Smittskydd Västra Götaland

 Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

AKTUELLT

World Aids Day 1 december 2014

Årets tema är "Prata om hiv, testa dig". Tala om hiv. testa digKunskap är bästa sättet att skydda sig mot hiv och fördomar. Syftet med informationssatsningen är att öka uppmärksamheten på fördelarna med hivtestning och att bidra till att fler blir medvetna om sin hivstatus och vid behov får tillgång till adekvat vård. Via  "Hivtestet" kan du testa din kunskap och få svar på frågor som ex. vem är bästa ligget? vad är skillnad på hiv och aids?

Läs mer om World Aids Day på   
Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Hivtestning i fokus inför Världsaidsdagen (Folkhälsomyndigheten)

Årsstatistik hiv i Västra Götaland

Ebola

Här hittar du allmän information, handlingsplaner, riktlinjer, lägesrapport, länkar med mera


Dags att vaccinera mot influensa!

Vill du veta mer, gå in på vår sida Influensa

 

  Smittskyddsanmäl på www.sminet.se
Logo till SmiNet.se

 HYFS - Hygiensjuksköterska i förskola 

Strama i Västra Götaland

Enheten Asyl- och flyktingfrågor

Utbildningar som arrangeras av smittskydd

Läs mer

Nyheter

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 47

  21 november 2014

  Ur innehållet: Vaxigrip fortfarande restnoterat Äldre får antibiotika i onödan Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige Fler nyheter från Folkhälsomyndigheten   - Internationellt toppmöte om antibiotikaresistens i Stockholm   - Hivtestning i fok......

 • Nyhetsbrev vecka 46

  13 november 2014

  Ur innehållet: Vaxigrip restnoterat Mässling och röda hund – kunskapsunderlag till ny nationell handlingsplan Ebolafall konstaterade i Mali Nyheter från Folkhälsomyndigheten     - Fortsatt låg risk för smittspridning av ebola i Sverige    - Låg risk at......

 • Nyhetsbrev vecka 45

  07 november 2014

  Ur innehållet: Ebolainformation på Smittskyddets hemsida BCG vaccin restnoterat Uppdatering om MERS-CoV Vektoröverförda sjukdomar i Europa Fortsättningsutbildning i smittspårning Nyheter från Folkhälsomyndigheten       - Analysplan för vaccinationsregi......

 • Nyhetsbrev vecka 44

  31 oktober 2014

  Ur innehållet: Tubertest – samma rekommendationer som vid Tuberkulin SSI Lätt att missa cryptosporidier Svevac ändrar inloggningsförfarandet Sprid nyhetsbrevet på din enhet Nytt från Folkhälsomyndigheten          -  Fler analyser av MERS efter Hajj    ......