Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning.

2024-06-17: Kikhostan ökar i Västra Götaland  

I Västra Götaland, liksom i övriga Sverige ses nu en tydlig ökning av antalet fall av kikhosta.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta både hos vuxna och barn. De som drabbas hårdast av kikhosta är spädbarn där infektionen kan bli livshotande.

I Sverige rekommenderas vaccination till alla barn från tre månaders ålder och till alla gravida efter graviditetsvecka 16. Vaccination mot kikhosta ingår i barnvaccinationsprogrammet och är kostnadsfritt för gravida i Västra Götalandsregionen.

Vaccination och genomgången sjukdom ger ett gott men relativt kortvarigt skydd. Redan första dosen vid 3 månaders ålder minskar risken för svår sjukdom. Skyddet av vaccination avtar efter cirka 5 år. Genomgången sjukdom ger immunitet i cirka 15 år. Även en person som är tidigare vaccinerad, liksom en med genomgången kikhosta kan därför få en smittsam sjukdom.

Ta prov för kikhosta vid misstänkt sjukdom. Det är särskilt angeläget för:

  • spädbarn
  • äldre barn, ungdomar och vuxna som har nära kontakt med spädbarn 
  • gravida i tredje trimestern 

Läs mer:

Kikhosta * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kikhosta — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Vaccination

Samlad information om vaccinationer mot influensa, covid-19, TBE med flera.

Sminet

Här finns information om systemet Sminet.