Lära mer

Information om utbildningar och stödmaterial från myndigheter, 1177 och patient- och intresseorganisationer inom området Barn som anhöriga.

Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden

Mer fakta och metodstöd om barn som anhöriga.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)

En samarbetsresurs som arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen för att utveckla anhörigstöd och samla kunskap.

Inom området Barn som anhöriga finns bland annat:

  • En filmserie med kortfilmer om barn som anhöriga
  • Webbutbildningen "Våga fråga" som tar upp hur man beaktar barnets behov av information, råd och stöd.
  • Rapporter och kunskapssammanställningar

1177.se

Här finns texter om barn som anhöriga riktade till både vuxna och barn.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

En statlig stiftelse som utvecklar och stödjer metod- och kunskapsutveckling för att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. De utbildar också i metoden BRA-samtal, en samtalsmodell som är ett strukturerat och lättillgängligt stöd för personal att uppmärksamma barn när de är anhöriga.

Rädda Barnen

Här finns en uppdragsutbildning i Traumamedveten Omsorg.

Patient- och intresseorganisationer

Här är ett urval av organisationer som har material om barn som anhöriga, eller dit barn och familjer kan vända sig för information. I en del kommuner finns också lokala föreningar och stödinsatser.

Ta reda på vad som finns i ert närområde genom att till exempel kontakta kommunens anhörigkonsulent eller socialtjänst.

Anhörigas Riksförbund

Arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga.

Bris - Barnens rätt i samhället

Stödorganisation med dygnet runt-öppen jourtelefon, telefonnummer 116 111

Bufff

För barn och ungdomar med en förälder i fängelse.

Stiftelsen Gyllenkroken

Finns i Göteborg och erbjuder i sin verksamhet Gyllingen stödgrupper till barn och ungdomar där någon i familjen har psykisk ohälsa eller sjukdom.

Knas Hemma

Ideell ungdomsförening för personer 13-30 år. Informerar och utbildar placerade barn och ungdomar om deras rättigheter så att de själva kan påverka och vara med och bestämma.

Maskrosbarn

Barnrättsorganisation för dem mellan 13 och 19 år som lever nära missbruk, psykisk sjukdom eller våld.

Nära Cancer

Webbstöd för unga som står nära någon som har cancer.

Randiga Huset

Stödjer och hjälper familjer i sorg.

Riksförbundet Attention

Sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och erbjuder gemenskap.

Ung anhörig

För unga som lever nära någon med demenssjukdom.