Astma/KOL

Inom ramen för SKL:s uppdrag att samordna processer och funktioner för kunskapsstöd och systematiskt förbättringsarbete har, på uppdrag av NSK regiongrupp och det nationella programråden för astma/KOL, triangelrevision utvecklats som en metod för systematiskt förbättringsarbete för bland annat specialiserad öppenvård av patienter med KOL.

Kriterier för God Astma och KOL-vård

Frågeformulär Astma/KOL - primärvård

Frågeformulär Astma/KOL - slutenvård

Utvärderingsmatris

Roller och ansvar

Kontaktlista

Så här går det till

För intresseanmälan att medverka i triangelrevision kan kontakt tas med:

Claes Gustafsson, claes.gustafsson@vgregion.se

Agneta Patriksson, agneta.patriksson@vgregion.se