Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. 

World Aids Day 

World Aids Day (Världsaidsdagen) 1 december är en minnesdag för alla de som har dött i aids men också en dag då människor över hela världen visar sitt stöd för alla de miljoner människor som idag lever med hiv. I Sverige lever idag cirka 7 000 personer med hiv. Under hösten genomför Folkhälsomyndigheten en informationssatsning om hiv. Syftet är att uppdatera och öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Information om aktiviteter som äger rum i Västra Götaland går att läsa här.

Hividag.se

 

Färsk koriander trolig orsak till shigellautbrott

Under oktober och början av november rapporterades totalt 43 fall av shigellainfektion från södra och västra Sverige. Färsk koriander importerad från Sydostasien var den troliga smittkällan, visar myndigheternas gemensamma utredning. För mer information, se Folkhälsomyndighetens nyhet samt sjukdomsinformation om shigella 


Vaccinationsstart 3 november

 

Årets kampanj för influensavaccination startade den 3 november. Det är viktigt att människor som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka av influensa vaccinerar sig. Läs mer på våra webbsidor om influensa


 

Förändringar i SmiNet - ny version av kliniska anmälningsformulär 

 Den 22 oktober uppdaterades samtliga anmälningsformulär i SmiNet för att bli bättre anpassade till sina respektive diagnoser. 
Syftet är att samla in mer relevant data för smittspårning och epidemiologisk övervakning samt att ta bort onödigt arbete för anmälande läkare. Läs mer här 

MERS-coronavirus

Det pågår ett sjukvårdsrelaterat utbrott av Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV).  Läs mer om MERS här

Mässling 

Resor i Europa och övriga delar av världen innebär en risk att smittas av mässling. Ökad uppmärksamhet på mässling är angelägen även i Sverige. De första symtomen på mässling är feber, hosta och röda ögon. De utbredda hudutslagen kommer efter 3-4 dygns sjukdom. Fråga alltid patienter som söker med infektionsymtom om de nyligen rest utomlands. För den som reser utomlands är det viktigt att se över sitt vaccinationsskydd. Läs mer under  Vaccinationer

Ebola

Här hittar du allmän information, handlingsplaner, riktlinjer, lägesrapport, länkar med mera

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 48

  27 november 2015

  Ur innehållet:  World Aids Day 1 december Ny sida med information rörande flyktingfrågor Influensaläget  Förändrad anmälningsplikt av influensa   ......

 • Nyhetsbrev vecka 47

  20 november 2015

  Ur innehållet: Internationella antibiotikadagen Färsk koriander trolig orsak till shigellautbrott Nyhetsbrev vecka 47 ...

 • Nyhetsbrev vecka 46

  16 november 2015

  Ur innehållet: Internationella antibiotikadagen 18 november – skaffa dig kunskap! Gemensam utredning av shigellafall i sydvästra Sverige Människor ......

 • Nyhetsbrev vecka 45

  06 november 2015

  Ur innehållet: Utbrott av magtarminfektion orsakat av shigella efter restaurangbesök Otjänligt dricksvatten i Partille kommun Nyhetsbrev vecka 45 ...

uiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m