Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

AKTUELLT

Verksamhetsberättelse och årsstatistik för 2014 är nu publicerad.

Smittskydd Västra Götalands verksamhetsberättelse är nu klar. I dokumentet går att läsa om statistik, utbrott och händelser under 2014. 

Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer på våra statistiksidor

Mässling fortsätter att orsaka utbrott

Ett hundratal personer i USA har insjuknat i mässling de senaste veckorna. Även i Bosnien-Hercegovina och Tyskland pågår stora utbrott. Läs mer om mässlingen på 

Folkhälsomyndighetens hemsida

För den som reser utomlands är det viktigt att se över sitt vaccinationsskydd. Läs mer under

Vaccinationer


 

Statistik från 1177 vårdguiden

1177 rapporterar regelbundet till oss data på kontaktorsaker (varför personer ringer till dem) gällande illamående, kräkningar, diarré, feber och hosta uppdelat på barn och vuxna.

Här hittar du statistiken

Ebola 

Här hittar du allmän information, handlingsplaner, riktlinjer, lägesrapport, länkar med mera

 

  Smittskyddsanmäl på www.sminet.se
Logo till SmiNet.se

 HYFS - Hygiensjuksköterska i förskola 

Strama i Västra Götaland

Enheten Asyl- och flyktingfrågor

Utbildningar som arrangeras av smittskydd

Läs mer

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 18

  29 april 2015

  Ur innehållet: Vaccinera mot hepatit A inför utlandsresa Erbjud kostnadsfri vaccination till personer som injicerar droger Stor sjukdomsbörda av rotavirusinfektion Verksamhetsberättelse och statistik 2014 - Hepatit i Västra Götaland 2014  Aktuella......

 • Nyhetsbrev vecka 17

  23 april 2015

  Ur innehållet: Fortsatt spridning av mässling i Tyskland Europeiska vaccinationsveckan Salmonellautbrott Utbildningar Nytt PM för legionella Restnoterat vaccin Kikhosta och invasiva Grupp A-streptokocker i Västra Götaland 2014 Nyhetsbrev vecka 17 ...

 • Nyhetsbrev vecka 16

  16 april 2015

  Ur innehållet: Uppföljningstiden för säkert hivtest halveras Hiv i Västra Götaland 2014 Utbildningar Nyhetsbrev vecka 16 ...

 • Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten: Uppföljningstid efter hivexposition halveras

  13 april 2015

  Folkhälsomyndigheten publicerar nu nya rekommendationer för hiv-testning. Den största förändringen är att ett säkert testresultat erhålls sex veckor efter hiv-exposition med de tester som används av de svenska laboratorierna. Detta är en halvering av d......