Utbildningsinsats i in- och utskrivningsprocessen och SAMSA it-tjänst

Publicerad:

Västra Götalandsregionen erbjuder dig som arbetar inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab en utbildning i in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med utbildningen är att få en ökad kunskap om in- och utskrivningsprocessens olika steg och ärendegången i SAMSA it-tjänst.

Utbildningen kommer att erbjudas i olika steg och omfattar en teoretisk och en praktisk del.

Den teoretiska utbildningen genomförs digitalt via Lärportalen och fokuserar på länsgemensam riktlinje och rutin för in- och utskrivningsprocessen i sluten hälso- och sjukvård och SIP riktlinjen.

Utbildningen i Lärportalen kan göras i egen takt och vid ett tillfälle som passar verksamheten. Eventuella frågor som uppkommer i den teoretiska delen kan ställas i samband med den fysiska eller digitala utbildningen i SAMSA it-tjänst.

Den praktiska delen sker i form av ett fysiskt eller digitalt utbildningstillfälle i SAMSA it-tjänst. Inför den fysiska eller den digitala utbildningen ska du ha genomgått den teoretiska utbildningen i Lärportalen, i den länsgemensamma rutinen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård först. Som ett komplement till de digitala utbildningstillfällena kommer öppna forum via Teams att erbjudas.

Utbildningen är avgiftsfri.

Nedan tider för anmälan, de kan stängas tidigare om utbildningstillfället blir fulltecknat.

  • Teoretisk utbildning i in- och utskrivningsprocessen i Lärportalen är tillgänglig sedan 15 april.

  • Fysisk utbildning i SAMSA it-tjänst 14 maj. Anmälan möjlig sedan 8 april.

  • Digital utbildning i SAMSA it-tjänst 7 maj – 4 juni. Anmälan möjlig sedan 8 april.

  • Öppet forum 11 juni. Anmälan möjlig sedan 8 april.

 

Den teoretiska utbildningen sker i Lärportalen via denna länk:

Utbildning i in- och utskrivningsprocessen och SAMSA it-tjänst för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

När du kommer in i Lärportalen, skriv vårdval med små bokstäver i fältet "utbildningsnyckel".

Anmälan till den fysiska eller digitala utbildningen i SAMSA it-tjänst sker via Regionkalendern.

Sök på utbildning: "Utbildning i in- och utskrivningsprocessen och SAMSA it-tjänst".

Kontakt vid frågor:
Susanne Gustafsson
susanne.gustafsson@vgregion.se