Diabetes

Här kommer en webbutbildning för genomförande av triangelrevision inom specialiserad öppenvård-diabetes att formas. Nationellt programråd för diabetes har tagit fram kriterier för god diabetesvård som kommer att ligga till grund för utbildning och genomförande. Under hösten 2017 kommer webbutbildningen att färdigställas. Planering för en pilot med tre verksamheter pågår.

Senast uppdaterad: 2018-07-06 10:14