Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rehabiliteringskoordinera

Sjukskrivna patienter ska erbjudas koordinering om det behövs för att främja återgång i arbetslivet. Åtgärderna ska sättas in i rätt tid under sjukskrivningen och följa en individuell rehabiliteringsplan.

Det individuella stödet ska stötta patienten att i så stor utsträckning som möjligt kunna klara ta eget ansvar för sin rehabilitering och samverka med berörda aktörer. Du som rehabiliteringskoordinator ska arbeta för att patienten så långt möjligt kan delta aktivt i processen. 

Verktyg för att kartlägga patientens situation

Förbered dig genom att läsa på och kommunicera med andra behandlare inför samtal med patienten.

 

Rehabstöd ger dig:

  • Översikt över pågående sjukfall på enheten. Se ungefär var i rehabkedjan patienterna befinner sig, exempelvis inför dag 180.
  • Översikt fördelad på diagnos, sjukskrivningsgrad och kön.
  • Möjlighet att sortera, filtrera och söka för att anpassa informationen efter behov.

Logga in – Rehabstöd
Använd Google Chrome för att kunna logga in

Att använda Rehabstöd
Läs mer om Rehabstöd

Gå gärna in i utbildningsmiljön
Användarnamn:     rehabstod
Lösenord:              rehabstod

Journalföring ska enligt lag alltid göras, se Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, 5 §

Klassifikation av vårdåtgärer – KVÅ

En åtgärdskod används för att statistiskt beskriva åtgärder i hälso- och sjukvården. Koderna nedan är obligatoriska för att kunna rapporteras vidare till Socialstyrelsen.

GC001 
Samordning av rehabiliterande insatser gällande arbetsförmåga. Utredning av samordningsbehov, koordinering inom verksamhet, arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra vårdgivare utifrån den enskilde patientens behov samt uppföljning. Åtgärden kan utföras med eller utan patientens närvaro.

Tolkning inom VGR:
GC001 ska sättas då insatsen som utförts är värdeskapande för patienten.
Detta innebär att åtgärdskod INTE ska sättas när rehabiliteringskoordinator
- kontaktar aktör som inte svarar
- patientärende som inte leder till insats

DV077
Planering och framtagande av plan för rehabiliterande insatser under sjukskrivningsperioden med fokus på återgång i arbetslivet, innefattande även nedtrappning av sjukskrivning, samt eventuella behov av samverkan med externa parter.

AW026
Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Frågeformulär för patientens självskattning finns på sidan:
Övergripande – uppdrag, kompetens, sekretess, lagar m.m i rutan Frågeformulär, blanketter och mallar.

Allt om inre och yttre sekretess och samtycke finns på sidan:
Övergripande – uppdrag, kompetens, sekretess, lagar m.m


Senast uppdaterad: 2021-06-16 15:26