Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning.

2024-04-09 Ett nytt fall av mässling i Göteborg  

Ett tredje fall av mässling har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och berörda personer informeras. Det finns samband med ett av de tidigare fallen. Vid smittspårning kring dessa fall blev personen kontaktad och informerades om risken att insjukna i mässling.

2024-04-04 Nytt fall av mässling i Göteborg

Ytterligare ett fall av mässling konstaterades den 3 april i Göteborg. En ovaccinerad vuxen person har insjuknat efter att ha smittats under utlandsresa. Händelsen har ingen känd koppling till det föregående mässlingsfallet i Göteborg. Smittspårning av möjliga kontakter pågår.

2024-03-27 Ett fall av mässling i Göteborg   

--------------------------------------------

2024-03-20: Smittskydd Västra Götalands årsstatistik nu publicerad 

Vaccination

Samlad information om vaccinationer mot influensa, covid-19, TBE med flera.

Sminet

Här finns information om systemet Sminet.