Om patienten återvänder hem

Om kvinnan återvänder hem, kan det innebära att hon utsätts för risk. Diskutera därför vad som hittills har fungerat för att avvärja krissituationer och om kvinnan tror att sådana strategier kan hjälpa även nu.

Tänk på följande:

  • Fråga kvinnan om hon kommer att ringa polisen i fall mannen blir våldsam. Om kvinnan inte kan komma åt att ringa, vad ska hon i så fall göra för att påkalla hjälp?
  • Be kvinnan beskriva sitt sociala nätverk och om hon där kan få stöd i en akut situation.
  • Be kvinnan berätta för någon att hon blir utsatt för våld. Det kan vara en vän, släkting eller arbetskamrat som hon litar på. Diskutera för- och nackdelar med att berätta för vänner och släktingar vad hon är utsatt för.
  • Vart kan kvinnan ta vägen om hon måste fly?
  • Be kvinnan föra dagbok varje gång hon känner sig hotad. Då har hon något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som har hänt. Har hon tillgång till en smartphone, är det bra att fotografera, filma eller spela in ljud.
  • Föreslå att kvinnan har viktiga saker lätt tillgängliga, om hon måste lämna hemmet snabbt.