Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. KPH verkar för en god/jämlik hälsa för alla och bidrar till utveckling och kunskapsspridning genom olika aktiviteter.

Utbildningar - arrangerade av KPH

Andra länkar

CERA (Center for Education and Research on Addiction) - ett centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende. CERA är en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet för forskning och undervisning inom beroendeområdet.

Regional plan f.d regionuppdrag - VGR har ett strukturerat omhändertagande och implementering av nationella riktlinjer.

Terapigrupp Psykiatri - arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR.

Ungas psykiska hälsa (UPH) - pilotprojekt med tilläggsuppdrag till 16 vårdcentraler inom VG.

Vårdsamordnare psykisk ohälsa - en funktion inom primärvården.

Västbus - samverkan i VG för barn och ungas bästa med psykisk/psykiatrisk och social problematik.

Senast uppdaterad: 2021-06-30 16:25