Filmade föredrag om medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap

På GU Play kan du ta del av en uppsjö korta, kärnfulla föredrag från den nationella MIK-konferens som Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen arrangerade i oktober 2022. Lyssna till flera infallsvinklar på MIK-frågan från en rad professioner och sektorer om varför MIK är en brännande demokratifråga - nu mer än någonsin.

Du hittar alla filmade föredrag på Göteborgs univeristets playtjänst GU Play. Hjärtligt välkommen att titta!

För att sprida kunskap om MIK-frågor ser vi gärna att du även delar och sprider, men ange då gärna kontext och arrangör.  

Om konferensen

Konferensen gavs på Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, i Göteborg den 26-27 oktober 2022. Till den fysiska konferensen bjöd vi in särskilt berörda aktörer med MIK-relaterade uppdrag. 
Konferensens första dag, 26 oktober, livesändes och var är öppen för alla att se.
Arrangörer var Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. 

Konferensens huvudfrågor var:

  • Vilka är de största utmaningarna inom MIK-området idag enligt forskare och praktiker?
  • Hur kan politiken skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan regional/lokal nivå och nationell nivå?
  • Hur kan aktörer med olika uppdrag och målgrupper samverka i MIK-frågor?

För frågor om konferensen kontakta:

pia-marie.wehrling@vgregion.se
karolina.westling@kultvet.gu.se

Medie- och informationskunnighet för ett demokratiskt medborgarskap

Rapporten Medie- och informationskunnighet för ett demokratiskt medborgarskap utgår från en nationell konferens kring medie- och informationskunnighet som arrangerades av Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet i höstas. Konferensen samlade politiker, beslutsfattare och intresseorganisationer.