Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Samverka externt

Hälso- och sjukvården har ett medicinskt uppdrag – men den medicinska rehabiliteringen behöver oftast gå hand i hand med en arbetslivsinriktad rehabilitering som externa aktörer ansvarar för.
Patientens samtycke krävs för vårdens kontakt med externa aktörer.

 

Samtycke innan externa aktörer kontaktas 

Allt om inre och yttre sekretess och samtycke finns på sidan:
Övergripande – uppdrag, kompetens, sekretess, lagar m.m

När en arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom aktualiseras arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – SKR

Samverka med arbetsgivaren

Forskningsprojekt ADA vid Umeå universitet

Intyg till arbetsgivaren 

  • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden
  • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren

Se sidan Skriva läkarintyg och utlåtanden

Försäkringskassan bedömer rätten till ersättning från socialförsäkring och har ett samordningsansvar för individens återgång i arbete efter skada eller sjukdom.

Samverka med Försäkringskassan

FK – Om försäkringsmedicin

FK – För hälso- och sjukvården 

FK – Rehabiliteringskedjan

FK – För rehabiliteringskoordinator

FK – Om försäkringsmedicinska utredningar (FMU)

Intyg till Försäkringskassan

  • Läkarintyg för sjukpenning

Se sidan Skriva läkarintyg och utlåtanden

 

Rapportera samverkansavvikelser – VGR/FK

Försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan behöver ibland fördjupade medicinska underlag med beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet.

  • Aktivitetsförmågeutredning AFU är en fördjupad medicinsk utredning som beställs av Försäkringskassan. Utredningen har fokus på bedömning av vilka typer av aktiviteter som kan klaras trots olika medicinska besvär. AFU kan bara göras av läkare med särskild kompetens i försäkringsmedicin.
    I Västra Götaland utförs AFU av bedömningsteam vid Regionhälsan.

Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar

Förordning (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan om försäkringsmedicinska utredningar (FMU)

Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetslivsinriktade åtgärder och rehabilitering om en person är arbetssökande.

Samverka med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen: För hälso- och sjukvården

 

Intyg till Arbetsförmedlingen

  • Läkarintyg för deltagare i program (aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning)
  • Medicinskt utlåtande; alla arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen

Se sidan Skriva läkarintyg och utlåtanden

Socialtjänsten ansvarar för viss social rehabilitering inom kommunen.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och VGR samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna.

www.samverkanvg.se (kopiera och lägg i webbläsarens adressfält)

Ambitionsdokument Västra Götalands samverkansgrupp finns på sidan Övergripande – uppdrag, kompetens, sekretess, lagar m.m i rutan Överenskommelser och ambitionsdokument.

Senast uppdaterad: 2021-06-16 15:27