Stroke

Stroke- och TIA-utredning och vård skall ske på särskilda strokeenheter. Vård på strokeenhet medför, för strokepatienter, minskad dödlighet, ökat oberoende och ökad andel som kan skrivas ut till eget boende, jämfört med vård på icke-strokeenhet. För att dessa goda resultat skall uppnås behöver strokeenhetsvården vara av god kvalitet och bedrivas med kontinuitet. Strokeenhetsvård rekommenderas oavsett ålder.

Kriterier för God Strokeenhetsvård

Frågeformulär

Utvärderingsmatris

Roller och ansvar

Kontaktlista

Så här går det till