Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle!

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Här kan du läsa strategin på svenska och engelska.

Västsverige kraftsamlar

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller fyra tvärsektoriella kraftsamlingar - elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete inom ett område.

Program för hållbar omställning

För att bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin har Västra Götalandsregionen antagit fyra program för hållbar omställning. De beskriver VGR:s samlade viljeriktning inom strategins långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Programmen samlar och riktar insatser som driver på omställningsarbetet för perioden 2022–2025.

dator

Statistik och analys

Här kan du ta del av en interaktiva publikation med statistik kopplade till mål och prioriteringar i den Regionala utvecklingsstrategin.

Maria Jakobsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Hanna Jönsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Två flickor gör high five

Framtid Västra Götaland

- en återkommande konferens där vi möts för en dialog om regional utveckling utifrån Västra Götalands gemensamma utvecklingsstrategi.


Senast uppdaterad: 2023-01-19 11:34