Kvinnojourer

Kontaktuppgifter till kvinno- och mansjourer i Västra Götaland.

Finska kvinnojouren Piilopirtti, Angered
Telefonnummer: 031-330 25 56
www.piilopirtti.se

Kvinnofridslinjen
Stödtelefon för kvinnor som upplevt hot och våld 
Telefonnummer: 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Kvinnohuset Tranan, Skövde

Kvinnojour som omfattar Skövde, Mariestad, Hjo, Karlsborg, Tidaholm, Grästorp Falköping och Tibro

Verksamheten erbjuder samtalsmottagning hos kurator (socionom med spetskompetens om våld i nära relationer) med kort varsel (oftast samma dag) samt skyddat boende.

Telefon 0500-41 86 68
Vardagar 08.00-18.00 (Personal i samtalsmottagning och skyddat boende)
Måndag – Söndag 18.00–23.00 (Volontärjour för råd & stöd)
www.kvinnohusettranan.se

Kvinnojouren Linnéan
Kvinnojour som omfattar Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.
Telefonnummer: 0510-219 00, telefontid alla dagar, dygnet runt.
www.kvinnojourenlinnean.se

ROKS
Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Telelefonnummer, kansliet: 08-442 99 30.
www. roks.se

Systerjouren Somaya
Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext.
Telefonnummer: 020-81 82 83, vardagar 9.00-16.00.
Chatt: somaya.se/chatta-med-oss
www.somaya.se

Terrafem i Göteborg
Jourtelefon för kvinnor med annat modersmål än svenska, ger råd och stöd på många olika språk. Mest inriktad på unga kvinnor som befinner sig i riskzon gällande hedersrelaterat våld.
Telefonnummer: 020-52 10 10.
www.terrafem.org

Tjejjouren Elina
Telefonnummer: 0500-41 17 29, chatt och telefonjour onsdagar klockan 18.00-21.00.
www.elina.tjejjouren.se/

Unizon
Telelefonnummer, kansliet: 08-642 64 01.
www.unizon.se 

Utväg Skaraborg
Erbjuder möjlighet att få hjälp med individuella stöd- och motivationssamtal samt delta i gruppverksamhet.
www. utvag.se