Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsarbete och projekt

Rapport - Brukarrevision i NU-sjukvården

Prehospital Psykiatrisk Resurs (PPR)

Pilotprojekt - Ungas psykiska hälsa (UPH)

Sömn - behandlingsmaterial

IPT-k - beskrivning av metod och arbetsmaterial 

KIPA-projektet

Utifrån regeringsbeslut i december 2015 om tillfälligt stöd, för att hantera flyktingsituationen, har Västra Götalandsregionen beslutat att satsa på kompetenshöjande insatser för personal på asyl- och anläggningsboende genom KIPA-projektet.

Peer support

Västra Götalandsregionen (VGR) har, genom Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) beviljat NSPHiG bidrag för pilotprojektet under senhösten 2015, 2016 och 2017.

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. Deras arbete utgår ifrån stöd till brukare/patienter baserat på egna- och brukarrörelsens erfarenheter av återhämtning, egenmaktsutveckling och minskat självstigma. Projektets syfte har varit att både ta fram och genomföra utbildning av brukare, brukarorganisationer och verksamheter i metoden. Inspirationen kom från föregångsländer som Holland, England och Nya Zeeland, där peer support under flera år etablerat sig jämte de gängse professionerna.

Peer support i VGR har både utvecklats och implementerats snabbt. De första peer supportrarna anställdes av NSPHiG hösten 2016 med placering inom regionens psykiatriska verksamheter. Därefter har efterfrågan snabbt ökat, och i dagsläget (april 2018) har flera psykiatriska verksamheter peer supportrar.

Piloten har haft följeforskare, ta del av slutrapporten 

Somatisk vård för personer med långvarig psykisk sjukdom

Ett regionalt projekt har genomförts under 2016/17 med syftet att kartlägga organisatoriska samt individuella hinder och förutsättningar för tillgång till somatisk hälso- och sjukvård för personer med psykisk och somatisk sjukdom; från patienters, närståendes och vårdgivares perspektiv.

Ta del av både rapport och publicerad vetenskaplig artikel från projektet.  

Hur kan personer med långvarig psykisk sjukdom få den somatiska medicinska hälso- och sjukvård som de ska ha utifrån sina vårdbehov och som enligt Socialstyrelsens rapporter idag inte sker?

Arbetet har bestått av dels statistisk analys av förhållanden i Västra Götalandsregionen och dels intervjuer med personer drabbade av långvarig psykisk sjukdom, närstående till personer med långvarig psykisk sjukdom samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

En Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa

Just nu pågår arbetet med projektet En Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa. Projektets syfte är att nå en mer jämlik och tillgänglig vård för barn och unga (6-18 år) med psykisk ohälsa, och att göra detta genom ökad samverkan mellan primärvård, skola och socialtjänst. En behovsanalys har därför genomförts genom arbete i fyra pilotområden i Västra Götaland under hösten 2019. Under våren 2020 pågår nu ett arbete med att konkretisera och testa identifierade förslag och idéer för att stärka samverkan, och under hösten 2020 förväntas projektet kunna presentera sin slutrapport.

Projektet är ett social investeringsmedelsprojekt som drivs tillsammans av Västra Götalandsregionen och VästKom med medel från Regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer om projektet här

Kontaktuppgifter
Projektledare, Maria Sjöblom Hyllstam
maria.sjoblom.hyllstam@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-02-27 08:48