Webbutbildning - basal hygien

Passa på! Det finns fortfarande möjlighet att genomföra utbildning i basala hygienrutiner på Vårdgivarguidens hemsida för alla inom vård och omsorg.

Observera de tekniska kraven på utrustning, webbläsare och skärmar.

Basala hygienrutiner - digital utbildning