Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. 

Zikavirus

uppdaterad 2016-02-03

Zikavirus sprids sedan 2014 i Central- och Sydamerika och har lett till omfattande utbrott i flera länder i denna del av världen. I oktober 2015 rapporterades en kraftig ökning av fall med fosterskador i Brasilien och andra länder i Sydamerika vilket misstänks vara orsakat av zikavirus. Sambandet mellan zikainfektion och fosterskadan mikrocefali – där barnet föds med för liten hjärna – är sannolikt men ännu inte helt säkerställt. Ett ökat antal fall av vuxna med Guillain-Barrés syndrom (en ovanlig neurologisk sjukdom med förlamningar) misstänks också kunna vara associerade till det pågående zikavirusutbrottet. WHO har beslutat att klassa utbrottet av zikavirus som ett internationellt hot mot folkhälsan.

Zikavirus sprids via myggbett och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Fyra av fem får inga symtom alls. Enstaka fall och mindre utbrott av zikavirusinfektion har beskrivits i Afrika och Sydostasien sedan 1940-talet. Det finns idag inget vaccin eller antiviral behandling mot zikavirus.

Inkubationstiden från myggbett till symtom hos dem som insjuknar är 2-7 dygn. Risken för resenärer till Central- och Sydamerika att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara mycket liten. Den som reser till länder där zikavirus sprids bör skydda sig mot myggbett. Gravida kvinnor som planerar att resa till länder där zikavirus sprids bör kontakta hälso- och sjukvården för råd. Gravida kvinnor med feber under resa till aktuellt område, eller inom tre veckor efter hemkomsten, bör kontakta sjukvården.

Zikavirus sprids med vissa typer av Aedesmyggor. Dessa är vanligt förekommande i tropiska och subtropiska länder. De arter som sprider zikavirus förekommer inte i Sverige idag. Kunskapen om zikavirus ändras snabbt och nya forskningsrön tillkommer. Därför kommer rekommendationer om zikavirus att behöva justeras när ny information blir känd.

Läs om Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer om zikavirus

Frågor och svar om zikavirus

Information om zikavirusinfektion och graviditet. Läs mer under "Nyheter"

Mer information om zikavirus på Europeiska smittskyddsmyndighetens ( ECDC) webbsida

Läs mer på WHO:s webbsida 

Influensa

Antalet fall av influensa ökar nu snabbt i hela Västra Götaland. På flera av intensivvårdsavdelningarna vårdas patienter som är svårt sjuka. Folk­hälso­myndigheten rapporterar samma bild på nationell nivå.

Merparten av de typade influensafallen är H1N1. Vi rekommenderar fortfarande vaccination till personer i riskgrupp. Vaccinationen bör ges snarast möjligt eftersom full effekt uppnås först efter två veckor. Kom ihåg att informera patienten om att exponering redan kan ha skett.

Läs mer på våra webbsidor om influensa 

 


Aktuella utbildningar i Västra Götaland 

Om smitta, hygien och hälsoskydd på asylboenden - Borås, Skövde och Uddevalla
Smittskydd Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götaland inbjuder personal som arbetar på asylboenden till en halvdagsutbildning. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. För program och anmälan,läs mer här 


Calicisäsongen är igång 

Folkhälsomyndigheten uppmärksammar nu att vinterkräksjukan har tagit fart i samhället. De närmaste veckorna kan man därför förvänta sig en ökning av antalet smittade, både i samhället och i vården. Smittskydd Västra Götaland har den senaste veckan också fått indikationer på att många insjuknat i magsjuka, bland annat från förskolorna. Läs mer i Folkhälsomyndighetens calicivirusrapport som publiceras varje vecka. 

Aktuell statistik från 1177 Vårdguiden gällande magsjuka och influensa:
Statistiken visar inkommande samtal till 1177 Vårdguiden där frågeställningen är magsjuka eller influensa.

Magsjuka vecka 4, 2016

Influensa vecka 4, 2016

Förändringar i SmiNet - ny version av kliniska anmälningsformulär

Den 22 oktober uppdaterades samtliga anmälningsformulär i SmiNet för att bli bättre anpassade till sina respektive diagnoser. 
Syftet är att samla in mer relevant data för smittspårning och epidemiologisk övervakning samt att ta bort onödigt arbete för anmälande läkare. Läs mer här 

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 5

  05 februari 2016

   Ur innehållet: Ovanligt många allvarligt sjuka i influensa Personer som tillhör någon riskgrupp ska fortfarande erbjudas vaccination mot influensa......

 • Nyhetsbrev vecka 4

  28 januari 2016

  Ur innehållet: Aktuellt om zikavirus utbrottet Antalet fall av influensa ökar nu snabbt i hela Västra Götaland Utbildningar Nyhetsbrev vecka 4 ...

 • Nyhetsbrev vecka 3

  22 januari 2016

  Ur innehållet: Fortsatta problem med vaccintillgången i Sverige Zikavirus Viktigt att erbjuda test för könssjukdomar  Nyhetsbrev vecka 3   ...

 • Nyhetsbrev vecka 2

  15 januari 2016

  Ur innehållet: Temablad om Hepatit E (bif.fil) Nyheter från Folkhälsomyndigheten Aktuella utbildningar Nyhetsbrev vecka 2 Temablad Hepatit E ...

uiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m