Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

Influensan är här för säsongen

Det är nu hög tid att vaccinera. Tillgången på vaccin kan variera, men det finns gott om vaccin på vårdcentralerna Heimdal i Borås, Dagson i Uddevalla och Olskroken i Göteborg.

Senast uppdaterad: 2019-01-15 16:20