Smittskydd Västra Götaland

 Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

AKTUELLT

Rekommendation för handläggning
av misstänkta fall av ebola

 rekomendationer handläggning av ebola

Rekommendationerna har nu uppdaterats med utvidgad information.Läs mer här


Ett SMS kan hålla dig frisk

Det är så mycket man ska komma ihåg. Nu kan du få hjälp. Vill du ha en påminnelse när det är dags för influensavaccination?

Här kan du läsa mer om SMS-tjänsten

 

  Smittskyddsanmäl på www.sminet.se
Logo till SmiNet.se

 HYFS - Hygiensjuksköterska i förskola 

Strama i Västra Götaland

Enheten Asyl- och flyktingfrågor

Utbildningar som arrangeras av smittskydd

Nyheter

Smittskydd Västra Götaland

 • God hygien ger friskare barn

  12 september 2014

  Hygienveckan med start den 15 september ger tips och råd.

 • Nyhetsbrev vecka 35

  29 augusti 2014

  Ur innehållet: Influensainformation inför höstens vaccinationskampanj Strama- och vårdhygienutbildning – UVI, ABU och sår hos äldre Falska sms om kontaktspårning vid hiv Nytt från Folkhälsomyndigheten - Fler fall av kikhosta - Två utbrott av listeria......

 • Kikhosta ökar i Sverige – risk för allvarlig sjukdom hos spädbarn

  27 augusti 2014

  Folkhälsomyndigheten rapporterar att antalet fall av kikhosta ökade i Sverige under sommaren. Två barn, båda knappt en månad gamla, har avlidit av sjukdomen i år. I Västra Götaland har 16 fall rapporterats hittills under 2014, vilket inte är någon ökni......

 • Nyhetsbrev vecka 34

  21 augusti 2014

  Ur innehållet: Ökad uppmärksamhet på mässling Tuberkulin fortsatt restnoterat Ökning av fall med EHEC-infektion hos barn Om ebolautbrottet i Västafrika Läs mer i Nyhetsbrev vecka 34   ...