Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. 


Zikavirus 

Här finns information och länkar om zikavirus. 

 

 

 

 

 

 

Frågor och svar om zikavirus 

Zikavirus och graviditet – information från INFPREG

Senaste uppdatering om Zikavirusförekomst från Europeiska smittskyddsmyndighetenTBEUnder 2015 anmäldes 40 fall av TBE i Västra Götaland, varav 39 blev smittade inom länet. De flesta av fallen vårdades på sjukhus, och många uppgav sig ha kvarstående symtom tre till sex månader efter insjuknandet.

Smitskydd Västra Götaland har samlat information om exempelvis information om årets vaccin, rutiner kring beställning, TBE-information till allmänheten, med mera, på våra  webbsidor om TBE.  

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 34

  25 augusti 2016

  Ur innehållet: Invasiva meningokocker Råd inför Hajj MERS-CoV Ändringar i hälsoundersökningen Ny smittskyddsläkare har tillträtt Nyhetsbrev vecka 34 ...

 • Nyhetsbrev vecka 24

  16 juni 2016

  Ur innehållet ETEC-utbrott i Kungälv Globala utmaningar i kampen mot antibiotikaresistens Influensasäsongen 2016 – 2017 Höstens utbildningar Utbrot......

 • Nyhetsbrev vecka 23

  09 juni 2016

  Ur innehållet: Hiv i Västra Götaland 2015 Handläggning av hiv-positivt provsvar Nyhetsbrev vecka 23   ...

 • Nyhetsbrev vecka 22

  02 juni 2016

  Ur innehållet: Influensasäsongen 2015 – 2016 Inför influensasäsongen 2016-2017 Nyhetsbrev vecka 22 ...

uiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m