Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

 

Hepatit A i frysta jordgubbar

Ett antal personer har insjuknat i hepatit A kopplat till konsumtion av frysta jordgubbar från Polen, men inga fall finns i Västra Götaland. Det aktuella partiet jordgubbar har inte sålts direkt till konsument. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Information om aktuella utbrott från Folkhälsomyndigheten

Nyhetsbrev Smittskydd Västra Götaland

Ur innehållet: Under sommarmånaderna ökar risken att drabbas av magsjuka, användbara dokument och anvisningar vid tarminfektion, råd till allmänheten om hur man minskar risken för magsjuka, vibrioinfektion – badsårsfeber, utbildningar

Ur innehållet: vaccinera inför resan, influensa, brist på TBE-vaccin, utbildningar

Ur innehållet: fall av konstaterad mässling i Borås, utbrott av listeria

GDPR - så här skyddar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.  Klicka på denna länk  för att läsa mer om hur Västra Götalandsregionen arbetar med GDPR, behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.