Material för inläsning

För ett bra resultat av webbutbildningen behöver alla enskilt ta del av material nedan.

Kriterier för God Diabetesvård

Frågeformulär del 1

Frågeformulär del 2

Utvärderingsmatris

Roller och ansvar

Introduktionsbrev till verksamhetscheferna

Inbjudan till webbutbildning för revisionsteamen

Information till patientrepresentant vid triangelrevision

För intresseanmälan att medverka i triangelrevision kan kontakt tas med:

Claes-Goran.Ostenson@ki.se

Senast uppdaterad: 2018-09-07 18:38