Brottsofferjour

Brottsofferjouren är en ideell organisation, som erbjuder stöd och hjälp till den som har blivit utsatt för brott. Brottsofferjouren är religiöst och politiskt obunden.

Brottsofferjouren kan erbjuda:

  • Råd och stöd.
  • Hjälp i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag.
  • Stöd i samband med rättegång.
  • Någon att tala med.

Brottsofferjourernas telefoncentral finns på telefonnummer: 0200-21 20 19, måndag till fredag klockan 09.00 - 12.00, samt måndag, onsdag och torsdag även klockan 13.00 - 15.30.

www.brottsofferjouren.se

Norra Skaraborg, telefonnummer: 0501-100 42 (för brottsoffer från Mariestad, Töreboda och Gullspång)
Västra Skaraborg, telefonnummer: 0510-235 88
Östra Skaraborg, telefonnummer 0500-48 75 43

www.ostraskaraborg.boj.se