Konsultation MIK

Kulturförvaltningen erbjuder konsultativt stöd till kommuner eller organisationer som vill utveckla MIK i sin verksamhet i Västra Götaland.

Om ni har tankar kring hur man kan utveckla området kring MIK i er organisation kan vi fungera som samtalspart och ge råd. Det kan vara kortare konsultationer vid något enstaka tillfälle, men konsultationer kan också sträcka sig över en längre tid.

Exempel på insatser är stöd i arbetet med att kartlägga vilken kunskaper och verktyg organisationen har behov av kring MIK. Det kan också handla om att utforma fortbildning och kompetensutveckling inom olika områden, eller inspiration kring metodutveckling.

Vi träffas först för ett förutsättningslöst samtal eller för att diskutera vilka behov ni har för verksamhetsutveckling och förändringsarbete där MIK ska inkluderas.

Kontakta Pia-Marie Wehrling.
Gäller frågan specifikt MIK på biblioteket kontakta Kajsa Lunde, se mer här.

Pia-Marie Wehrling

Projektledare och utvecklare inom Medie- och informationskunnighet (MIK)

Telefonnummer