Uppdaterade dokument gällande patientavgiftsförändringen från 1 april 2024

Publicerad:

Uppdaterade dokument gällande patientavgiftsförändringen från 1 april 2024 finns nu på Vårdgivarwebben.

Dessa är framtagna av Koncernkontoret, och representanter från Närhälsan och Primör har varit delaktiga i arbetet med registreringsanvisningarna för vårdvalen.
 
Direktlänkar till dokumenten:
 
Registreringsanvisning distanskontakter VVVC fr o m 240401

Registreringsanvisning distanskontakter VVR fr o m 240401

Frågor och svar för VGR förvaltningar

Anvisningar och exempel avseende patientavgiftsförändringen 2024-04-01

Beskrivningar och exempel på distanskontakter avseende patientavgiftsförändringen 2024-04-01
 

För frågor gällande registreringar kontakta:

Vårdval Vårdcentral: vgprimarvard@vgregion.se

Vårdval Rehab: vardval.rehab@vgregion.se

För frågor gällande patientavgifter kontakta:

Fredrik Bärg
Fredrik.barg@vgregion.se