Lärresurser för medie- och informationskunnighet

Här kan ni botanisera bland lärresurser och länkar till MIK-relaterat innehåll utifrån de olika verksamhetsområdena. Sidan fylls på allteftersom.

Bibliotek

Det finns gott om intressanta onlinekurser inom medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens att utforska i väntan på att gemensamma lärresurser tas fram inom ramen för det nationella kunskapslyftet. Här listas några av dem som kan användas för fortbildning individuellt eller inom ditt arbetslag. För att diskutera dessa frågor med kollegor runtom i landet, gå gärna med i Facebookgruppen MIK på bibliotek.

Film

Missa inte den årliga Filmkunnighetsdagen. En konferens som bjuder på spännande workshops och föreläsningar med fokus på bild/rörlig bild. Nedan hittar du några resurser kopplade till just film.