Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. 


Kikhosta

Under augusti har flera små barn insjuknat i kikhosta i Västra Götaland. Smittspårning har visat attt föräldrarna i flera fall haft långvarig hosta. Tänk på kikhosta om höggravida eller personer i spädbarns närhet hostar. Vid kikhosta är smittsamheten som störst under de tre första veckorna. Smittsamheten avtar sedan succesivt.  

Förebygg kikhosta hos spädbarn.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns deras nya rekommendationer, faktablad och utbildningsmaterial om kikhosta.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar på tre områden:

1. Vaccination i tid. Redan efter första vaccinationen minskar risken för allvarlig sjukdom.
2. Diagnos och behandling i tid gör det möjligt att behandla spädbarn i förebyggande syfte och innan sjukdomen blir allvarlig.
3. Ökad uppmärksamhet bland hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar minskar risken för spädbarn att få svår kikhosta. 

 TBEUnder 2015 anmäldes 40 fall av TBE i Västra Götaland, varav 39 blev smittade inom länet. De flesta av fallen vårdades på sjukhus, och många uppgav sig ha kvarstående symtom tre till sex månader efter insjuknandet.

Smittskydd Västra Götaland har samlat information om exempelvis information om årets vaccin, rutiner kring beställning, TBE-information till allmänheten, med mera, på våra  webbsidor om TBE.  

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 38

  22 september 2016

  Ur innehållet: FN-deklaration om antibiotikaresistens Infographic: Orsaker till antibiotikaresistens Studie visar på förbättrad antibiotikaanvändni......

 • Nyhetsbrev vecka 37

  16 september 2016

  Ur innehållet: Klamydiamåndag Hjälp till med influensaövervakningen Invigning av hygienveckan Nyhetsbrev vecka 37 ...

 • Nyhetsbrev vecka 36

  09 september 2016

  Ur innehållet: Pneumokocker, nya vaccinrekommendationer Sepsis Hygienveckan Nyhetsbrev vecka 36     ...

 • Nyhetsbrev vecka 35

  02 september 2016

  Ur innehållet Flera fall av kikhosta i Västra Götaland under augusti Nya rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn Influensasäsongen......

uiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m