Utväg

Sedan 1996 finns genom Utväg Skaraborg en myndighetssamverkan kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Följande myndigheter ingår i Utväg Skaraborg:

  • Polismyndigheten.
  • Åklagarmyndigheten.
  • Kriminalvården.
  • Socialtjänsten.
  • Västra Götalandsregionen.

Målet med Utvägs arbete är: 

  • Att på kort sikt förhindra upprepning av våld och hot.
  • Att långsiktigt minska förekomsten av våld och hot.
  • Att långsiktigt visionärt verka för att våld och hot inte förekommer överhuvudtaget.

Utvägs kärnverksamhet är stöd i form av enskilda samtal och gruppverksamhet för personer som är eller har varit utsatta för våld, personer som utövar eller har utövat våld, samt barn och unga som upplever eller har upplevt våld.

Såväl män, kvinnor som barn kan på egen hand, eller med hjälp från andra myndigheter, söka sig till Utvägs verksamhet. Tänk på att i ett tidigt skede informera mannen om att det finns hjälp för män att få i Utväg.

Utvägs webbplats

För att stödja den personal som möter kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och deras barn, eller män som utövar våldet, finns det utsedda kontaktpersoner på Skaraborgs Sjukhus och inom primärvården i Skaraborg.

Kontaktpersoner SkaS

Handlingsplan och uppdrag för Primärvården Skaraborgs och Skaraborgs Sjukhus arbete i Utväg Skaraborg (pdf)