Ny riskanalys om läkemedelshantering

Här kan du läsa en sammanställning och analys av oönskade händelser gällande läkemedelshantering i Västra Götalandsregionen.

Riskanalys av läkemedelshantering - sammanställning och analys av oönskade händelser. 

Thomas Brezicka

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-25 08:56