Smittskydd Västra Götaland

 Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

AKTUELLT

Mässling fortsätter att orsaka utbrott

Ett hundratal personer i USA har insjuknat i mässling de senaste veckorna. Även i Bosnien-Hercegovina och Tyskland pågår stora utbrott. Läs mer om mässlingen på 

Folkhälsomyndighetens hemsida

För den som reser utomlands är det viktigt att se över sitt vaccinationsskydd. Läs mer under

Vaccinationer


Statistik från 1177 vårdguiden

1177 rapporterar regelbundet till oss data på kontaktorsaker (varför personer ringer till dem) gällande illamående, kräkningar, diarré, feber och hosta uppdelat på barn och vuxna.

Här hittar du statistiken


Ebola

är hittar du allmän information, handlingsplaner, riktlinjer, lägesrapport, länkar med mera

 

  Smittskyddsanmäl på www.sminet.se
Logo till SmiNet.se

 HYFS - Hygiensjuksköterska i förskola 

Strama i Västra Götaland

Enheten Asyl- och flyktingfrågor

Utbildningar som arrangeras av smittskydd

Läs mer

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 13

  27 mars 2015

  Ur innehållet: Ny information till enheter som handlägger STI-sjukdomar Influensa Information om restsituation med vacciner Utbildningar  Nyhetsbrev vecka 13 Bilaga 1 STI-brev Bilaga 2 Informationsbrev vaccin ...

 • Nyhetsbrev vecka 10

  09 mars 2015

  Ur innehållet: Mässling – Nytt PM om utbrottshantering Utbildning om barnvaccinationsprogrammet Nyheter från Folkhälsomyndigheten - Projekt ska ge bättre kunskap om antibiotikaresistens i norra Europa - Spädbarn den mest utsatta gruppen vid kikhosta -......

 • Nyhetsbrev vecka 9

  27 februari 2015

  Ur innehållet: Influensaläget Mässlingsfall i Göteborg Nyheter från Folkhälsomyndigheten: -  Ny behandlingsrekommendation för STI Nyhetsbrev vecka 9 ...

 • Nyhetsbrev vecka 8

  20 februari 2015

  Ur innehållet: Fortsatt spridning av kikhosta – livshotande sjukdom för spädbarn Stelkrampsvaccin finns nu i lager Vårens regionala Stramadag Nyheter från Folkhälsomyndigheten      - Kostnaderna för antibiotikaresistens kartläggs      - Mässling......