Kontaktpersoner SkaS, våld i nära relationer

Edvin Eldelid
Kurator-och dietistmottagning, Skaraborgs sjukhus Skövde
edvin.eldelid@vgregion.se

Zoltan Holdos
Ortopediavdelning, Skaraborgs sjukhus Lidköping
zoltan.holdos@vgregion.se

Mahin Jahangasht
Gynekologimottagning, Skaraborgs Sjukhus Skövde
mahin.jahangasht@vgregion.se

Lina Johansson
Akutvårdsavdelning (AVA), Skaraborgs Sjukhus Skövde
lina.d.johansson@vgregion.se

Eva Kemppainen
Arbetsterapi och fysioterapi, Skaraborgs sjukhus Skövde
eva.kemppainen@vgregion.se

Katarina Lindgren
Sjukhuskyrkan, Skaraborgs Sjukhus Skövde
katarina.maria.lindgren@vgregion.se

Sara Mårtensson
Gynekologimottagning, Skaraborgs Sjukhus Skövde
sara.martensson@vgregion.se

Emma Pantzar
Stabsområde Utveckling, Skaraborgs Sjukhus Skövde
emma.pantzar@vgregion.se

Maria Sandberg
Akutvårdsavdelning (AVA), Skaraborgs sjukhus Skövde
maria.sandberg@vgregion.se

Malin Svensson
Akutmottagning, Skaraborgs sjukhus Skövde
malin.x.svensson@vgregion.se