Tobaksprevention

Här finns information om tobaksavvänjning inom Västra Götalandsregionen.

Kurs i Tobaksprevention, rådgivning och tobaksavvänjning

Kvalificerat rådgivande samtal vid tobaksbruk
Tobaksprevention, rådgivning och tobaksavvänjning, 7,5 högskolepoäng

Kursen ger behörighet att genomföra kvalificerat rådgivande samtal vid tobaksbruk och ersätter tidigare utbildning till Diplomerad Tobaksavvänjare.


För information och anmälan följ länk:
Tobaksprevention, rådgivning och tobaksavvänjning | Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet (gu.se)

 

Material för tobaksavvänjning

Beställs via Marknadsplatsen

VGR6090 – Vinster när man slutar röka 80x210 = ca. 3:-/st

VGR6091 – Vill du bli rök-snusfri 69X190 = ca. 2,50:-/st

VGR6092 – Abstinensbesvär och vad du kan göra 80x210 = ca. 3:-/st

VGR6093 – Vinster med att sluta snusa 80x210 = ca. 3:-/st

VGR6094 – Sluta röka snusa A3blå avbruten cigg = 3,45:-/st

VGR6095 – Sluta röka-snusa i grupp småkort 70x190 = ca. 2,50:-/st

Tobakshjälpen

VGR16778 – Tobakshjälpen - Information till dig som långvarigt vill sluta med tobak A5-folder

VGR16779 – Tobakshjälpen - Information till dig som långvarigt vill sluta med tobak A4-blad

Patientbroschyr från Hälsofrämjande sjukhus (HFS)

Att sluta med tobak ett livsviktigt beslut – VGR12244
Tobaksfri i samband med operation – VGR9953
Tobaksfri i samband med strålbehandling – VGR14483
Rök- och alkoholfri före och efter operation – VGR14429

Se länk nedan för flera språk.
Går även att skriva ut från länk nedan:

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/tobak/

Övriga länkar till material och information om tobaksavvänjning

https://www.psykologermottobak.org/

http://slutarokalinjen.se/

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Hjalp-att-sluta-roka/

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/tobak-och-alkohol/hjalp-att-sluta-snusa/  

http://www.tobaksfakta.se/


Suzanne Glud-Kåvik

Anna Polensky

Helene Karatas