Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

Just nu tekniska problem på vår nya hemsida

För tillfället har vi tekniska problem med vissa länkar och dokument. 
Behöver ni hjälp med att få rätt länk eller dokument, kontakta oss något av våra fyra kontor. 

Borås: 033-616 10 00 

Göteborg: 010-441 24 00 

Skövde: 0500-43 10 00

Uddevalla: 010-435 00 00 

Smittskydd Västra Götalands verksamhetsberättelse för 2016 nu publicerad.

Nyhetsbrev Smittskydd Västra Götaland

Ur innehållet: Smittskydd Västra Götalands årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar är nu publicerad, aktuella utbildningar, utökade vaccinrekommendationer för resenärer till Brasilien

I denna veckas nyhetsbrev uppmärksammas tuberkulos, med anledning av internationella världstuberkulosdagen den 24 mars. Ur innehållet: aktuellt läge i Sverige och Västra Götaland, infografik, tips på fördjupad information

Ur innehållet: mässling, förändringar inom diagnostik av tarmparasiter


Publicerad: 2017-04-18 10:07