Material för inläsning

För ett bra resultat av webbutbildningen behöver alla enskilt ta del av material nedan.

Kriterier för God Astma och KOL-vård

Frågeformulär Astma/KOL - primärvård

Frågeformulär Astma/KOL - slutenvård

Utvärderingsmatris

Roller och ansvar

Introduktionsbrev till verksamhetscheferna

Inbjudan till webbutbildning för revisionsteamen

Information till patientrepresentant vid triangelrevision

För intresseanmälan att medverka i triangelrevision kan kontakt tas med:

Claes Gustafsson, claes.gustafsson@vgregion.se

Agneta Patriksson, agneta.patriksson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-09-07 18:38