Dags att se över regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Under 2024 ska en översyn av den regionala utvecklingsstrategin påbörjas. Enligt förordningen om regionalt utvecklingsarbetet (2017:583) ska strategin ses över minst en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige.

Översynen inkluderar uppföljning, dialoger med aktörer och uppdatering i strategin utifrån vad översynen kommer fram till. Arbetet leds av miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) som föreslår beslut till regionfullmäktige. Översynen beräknas vara klar hösten 2025.

Processen håller på att starta upp. Här kommer ni inom kort kunna följa arbetet med översynen och hitta information om hur ni kan delta i planerade dialoger.

Hanna Jönsson

Processledare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 40 32

Lisa Lundin

Delprocessledare

Telefonnummer