Smittskydd Västra Götaland

Smittskyddets sommarinformation

Sommaren innebär förändrade vanor, uteliv och resor. I Smittskyddets sommarinformation för allmänheten finns råd om hur man minskar risken för smittor. 
Användbart material för vården: 

Klamydia tar inte semester 
Erbjud testning även under sommaren! När ordinarie smittspårare är på semester bör kompetens finnas för att ta hand om smittspårning. 
Gonorré och syfilis ska handläggas av hud- eller könsmottagning för behandling och smittspårning. Nyupptäckta fall av hiv handläggs enligt PM. 
Mer går att läsa i Smittskydd Västra Götalands nyhetsbrev sommar 2017

Gonorré ökar allt mer

År 2016 anmäldes 262 nya fall av gonorré till Smittskydd Västra Götaland. I flera år har det skett en ökning av denna sexuellt överförbara infektion, både bland kvinnor, heterosexuella män och män som har sex med män (MSM). Ökningen beror på att fler har oskyddade sexuella kontakter, och också på minskad rädsla för hiv, framför allt bland MSM. 

Jämfört med första halvåret 2016, fördubblades antalet kvinnor med gonorré under samma period 2017. Flertalet av kvinnorna var unga, i åldern 15-29 år, men ökningen var störst bland de kvinnor som var 30 år och äldre. 

Ökningen bland heterosexuella män var cirka 40 %, och störst i gruppen över 30 års ålder. 

Hos MSM var ökningen något lägre, cirka 30 %, men här stod de i åldern 15-29 år för den största ökningen.

Sverige var det klart dominerande landet där smitta ska ha skett för både kvinnor och MSM. För de heterosexuellt smittade männen stod Thailand och Sverige för var sin tredjedel som smittland. Den resterande tredjedelen fördelade sig på flera olika länder.

Utvecklingen är mycket oroande eftersom det kommer att bli allt svårare att behandla gonorré. Bakteriestammar som inte är känsliga för antibiotika blir allt vanligare i världen. Kondom skyddar mot gonorré och andra sexuellt överförbara infektioner.

All behandling och uppföljning ska ske på STI-mottagning.

Diagram: Antal fall av gonorré i Västra Götaland per halvår 

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination är uppdaterad

Folkhälsomyndighetens "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination” är uppdaterad. Dokumentet går att läsa på denna sida 

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

Senast uppdaterad: 2017-07-19 15:43