Kunskapsorganisationen Nationella Programområden

Anmälan om ny NAG-fråga
Anmälan om ny NAG-fråga (esmaker.net)

HTA-centrum VGR och Medicinska biblioteket SU:s stöd till Nationella Arbetsgrupper (NAG)
HTA-centrum VGR och Medicinska biblioteket SU ger, i mån av resurs, stöd till arbetet i NAG för Nationella Programområden (NPO) med ordförandeskap i Västra sjukvårdsregionen. Bibliotekets stöd innebär att i samråd med NAG söka efter nationella och internationella medicinska riktlinjer och i vissa fall systematiska översikter och vetenskapliga originalartiklar. NAG väljer sedan riktlinjer/systematiska översikter/vetenskapliga artiklar som underlag för sin genomlysning av kunskapsläget och utformar kunskapsstöd. HTA-centrums stöd innebär vidare metodologisk support till arbetsgrupperna genom korta seminarier och workshops med utbildning i granskning av metodologisk kvalitet i medicinska riktlinjer och systematiska översikter/vetenskapliga artiklar.

HTA-centrum granskar inte de riktlinjer/systematiska översikter/vetenskapliga artiklar som Nationella arbetsgrupper använder för att genomlysa kunskapsläget och granskar inte sakinnehållet i det kunskapsstöd respektive NAG producerar.

HTA-support - Färdigställda
2024:4 Kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av avföringsinkontinens
2024:3 Behandling vid lipödem
2023:2 Behandling av pilonidalcystor
2023:1 Bröstreduktionsplastik i offentlig regi

Kunskapsorganisationen Nationella Programområden (NPO)/Nationella Arbetsgrupper (NAG) Västra Götalandsregionen
NPO Kirurgi och plastikkirurgi

NAG-Proktologi

  1. How effective are the conservative and surgical treatments for fecal incontinence?
  2. How effective are treatments for rectal prolapse and rectal invagination?
  3. Förstoppning/outlet obstruction, rectocele, enterocele guidelines fr.o.m 2018
  4. Behandling av anala fistlar
  5. How effective are conservative, semi-invasive and surgical treatments for hemorrhoidal disease
  6. Perianala abcesser
  7. How effective are treatment for pilonidal cysts?
  8. How effective are conservative, semi-invasive and surgical treatments for acute/chronical anal fissure
  9. How effective are treatments for traumatic sphincter injury?

NPO

NPO lung- och allergisjukdomar
Egenmonitorering KOL, astma och obstruktiv sömnapné

NPO Psykisk hälsa - På gång

NPO Rörelseorganens sjukdomar - På gång

NPO Mag- och tarmsjukdomar - På gång