Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.


Smittskyddet får ny hemsida 

Under april 2017 får Västra Götalandsregionens hemsidor nytt utseende vilket gör att även vår hemsida kommer att förändras. Det innebär att du som har länkat till oss från din hemsida behöver göra nya länkar. 


Världstuberkulosdagen 24 mars


Inga fall av tuberkulos ska missas
Tuberkulos minskar i Sverige och Europa men sjukdomen är fortfarande en viktig differentialdiagnos. Under 2016 rapporterades 734 nya fall under 2016, varav 138 fall i Västra Götaland. Detta är en minskning jämfört med föregående år. De allra flesta har smittats i andra länder. Smittspridning av tuberkulos är ovanligt idag i vårt land. Merparten av de insjuknade är inte smittsamma. 

Tuberkulos är en behandlingsbar och botbar sjukdom. Effektiva mediciner finns tillgängliga men behandlingen är ofta långvarig och kräver täta sjukvårdskontakter. Ett ökande problem är de resistenta former av tuberkulos. 

Tänk tuberkulos vid

 • hosta mer än två veckor
 • avmagring och nattsvettningar
 • oklara symtom hos personer från högendemiska länder

Mässling 

Sedan en tid pågår ett utbrott av mässling i Stockholm med drygt 10 diagnosticerade fall. Samtidigt rapporteras fall från flera andra europeiska länder. 

 • Var extra uppmärksam på symtom som kan bero på mässling! Hög feber, hosta och röda ögon är ofta första symtom. Hudutslagen kommer ofta dag 3-5.
 • Vaccin är bästa skyddet mot mässling. Första vaccindosen mot mässling ges enligt barnvaccinationsprogrammet vid 18 månaders ålder. Små barn är därför ofta oskyddade!
 • Vid resor utomlands – överväg mässlingvaccination till icke-immuna barn och vuxna. MPR-vaccin kan ges från (6-) 9 månaders ålder. 


Aktuell statistik på inkommande samtal till 1177

Vecka 11: Hosta och feber

Vecka 11:Kräkning och diarré


Kikhosta

Under den senaste tiden har flera små barn insjuknat i kikhosta i Västra Götaland. Smittspårning har visat att föräldrarna i flera fall haft långvarig hosta. Tänk på kikhosta om höggravida eller personer i spädbarns närhet hostar. Vid kikhosta är smittsamheten som störst under de tre första veckorna. Smittsamheten avtar sedan successivt.  

information om kikhosta 

Förebygg kikhosta hos spädbarn.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns deras nya rekommendationer, faktablad och utbildningsmaterial om kikhosta.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar på tre områden:

1. Vaccination i tid. Redan efter första vaccinationen minskar risken för allvarlig sjukdom.
2. Diagnos och behandling i tid gör det möjligt att behandla spädbarn i förebyggande syfte och innan sjukdomen blir allvarlig.
3. Ökad uppmärksamhet bland hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar minskar risken för spädbarn att få svår kikhosta. 

Pneumokockvaccination 

Folkhälsomyndigheten har under september publicerat nya rekommendationer om vaccination mot pneumokocker. Folkhälsomyndigheten förtydligar bland annat vilka personer som ingår i de riskgrupper som erbjuds vaccination och hur de olika typerna av pneumokockvaccin ska användas. Det är tydligt att risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är högre för personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd med nedsatt immunförsvar, samt med stigande ålder. Läs mer om riskgrupper och för vilket eller vilka pneumokockvaccin som rekommenderas på denna sida

Sjukdomsinformation om pneumokocker, med mera, finns att läsa här.

 

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

 

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 12

  23 mars 2017

  Denna vecka uppmärksammas tuberkulos med anledning av internationella världstuberkulosdagen 24 mars. Aktuellt läge i Sverige och Västra Götaland......

 • Nyhetsbrev vecka 11

  16 mars 2017

  Ur innehållet: Mässling Förändringar inom diagnostik av tarmparasiter   Nyhetsbrev vecka 11   ...

 • Nyhetsbrev vecka 9

  03 mars 2017

  Ur innehållet Tredubbling av antalet vårddagar på sjukhus i Västra Götaland på grund av campylobacter Rekommendation för handläggning av misstänkta......

 • Nyhetsbrev vecka 8

  23 februari 2017

  Ur innehållet Influensaläget i Västra Götaland Utbrott av gula febern i Brasilien Uppdaterade informationsblad om hepatit B och C Patientinformatio......

uiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m