Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. KPH verkar för en god/jämlik hälsa för alla och bidrar till utveckling och kunskapsspridning genom olika aktiviteter.

Utbildningar - arrangerade av KPH

Lansering regionala medicinska riktlinjer

RMR Intellektuell funktionsnedsättning och svag teoretisk begåvning
För utbildningssyfte, se videoinspelning

Andra länkar

CERA (Center for Education and Research on Addiction) - CERA är en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet för kunskapsspridning och forskning om alkohol, andra droger och spelproblem.

Regional plan f.d regionuppdrag - VGR har ett strukturerat omhändertagande och implementering av nationella riktlinjer.

Terapigrupp Psykiatri - arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR.

Ungas psykiska hälsa (UPH) - pilotprojekt med tilläggsuppdrag till 16 vårdcentraler inom VG.

Vårdsamordnare psykisk ohälsa - en funktion inom primärvården.

Västbus - ersätts av Överrenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa. Överrenskommelsen ersätter både tidigare Västbus riktlinjer samt Trygg och säker vård för barn som placeras utanför hemmet. Alla dokument finns på den gemensamma webben Vårdsamverkan i Västra Götaland v g se sida

Senast uppdaterad: 2021-10-08 10:26