Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rehabiliteringskoordinera

Sjukskrivna patienter ska erbjudas koordinering om det behövs för att främja återgång i arbetslivet. Åtgärderna ska sättas in i rätt tid under sjukskrivningen och följa en individuell rehabiliteringsplan.

Det individuella stödet ska stötta patienten att i så stor utsträckning som möjligt kunna klara ta eget ansvar för sin rehabilitering och samverka med berörda aktörer. Koordineringsinsatser ska bidra till att patienten så långt möjligt kan delta aktivt i processen. 

Verktyg för att kartlägga patientens situation

Förbered dig genom att läsa på och kommunicera med andra behandlare inför samtal med patienten.

 

Rehabstöd ger dig:

  • Översikt över pågående sjukfall på enheten. 
  • Översikt fördelad på diagnos, sjukskrivningsgrad och kön.
  • Möjlighet att sortera, filtrera och söka för att anpassa informationen efter behov.

Logga in – Rehabstöd
Använd Google Chrome för att kunna logga in

>> Att använda Rehabstöd
>> Läs mer om Rehabstöd

Gå gärna in i >> utbildningsmiljön
Användarnamn:     rehabstod
Lösenord:              rehabstod

Journalföring ska enligt lag alltid göras, se Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, 5 §

Klassifikation av vårdåtgärder – KVÅ

Åtgärdskoder används för att statistiskt beskriva åtgärder i hälso- och sjukvården. Koderna nedan bör användas i samband med koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Koderna ska sättas utifrån utförd åtgärd och är underlag för uppföljning. 

GC001 

Insatser enligt lag 2019:1297 om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet. Insatser i form av personligt stöd, intern samordning inom hälso- och sjukvården och extern samverkan utifrån den enskilde patientens behov för att främja, återfå eller bibehålla arbetsförmåga. Meddela samordningsbehov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser till Försäkringskassan om patientens samtycke finns. Åtgärden kan utföras med eller utan patientkontakt.

DV077

Planering och framtagande av plan för rehabiliterande insatser under sjukskrivningsperioden med fokus på återgång i arbetslivet, innefattande även nedtrappning av sjukskrivning, samt eventuella behov av samverkan med externa parter.

AW026

Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning.


Senast uppdaterad: 2023-03-14 11:34