Material för inläsning

För ett bra resultat av webbutbildningen behöver alla enskilt ta del av material nedan.

Inbjudan till webbutbildning för revisionsteamen

Så här går det till

Kriterier för God Strokeenhetsvård

Frågeformulär

Utvärderingsmatris

Roller och ansvar