Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter och externa arrangemang

SKR arrangerar webbsändningar de tre första dagarna i Almedalsveckan. Det samlande temat kommer vara Kraftsamling för psykisk hälsa som lanserades i Psykisk Hälsa-huset 2019 med start idag!

Välkommen till höstens utbildningar inom MI, MET och ÅP, grundstenarna inom beroendevård.

Välkommen till seminarium om spel om pengar! Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende – hur gör vi?

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Beroende och samtidig psykisk ohälsa - Hur kan vården utvecklas?

Sandra Weineland bedriver forskning inom det huvudsakliga fältet digitala psykologiska behandlingsmetoder med fokus på hälsopsykologi och beteendemedicin. I flera av forskningsprojekten har teoretiska modeller inom bland annat kontextuell beteendeterapi utvecklats och prövats för både psykiska och somatiska tillstånd. Hon har även utvecklat modeller som ligger till grund för behandlingarna och studerat de teoretiserade verksamma mekanismerna. Parallellt med kliniskt arbete som specialistpsykolog i psykoterapi och forskning, är hon samordnare för en digital psykologimottagning inom primärvården.

CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Vid psykologiska institutionen ger vi nu två kurser i utvärderingsmetodik. Kurserna vänder sig till dig som vill ha både en teoretisk och en praktisk bas i utvärderingsmetodik för att kunna arbeta med utvärderingar i privat eller offentlig sektor. Kunskaperna kan tillämpas inom alla samhällsvetenskapliga områden och tillämpningar.

"Allt fler i åldern 15-19 äter sömnläkemedel i Västra Götaland. På mottagningen Ungas psykiska hälsa satsar man på gruppverksamhet för unga.– Mild till måttlig psykisk ohälsa ökar lavinartat. Då kan man förvänta sig att fler sover dåligt, säger Maria Sjöblom Hyllstam, enhetschef och psykolog"

"Vilken sjukvård har personer i åldern 15–44 år som tagit sitt liv fått under den närmaste tiden före dödsfallet? Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Lunds universitet genomfört en studie för att besvara frågan".

Nu är det dags att söka höstens fristående kurser på masternivå. En fristående kurs kan fungera som komplement i en annan utbildning, som kompetensutveckling eller för att bygga en examen i socialt arbete. Att läsa på masternivå förbereder dig också för vidarestudier på forskarnivå.

Årets upplaga av rapportserien ”Alkohol och samhälle”, som ges ut årligen, handlar om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. En av medförfattarna i forskargruppen som har skrivit rapporten, Frida Dangardt, kom till Nya regionens hus i Göteborg den 20 februari för att berätta om rapportens resultat och rekommendationer.

Slutversionen av kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är publicerad.

Psykisk ohälsa som stress och oro är vanliga problem bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en webbaserad utbildning som ska hjälpa landets en miljon barn- och ungdomsledare att upptäcka och möta unga som mår psykiskt dåligt.

Missa inte möjligheten att närvara på den nationella Psykos- och Beroendekonferensen 2020! Vi välkomnar er till Chalmers konferenscenter på Lindholmen i Göteborg den 12-14 maj.

Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen arbetat med sociala investeringar för att skapa förutsättningar för unga att gå ut skolan med godkända betyg. Hittills har regionutvecklingsnämnden finansierat 20 investeringar.

Varmt välkommen till heldag för forskningsplattform psykisk hälsa och ohälsa i primärvård, onsdag den 7 oktober Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Nära samverkan mellan regional och kommunal verksamhet är en förutsättning för att invånarna ska få tillgång till god vård och omsorg. I Västra Götaland finns en lång tradition och erfarenhet av samverkan.

2016 startade Västra Götalandsregionen ett projekt som innebär att fler barn och unga med lindrig psykisk ohälsa får hjälp direkt på vårdcentralen. Nu belönas projektet med Psynkpriset. Priset delas ut varje år för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa.

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar, är en ny rapport från IOGT-NTO i samarbete med Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Svensk Sjuksköterskeförening, Svensk Förening för Allmänmedicin och Stiftelsen Ansvar för Framtiden.

Den 27 februari bjuder WE och CERA in till ett öppet halvdagsseminarium om alkohol och droger i arbetslivet.

Så ska vi motverka ungas allt positivare syn på cannabis

Inbjudan till föreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa

Psykisk hälsa för lärande –lärande för psykisk hälsa!Forskar-och praktikerseminarium för fullföljda studier.

Efter upphandling finns nu avtal i VGR för Grundläggande utbildning i Interpersonell psykoterapi.

Efter upphandling är nu nytt avtal på plats i VGR för Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi).

World Mental Health Day infaller årligen den 10 oktober. I år uppmärksammas spelberoende vid öppet kvällsprogram på Göteborgs universitet i Vasaparken. Vad vet vi idag om datorspelsberoende och beroende av spel om pengar? Hur förstå och förhålla sig till spelandets motsägelsefulla dimensioner? Vad säger forskningen? Vad säger erfarenheten? Och vad gör vi för att minska riskerna för att hamna i ett beroende?

Jenny Rangmar och Sara Thomée har gjort en översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna.

Psykisk hälsa på Bok- och biblioteksmässan 26 – 29/9 2019

Det här är startskottet för Gothia Forums första regionala konferens för klinisk forskning i vår roll som regional nod för Västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och norra Halland). Konferensen skall stärka samverkan och infrastruktur för klinisk forskning i Västra sjukvårdsregionen.

Nationellt programområde psykisk hälsa bjuder in till lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende.

Välkommen till konferensen som fortsätter att sprida kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet!

Den 10 oktober arrangerar Systembolaget tillsammans med CERA ett kostnadsfritt halvdagsseminarium med särskilt fokus på alkohol och arbetsliv.

Två seminarietillfällen är inplanerade under hösten, Göteborg 5:e september och Trollhättan 19:e september.

CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Samordnade insatser för personer med samsjuklighet

Nu kan du ta del av ett sammandrag av seminariet Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer som anordnades av CERA den 20 maj 2019

Välkommen att anmäla dig till Förebygg.nu den 13–14 november i Göteborg!

Att möta anhöriga till personer med självskadebeteende.

CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

”Spekulationer kring nya farmakologiska behandlingsprinciper för autism och negativa symptom vid schizofreni”

Välkommen till utbildningsdagar om spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar i Göteborg och Skövde. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken. Från och med 2018 har kommuner och landsting/regioner fått ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem samt erbjuda råd, stöd och behandling.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat psykiatri och sexuell hälsa tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) den 9/5 kl 13.00-16.00. Eftermiddagen är kostnadsfri.

Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Öppet seminarium om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre

Användning av benzodiazepiner (vuxenpsykiatri)

Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Ny rapport visar att det finns stora skillnader i hälsa hos invånare med och utan flyktingbakgrund. Skillnaderna ökar efter tid i landet framför allt i yngre medelåldern.

Omregleringen på den svenska spelmarknaden har inneburit att 69 spel­bolag hittills ansökt om och fått licens för att bedriva spel. I villkoren ställs bland annat krav på måttfullhet i marknadsföringen, vilket uppmärksam­mats i den allmänna debatten. Civilminister Ardalan Shekarabi har nyligen tagit initiativ till samtal med spelbranschen och krävt en förändring. I annat fall väntar en skärpt lagstiftning.

Hur kan migrationens olika faser påverka den psykiska hälsan? Och hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för en god psykisk hälsa hos hela befolkningen?

Prenumerera här

Senast uppdaterad: 2020-04-17 08:27