Smittskydd Västra Götaland

Mässling

Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med Vårdhygien på Norra Älvsborgs Länssjukhus, ett säkerställt och ett misstänkt fall av mässling, som båda smittats i Fyrbodalområdet.

Ett av fallen kan ha smittats i vårdmiljö. De personer som identifierats vid smittspårning har informerats och i en del fall kunnat få profylaktisk behandling. Det finns risk för att nya fall kan tillkomma.. Läs Smittskydd Västra Götalands pressmeddelande.

Viktigt med ökad uppmärksamhet
Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, ögonirritation, torrhosta och eller utslag i munslemhinnan (vilket kan misstolkas som afte). Efter någon dag kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter.

Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum, och vårdhygieniska riktlinjer ska följas.

Vid misstänkt mässling, ring omgående Smittskydd Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götalands PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation 

Infografik som pdf 

Vem riskerar att bli smittad? Infografik om immunitet. 

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

Nyhetsbrev Smittskydd Västra Götaland

Ur innehållet: mässling

Ur innehållet: TBE i Västra Götaland 2016, TBE-vaccination 2017

Ur innehållet: Smittskydd Västra Götalands årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar är nu publicerad, aktuella utbildningar, utökade vaccinrekommendationer för resenärer till Brasilien


Senast uppdaterad: 2017-05-23 14:18