Covid-19: Film - Tips för att minska smittspridning

Vårdhygien har gjort en film där fem områden som kan innebära smittspridning har definierats. Se filmen nedan!