Intygsstatistik och Rehabstöd

Intygsstatistik består av:

  • Nationell statistik som är tillgänglig för alla.
  • Verksamhetsstatistik på regions- och vårdenhetsnivå. För att se den här statistiken krävs behörighet och inloggning med SITHS-kort. Du kan skriva ut färdiga rapporter eller filtrera och skapa egna rapporter. Tyngdpunkten ligger på intyg för sjukpenning, men det går också att se statistik för andra läkarintyg och för kommunikation om ärenden mellan sjukvården och Försäkringskassan.

Intygsstatistik – Logga in och följ sjukfallsutvecklingen 

OBS: Använd Chrome för att kunna logga in.
Läs mer om Intygsstatistik via Inera 

Lär dig mer i Intygsskolan – Intygsstatistik

Att använda Intygsstatistik 

Förvalta Intygsstatistik  

Rehabstöd – Logga in

OBS: Använd Google Chrome för att kunna logga in.
Läs mer om Rehabstöd via Inera

Att använda Rehabstöd  

Förvalta Rehabstöd