Beslut fattat om ny Krav- och kvalitetsbok 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) har nu beslutat om det nya förfrågningsunderlaget, Krav- och kvalitetsbok, Vårdval Rehab 2024.

Framför allt innebär beslutet att ersättningen per kontaktpoäng för 2024 blir 502 kronor. Mer information och den kommande Krav- och kvalitetsboken kommer snart att publiceras här.

Här kan du ta del av handlingarna som ligger till grund för nämndens beslut operativa hälso- och sjukvårdsnämndens webbsida för handlingar och protokoll

För frågor om Krav och kvalitetsbok 2024
Anna Aronsson
anna.aronsson@vgregion.se

Anna Lindström
anna.lindstrom@vgregion.se