Testa MIK i min organisation

MIK-området kan kännas stort, komplext och oöverskådligt. Och det kan kopplas till en mängd olika typer av verksamheter eller målgrupper. Därför kan det vara bra att testa utifrån ett verktyg, en workshop.

Kanske vill man nosa på AI och dess betydelse för organisationen, eller så vill man stärka sina pedagoger. Kanske behöver man bara få en kunskapsöversikt över området för sin ledning eller sina politiker.

Vi bidrar med råd och stöd för att genomföra workshops, möten och inspirationsdagar och har ett stort nätverk av praktiker. Vi kan också hjälpa till med råd om upplägg och innehåll och medverka i möten som facilatorer, dvs att leda möten eller workshops.
Kontakta Pia-Marie Wehrling.

Pia-Marie Wehrling

Projektledare och utvecklare inom Medie- och informationskunnighet (MIK)

Telefonnummer