Stroke

Stroke- och TIA-utredning och vård ska ske på särskilda strokeenheter. Vård på strokeenhet medför, för strokepatienter, minskad dödlighet, ökat oberoende och ökad andel som kan skrivas ut till eget boende, jämfört med vård på icke-strokeenhet. För att dessa goda resultat ska uppnås behöver strokeenhetsvården vara av god kvalitet och bedrivas med kontinuitet. Strokeenhetsvård rekommenderas oavsett ålder.