Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

AKTUELLT

MERS-coronavirus i Sydkorea – spridning av svår luftvägsinfektion efter sjukvårdskontakt

Sedan slutet av maj pågår ett sjukvårdsrelaterat utbrott av Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) i Sydkorea. Det första fallet smittades under resa till Arabiska halvön. Från denna person har sedan en snabb och omfattande spridning skett inom sjukvården, till både personal och medpatienter, samt till familjemedlemmar. 
Läs mer om MERS här 

Mag- och tarminfektioner 

Läs mer i vårt PM om Hygienråd under sommaren 

För sjukvården använd vår Lathund - åtgärder vid tarminfektion

Mässling 

Under de senaste veckorna har flera personer i Skåne insjuknat i mässling. Ökad uppmärksamhet är angelägen även i vår region hos personer med feber, hosta och konjunktivit. Inkubationstiden är 7-18 dygn (median 10 dygn).
Fråga alltid patienter som söker med infektionssymtom om de rest utomlands eller i andra delar av Sverige.
Läs mer om mässlingsutbrottet i Skåne på Smittskydd Skånes hemsida

För den som reser utomlands är det viktigt att se över sitt vaccinationsskydd. Läs mer under

Vaccinationer

Smittskydd Västra Götaland önskar en trevlig sommar!

Verksamheten är öppen som vanligt, kontaktuppgifter hittar ni här 

Snäckor, Fotograf Göran Assner

 

 

 

 

Ebola

Här hittar du allmän information, handlingsplaner, riktlinjer, lägesrapport, länkar med mera

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

Smittskydd Västra Götaland

uiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m