ESBL

SJUKHUS. Här kan du läsa om vårdhygieniska rutiner och råd för ESBL. Det finns också patientinformation på flera språk.