Smittskydd Västra Götaland

 Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

AKTUELLT

Rekommendation för handläggning
av misstänkta fall av ebola

 rekomendationer handläggning av ebola

Rekommendationerna har nu uppdaterats med utvidgad information.Läs mer här


Ett SMS kan hålla dig frisk

Det är så mycket man ska komma ihåg. Nu kan du få hjälp. Vill du ha en påminnelse när det är dags för influensavaccination?

Här kan du läsa mer om SMS-tjänsten

 

  Smittskyddsanmäl på www.sminet.se
Logo till SmiNet.se

 HYFS - Hygiensjuksköterska i förskola 

Strama i Västra Götaland

Enheten Asyl- och flyktingfrågor

Utbildningar som arrangeras av smittskydd

Nyheter

Smittskydd Västra Götaland

 • Extra nyhetsbrev v.33

  12 augusti 2014

  Ebola – liten risk för Sverige, men skärpt vaksamhet nödvändig på alla sjukvårdsmottagningar. Läs mer i vårt extra nyhetsbrev ...

 • Uppdaterad rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola

  07 augusti 2014

  Rekommendationerna har nu uppdaterats med utvidgad information.

 • Utredning av campylobacterutbrott

  09 juli 2014

  Opastöriserad mjölk sannolik orsak till campylobacterutbrott på förskola Nio personer, förskolebarn och medföljande vuxna, i Västra Götaland har insjuknat i campylobacter efter ett besök på bondgård i slutet av april. Den utredning som gjorts, i......

 • Nyhetsbrev vecka 26

  26 juni 2014

  Ur innehållet: Nya riktlinjer för TBE-vaccination till personer som är över 60 år Influensasäsongen 2014-2015 – informationsträffar i höst Utbildningar i höst om urinvägsinfektioner, asymtomatisk bakteriuri och sår hos äldre Nytt från Folkhälsomyndighe......