Material för inläsning

För ett bra resultat av webbutbildningen behöver alla enskilt ta del av material nedan.

Inbjudan till webbutbildning för revisionsteamen

Kriterier för God Strokevård

Utvärderingsmatris

Roller och ansvar

Frågeformulär

Strokeenhet del 1

Strokeenhet del 2

Rehab del 1

Rehab del 2

Senast uppdaterad: 2018-09-07 18:44