Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa

Regionstyrelsen beslutade i år om ett treårigt utvecklingsuppdrag med målet att öka tillgängligheten för alla barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland. I uppdraget ingår att öppna ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa, starta upp en regiongemensam utredningsenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin samt utveckla arbetssätt, uppföljning och planering.

I april 2021 beslutade regionstyrelsen om ett treårigt utvecklingsuppdrag, BUP tillgänglighetsuppdrag, med målet om en god tillgänglighet för alla barn och unga i Västra Götaland med psykisk ohälsa. Målet innebär att vårdgarantin ska uppfyllas för första besök, utredning och behandling samt att kön ska vara omhändertagen. En viktig möjliggörare kommer vara att utveckla samverkan mellan de fem förvaltningarna inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) tillsammans med primärvården, för att gemensamt kunna säkerställa en god tillgänglighet. Utvecklingsarbetet finansieras med statsbidrag.

Mer information om bakgrunden till uppdraget kan läsas i protokollsutdraget från regionstyrelsens möte där uppdraget diskuterades, tjänsteutlåtandet och slutrapporten som ligger till grund för uppdraget.

Ladda ner och läs protokollsutdraget från regionstyrelsens sammanträde 20 april 2021 här

Ladda ner och läs tjänsteutlåtandet här

Uppdragets fem arbetsströmmar

Arbetet omfattar följande fem arbetsströmmar:

  • En väg in”, ett kontaktcenter för alla nya invånarkontakter gällande psykisk ohälsa och en remissportal för alla remisser ställda till BUP i regionen. Verksamheten kommer att ligga i BUP Sahlgrenskas lokaler centralt i Göteborg och öppnar under första kvartalet 2022.
  • En regiongemensam utredningsenhet, som kan stötta och avlasta alla fem BUP-förvaltningarna. Verksamheten kommer att ligga i BUP Sahlgrenskas lokaler centralt i Göteborg. Utvecklingsarbetet för att etablera denna verksamhet inleds under 2022.
  • Utveckling av arbetssätt, vilket inkluderar digitala arbetssätt, processkartor/vårdprocesser, administrativa rutiner och rutiner för distansarbete. Denna arbetsström inleds under vintern 2021–2022.
  • Uppföljning och planering av flöden, vilket inkluderar att utveckla uppföljningen av tillgänglighet på ett sätt som kan stödja det fortsatta utvecklingsarbetet och följa upp remiss- och patientflödena som förändras i och med etableringen av ”En väg in” och senare den regiongemensamma utredningsenheten.
  • Information och kommunikation kopplat till de övriga arbetsströmmarna till medarbetare inom BUP, vårdgrannar, samverkanspartners och invånare i regionen. Informations- och kommunikationsarbetet sker löpande under hela uppdraget.

Genomförande av uppdraget

Utvecklingsarbetet leds av en regional projektgrupp med verksamhetschef/företrädare från de fem BUP-förvaltningarna och primärvården. Projektägare är Marie Carlsson, verksamhetschef för Neurologi/Psykiatri/Habilitering Barn på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För ”En väg in” finns en delprojektgrupp, som även den består av företrädare från samtliga förvaltningar samt primärvården. Från primärvården har företrädarna nominerats genom Primärvårdsrådet och PRIMÖR, föreningen för privata och övriga vårdgivare i Västra Götalandsregionen. Företrädarna arbetar vid vårdcentraler i egen och privat regi, med och utan tilläggsuppdrag Ungas Psykiska Hälsa (UPH). I dagsläget finns även en delprojektgrupp för ”Uppföljning och planering av flöden”. För övriga arbetsströmmar startas delprojektgrupper upp enligt behov.

Referensgrupper för arbetet är BUP Samordningsråd, RPO (Regionalt programområde) Psykisk hälsa/Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH), Samordningsråd Barn, Primärvårdsrådet och Dialogforum.

Genomförandet kommer att vara inriktat på att bidra till den långsiktiga utvecklingen av BUP och ske gradvis med kontinuerlig anpassning och utveckling utifrån lärdomar.

Kontakta oss

Frågor och kommentarer får gärna mejlas till envaginvgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-12-13 15:53