Information till öppenvårdsapotek

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med regionsubvention i Västra Götalandsregionen.

Anvisningar fakturering. (uppdaterad 2023-11-10)

Aktuellt

Uppdaterad faktureringsrutin (2023-11-10)
Vidarefaktureringsrutiner för regionsubventioner VGR (vgregion.se)

  • 2023-11-10: Fakturaspecifikation uppdaterad (sid 2, punkt 5); förtydligat vad som ska framgå vid fakturering enligt bilaga 3 
  • 2023-06-27: Bilaga 3 uppdaterad; ny fakturaadress/beställarid
  • 2022-11-04: Bilaga 3 uppdaterad; patientens födelsedata (ÅÅMMDD) och initialer ska framgå på fakturan

CE-märkta spolvätskor
Från och med 1 oktober 2019 hanteras CE-märkta spolvätskor av Läkemedelsnära produkter (LMN). För information om förskrivning och beställning se https://regionservice.vgregion.se/lmn/.

 

Läs mer om Regionsubventioner.

Information

REKlistan

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns

Läkemedelsverket kan bevilja särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns. På deras hemsida finns information om vilka läkemedel som omfattas av särskilda tillstånd:
Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

För att apotek ska kunna expediera recept mot ett särskilt tillstånd måste det finnas en beviljad generell licens som omfattar vårdenheten varifrån receptet är utfärdat. I VGR finns ett antal regiongemensamma licenser som alla förskrivare i VGR kan hänvisa till.

Regiongemensamma generella licenser i VGR
Regiongemensamma godkända licenser läkemedel (vgregion.se)

Ulrika Eriksson Krebs

Apotekare

Telefonnummer