Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. 


Pneumokockvaccination 

Folkhälsomyndigheten har under september publicerat nya rekommendationer om vaccination mot pneumokocker. Folkhälsomyndigheten förtydligar bland annat vilka personer som ingår i de riskgrupper som erbjuds vaccination och hur de olika typerna av pneumokockvaccin ska användas. Det är tydligt att risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är högre för personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd med nedsatt immunförsvar, samt med stigande ålder. Läs mer om riskgrupper och för vilket eller vilka pneumokockvaccin som rekommenderas på denna sida

Sjukdomsinformation om pneumokocker, med mera, finns att läsa här.

Kikhosta

Under den senaste tiden har flera små barn insjuknat i kikhosta i Västra Götaland. Smittspårning har visat attt föräldrarna i flera fall haft långvarig hosta. Tänk på kikhosta om höggravida eller personer i spädbarns närhet hostar. Vid kikhosta är smittsamheten som störst under de tre första veckorna. Smittsamheten avtar sedan succesivt.  

information om kikhosta (affisch) 

Förebygg kikhosta hos spädbarn.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns deras nya rekommendationer, faktablad och utbildningsmaterial om kikhosta.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar på tre områden:

1. Vaccination i tid. Redan efter första vaccinationen minskar risken för allvarlig sjukdom.
2. Diagnos och behandling i tid gör det möjligt att behandla spädbarn i förebyggande syfte och innan sjukdomen blir allvarlig.
3. Ökad uppmärksamhet bland hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar minskar risken för spädbarn att få svår kikhosta. TBEUnder 2015 anmäldes 40 fall av TBE i Västra Götaland, varav 39 blev smittade inom länet. De flesta av fallen vårdades på sjukhus, och många uppgav sig ha kvarstående symtom tre till sex månader efter insjuknandet.

Smittskydd Västra Götaland har samlat information om exempelvis information om årets vaccin, rutiner kring beställning, TBE-information till allmänheten, med mera, på våra  webbsidor om TBE.  

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

Smittskydd Västra Götaland

 • Myhetsbrev vecka 42

  21 oktober 2016

  Ur innehållet: Pneumokockvaccination Uppdaterade rekommendationer  Invasiva pneumokockinfektioner i Västra Götaland Nyhetsbrev vecka 42 ...

 • Nyhetsbrev vecka 41

  14 oktober 2016

  Ur innehållet: Ökat antal fall med kikhosta under hösten Infographic: Kikhosta på en minut Intresserad av mer smittskyddsinformation och nyheter?......

 • Nyhetsbrev vecka 40

  06 oktober 2016

  Ur innehållet: Kraftig ökning av campylobacter Ökning av fall med skabb Nyhetsbrev vecka 40 ...

 • Nyhetsbrev vecka 39

  30 september 2016

  Ur innehållet: Hepatit C i Västra Götaland Hitta och bota! Sprututbyte Nyhetsbrev vecka 39 ...

uiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m