Material

VGR:s styrande dokument och stödjande material för området Barn som anhöriga.

Barn ser och förstår mer än vad de vuxna tror. I studier berättar barn att tystnaden runt anhörigskapet ibland känts svårare att hantera än själva situationen. Därför är det viktigt att vi vuxna vågar prata med barnet, och att vi utformar information och stöd i samarbete med barnet och deras närmaste.

För att vården ska kunna arbeta med barn som anhöriga på ett likvärdigt och strukturerat sätt krävs bland annat:

  • Att hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap om lagen och temat.
  • Ett ställningstagande där alla vuxna försöker se situationen ur det anhöriga barnets ögon.

Nedan hittar du länkar till materialet tillsammans med en kort beskrivning. Du kan antingen läsa eller ladda ner dokumenten via länkarna, eller beställa som trycksak.

 

Beställ som trycksak

Här kan du beställa trycksaker och annat material. Sök på "Barn som anhöriga" och trycksakens namn.

 

Läs eller ladda ner:

 

Regional medicinsk riktlinje (RMR) – Barn som anhöriga

Den medicinska riktlinjen är styrande avseende ansvarsfördelning, tydliggör krav på verksamheterna att ta fram rutiner samt beskriver vilka barn som berörs. Regional medicinsk riktlinje är ett kunskapsstöd i den kliniska vardagen.

 

Att uppmärksamma varje barn – ett kunskapsunderlag

En kunskapssammanställning som ger fördjupad kunskap om temat Barn som anhöriga.

 

Kom ihåg-kort – Uppmärksamma, Informera, Stödja, Dokumentera

Ett laminerat kort i A6 format som vårdpersonal kan ha i fickan som stöd i att uppmärksamma barnet som anhörig i mötet med patient. Samt tips att tänka på i mötet med barnet som anhörig. Samma information kan skrivas ut i A4-format för att sätta upp.

 

Att möta barn som anhöriga – information att ge till de vuxna i barnets närhet

En A5-folder att ge till de vuxna runt barnet. I foldern finns korta skrifter om hur de vuxna kan möta, uppmärksamma och hjälpa barnet som anhörig.

 

När något allvarligt händer i ett barns närhet - information att ge till förskola, skola, fritidshem

En A5-folder som familjen kan ge till barnets förskola, skola, fritidshem. Foldern stödjer familjen att informera vad som händer runt barnet och hur pedagoger och elevhälsan kan hjälpa till att uppmärksamma barnets behov och rättigheter.

 

Hur känns det? När någon nära dig är allvarligt sjuk – informationsstöd till barnet som anhörig

En A5-folder riktat till barn och unga som har någon nära sig som är svårt sjuk. Foldern ger både information till barnet och ger barnet stöd i att uttrycka behov och känslor.

 

Exempel på syskonkort

Syskonkort (NKA - anhoriga.se)

Syskonkortens syfte är att hjälpa barnet att öppna upp och sätta ord på sina egna känslor. På korten finns citat som är baserade på barns verkliga upplevelser. Flera av korten fungerar även om det är en vuxen som är den sjuke. Korten hjälper barnet att förklara hur de känner och kan användas i samtal med familjen, ett enskilt barn eller barn i grupp.

Tips!

Tänk på att barnet och familjen kan behöva mer verksamhets- eller diagnosspecifikt informationsmaterial riktat till barn och unga. Ibland har patient- och intresseorganisationer sådant material att beställa eller ladda ner.

Länkar till olika organisationer hittar du här:

Lära mer