Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsarbete och projekt

Prehospital Psykiatrisk Resurs (PPR)

Stärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa

Ungas psykiska hälsa

Sömn - behandlingsmaterial

IPT-k - beskrivning av metod och arbetsmaterial 

KIPA-projektet

Utifrån regeringsbeslut i december 2015 om tillfälligt stöd, för att hantera flyktingsituationen, har Västra Götalandsregionen beslutat att satsa på kompetenshöjande insatser för personal på asyl- och anläggningsboende genom KIPA-projektet.

Peer support

Västra Götalandsregionen (VGR) har, genom Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) beviljat NSPHiG bidrag för pilotprojektet under senhösten 2015, 2016 och 2017.

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. Deras arbete utgår ifrån stöd till brukare/patienter baserat på egna- och brukarrörelsens erfarenheter av återhämtning, egenmaktsutveckling och minskat självstigma. Projektets syfte har varit att både ta fram och genomföra utbildning av brukare, brukarorganisationer och verksamheter i metoden. Inspirationen kom från föregångsländer som Holland, England och Nya Zeeland, där peer support under flera år etablerat sig jämte de gängse professionerna.

Peer support i VGR har både utvecklats och implementerats snabbt. De första peer supportrarna anställdes av NSPHiG hösten 2016 med placering inom regionens psykiatriska verksamheter. Därefter har efterfrågan snabbt ökat, och i dagsläget (april 2018) har flera psykiatriska verksamheter peer supportrar.

Piloten har haft följeforskare, ta del av slutrapporten 

Somatisk vård för personer med långvarig psykisk sjukdom

Ett regionalt projekt har genomförts under 2016/17 med syftet att kartlägga organisatoriska samt individuella hinder och förutsättningar för tillgång till somatisk hälso- och sjukvård för personer med psykisk och somatisk sjukdom; från patienters, närståendes och vårdgivares perspektiv.

Ta del av både rapport och publicerad vetenskaplig artikel från projektet.  

Hur kan personer med långvarig psykisk sjukdom få den somatiska medicinska hälso- och sjukvård som de ska ha utifrån sina vårdbehov och som enligt Socialstyrelsens rapporter idag inte sker?

Arbetet har bestått av dels statistisk analys av förhållanden i Västra Götalandsregionen och dels intervjuer med personer drabbade av långvarig psykisk sjukdom, närstående till personer med långvarig psykisk sjukdom samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Senast uppdaterad: 2018-12-03 10:34