Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter om patientsäkerhet

Här kan du läsa nyheter om patientsäkerhet från Västra Götalandsregionen.

Nyheter

Inom VGR deltog drygt 2700 patienter i årets punktprevalensmätning av trycksår inom somatisk slutenvård.

Den 6 november höll enhet patientsäkerhet en regional temadag kring MJG.

Den 14 och 19 november arrangerade Kunskapscenter för jämlik vård och enhet patientsäkerhet regionala temadagar kring bemötande och kommunikation med utgångspunkt i klagomål och synpunkter på vården från patienter och deras närstående.

Nu har det regionövergripande resultatet från medarbetar- och patientsäkerhetsenkät 2019 kommit.

Nu finns en ny rutin som ska följas av hela VGR som gäller för hantering av person- och journaluppgifter vid könskorrigering. Här hittar du rutinen och samtyckesblanketten.

Senast uppdaterad: 2018-12-10 13:14