Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

AKTUELLT 

Den förebyggande insatsen till scouter som deltagit i läger i Japan upphörde den 21 augusti

Fredag den 21 augusti 2015 var sista dagen då det var meningsfullt att ge förebyggande antibiotikabehandling till de scouter som deltagit vid det internationella scoutlägret i Japan. Läs mer för ytterligare information.

Mässling 

Resor i Europa och övriga delar av världen innebär en risk att smittas av mässling. Under perioden juni 2014 till maj 2015 har över 4 200 fall av mässling rapporterats i Europa. Läs mer

Ökad uppmärksamhet på mässling är angelägen även i Sverige. De första symtomen på mässling är feber, hosta och röda ögon. De utbredda hudutslagen kommer efter 3-4 dygns sjukdom. 
Fråga alltid patienter som söker med infektionssymtom om de rest utomlands nyligen.  För den som reser utomlands är det viktigt att se över sitt vaccinationsskydd. Läs mer under Vaccinationer

MERS-coronavirus 

Sedan några månader pågår ett sjukvårdsrelaterat utbrott av Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) i Sydkorea. Även i flera länder i Mellanöstern pågår epidemin. 
Läs mer om MERS här Ebola

Här hittar du allmän information, handlingsplaner, riktlinjer, lägesrapport, länkar med mera

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

Smittskydd Västra Götaland

uiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m