Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

Antal rapporterade fall av influensa i Västra Götaland

Smittskyddsanmälan i SmiNet

Nyhetsbrev Smittskydd Västra Götaland

Ur innehållet: influensa, EHEC, streptokocker, utbrott av lungpest

Ur innehållet: information inför influensasäsongen, pneumokockvaccination, ledig tjänst på Smittskydd Västra Götaland, utbildningar, aktuella utbrott och smittskyddshändelser

Ur innehållet: smittskyddsutbildning för primärvården, kraftig ökning av gonorré, Hajj, aktuella utbrott

Senast uppdaterad: 2017-11-15 15:50