Smittskydd Västra Götaland

 Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

AKTUELLT

Influensavaccination

Vill du veta mer, gå in på vår sida Influensa


Statistik från 1177 vårdguiden

1177 rapporterar regelbundet till oss data på kontaktorsaker (varför personer ringer till dem) gällande illamående, kräkningar, diarré, feber och hosta uppdelat på barn och vuxna.

Här hittar du statistiken


Ebola

Här hittar du allmän information, handlingsplaner, riktlinjer, lägesrapport, länkar med mera

 

  Smittskyddsanmäl på www.sminet.se
Logo till SmiNet.se

 HYFS - Hygiensjuksköterska i förskola 

Strama i Västra Götaland

Enheten Asyl- och flyktingfrågor

Utbildningar som arrangeras av smittskydd

Läs mer

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 9

  27 februari 2015

  Ur innehållet: Influensaläget Mässlingsfall i Göteborg Nyheter från Folkhälsomyndigheten: -  Ny behandlingsrekommendation för STI Nyhetsbrev vecka 9 ...

 • Nyhetsbrev vecka 8

  20 februari 2015

  Ur innehållet: Fortsatt spridning av kikhosta – livshotande sjukdom för spädbarn Stelkrampsvaccin finns nu i lager Vårens regionala Stramadag Nyheter från Folkhälsomyndigheten      - Kostnaderna för antibiotikaresistens kartläggs      - Mässling......

 • Nyhetsbrev vecka 7

  12 februari 2015

  Ur innehållet: Influensaläget just nu Nyheter från Folkhälsomyndigheten - Europeiskt möte i Stockholm om antibiotikaresistens - Listeriautbrott kopplat till charkprodukter är över - Film om hur ebola i Västafrika berör oss Nyhetsbrev vecka 7     ...

 • Nyhetsbrev vecka 4

  23 januari 2015

  Ur innehållet: Flera fall av papegojsjuka i Västra Götaland – sannolik smitta från fågelspillning Nyheter från Folkhälsomyndigheten        - Ingen MRSA bland avelsgrisar i Sverige Nyhetsbrev vecka 4 ...