närstående

Skaraborgs sjukhus har sedan 2018 erbjudit gruppföreläsningar på olika teman/ämnen för personer som drabbats av cancer. Syftet med föreläsningarna har varit att stärka den egna handlingsberedskapen och underlätta den förändrade livssituationen som en cancerdiagnos ofta innebär.
Då det under våren 2023 var få deltagare på de tillfällen som erbjöds har vi beslutat att pausa föreläsningarna tills vidare.

Några av de tidigare föreläsningarna finns inspelade, prata med din kontaktsjuksköterska för att få tillgång till dessa.

Det finns även filmer på 1177 om olika ämnen inom cancerrehabilitering som du kan titta på. Se länkar nedan.

Vill du veta mer?