Ska forska om genusnormer vid vårdkontakt för långvarig smärta

Uppdaterad:
Publicerad:
Porträttfoto på Anke Samulowitz
– Förhoppningen är att det kan ge kunskap som kan leda till bättre behandling och rehabilitering vid långvarig smärta och bidra till en jämlik vård, säger Anke Samulowitz om sitt treåriga forskningsprojekt.

Afa försäkring har tilldelat pengar till KJV:s regionutvecklare Anke Samulowitz för ett treårigt forskningsprojekt. Hon ska forska om genusnormers betydelse i mötet mellan patienter med långvarig smärta och hälso- och sjukvårdspersonal.

Ömsesidigt förtroende mellan patient och vårdpersonal är avgörande för rehabilitering vid långvarig smärta och återgång i arbete. Forskning tyder på att smärtpatienter ibland möts av genusrelaterade förväntningar på hur de ska anpassa sina vardagliga aktiviteter efter sin sjukdom.

– Det har visat sig att kvinnor oftare än män förväntas använda socialt stöd som ett sätt att hantera långvarig smärta. Kvinnor och män förväntas också göra olika prioriteringar när det gäller vardagliga aktiviteter på grund av smärta. Vi vill undersöka om personal i vården har föreställningar om att aktiviteter kan vara mer eller mindre lämpliga för dessa patienter beroende på kön.

Det säger Anke Samulowitz, medicine doktor vid Göteborgs universitet och till vardags regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård.

Hoppas kunna leda till bättre behandling

Hon kommer nu att studera genusnormers betydelse i vårdmöten och i rådgivande samtal om vardagliga aktiviteter.

– Förhoppningen är att det kan ge kunskap som kan leda till bättre behandling och rehabilitering vid långvarig smärta och bidra till en jämlik vård.

– Idag vet vi ganska lite om vad som händer i själva mötet mellan patient och vårdpersonal. Forskning tyder på att man i vården oftare letar efter psykiska orsaker till kvinnors smärta och fysiska orsaker till mäns smärta. Forskning visar också att fler kvinnor än män upplever att de inte blir tagna på allvar när de söker vård för långvarig smärta.

Nya projektet pågår till 2027

Under forskningsprojektet, som pågår till och med februari 2027, ska Anke Samulowitz även studera betydelsen av genus när det gäller kopplingen mellan patienters förtroende för vårdgivaren, återkommande negativa tankar, och behov av socialt stöd.

Läs och lyssna om tidigare forskning

Anke Samulowitz har tidigare skrivit doktorsavhandlingen "Pain, gender norms and psychosocial resources. A critical appraisal of taken for granted ideas on men and women with pain". Mer om hennes tidigare forskning läser du under forskningsfliken på KJV:s webb: Forskning på KJV - Vårdgivarwebben (vgregion.se)

Lyssna också på intervjun med Anke Samulowitz om hennes forskning i P1:s Studio Ett. Inslaget kommer vid 31:10: Studio Ett 16 januari 2024 (sverigesradio.se)