Beslut Krav- och kvalitetsbok 2024 version 2

Publicerad:

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) beslutade den 27 mars 2024 om de nya förfrågningsunderlagen, Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2024 version 2 (§73) och Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2024 version 2 (§74), som gäller från den 1 augusti 2024.

En sammanställning av de beslutade förändringarna för Vårdval Vårdcentral:

Förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Nya texter version 2 Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2024 och texter version 1

Sammanställning av de beslutade förändringarna för Vårdval Rehab:

Förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Nya texter version 2 Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2024 och texter version 1

 
Handlingarna som ligger till grund för nämndens beslut (ärende 73 och 74) finns här:

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens webbsida för handlingar och protokoll

I enlighet med Krav- och kvalitetsboken §14 har ett mejl skickats till verksamhetschef med anledning av det fastställda förfrågningsunderlaget. Behörig företrädare för leverantören behöver bekräfta att informationen mottagits. Om de nya villkoren inte accepteras behöver leverantören skriftligen återkomma inom 90 dagar.

För frågor om Krav och kvalitetsbok 2024 version 2:

Anna Aronsson
anna.aronsson@vgregion.se

Anna Lindström
anna.lindstrom@vgregion.se