Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. KPH verkar för en god/jämlik hälsa för alla och bidrar till utveckling och kunskapsspridning genom olika aktiviteter.

Utbildningar - arrangerade av KPH

Lansering regionala medicinska riktlinjer

Information och stöd för implementering av RMR stressrelaterad psykisk ohälsa på vårdcentral och rehabmottagning
Syftet är att:
• Bidra till kunskap om riktlinjen och dess rekommendationer samt lyfta fram särskilda problemställningar och utmaningar kring problematiken.
• Uppmuntra till en lokal workshop genom att presentera ett enkelt stöd för vårdcentral/rehabmottagning att reflektera över enhetens vårdprocess för målgruppen.
• Knyta an till material som kan användas i behandlingen.
• Länka till utbildningsmaterial för utbildning och kompetensutveckling.

Ta del av presentationen här
eller sök i utbudskatalogen i Lärportalen

 

RMR Intellektuell funktionsnedsättning och svag teoretisk begåvning
För utbildningssyfte, se videoinspelning
Använd helskärmsläge vid uppspelning (dubbelklicka på skärmen).

 

Andra länkar

CERA (Center for Education and Research on Addiction) - CERA är en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet för kunskapsspridning och forskning om alkohol, andra droger och spelproblem.

Regional plan f.d regionuppdrag - VGR har ett strukturerat omhändertagande och implementering av nationella riktlinjer.

Terapigrupp Psykiatri - arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR.

Ungas psykiska hälsa (UPH) - ett tilläggsuppdrag inom Vårdval Vårdcentral.

Vårdsamordnare psykisk ohälsa - en funktion inom primärvården.

Västbus - ersätts av Överrenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa. Överrenskommelsen ersätter både tidigare Västbus riktlinjer samt Trygg och säker vård för barn som placeras utanför hemmet. Alla dokument finns på den gemensamma webben Vårdsamverkan i Västra Götaland v g se sida

Senast uppdaterad: 2023-06-01 06:59