Ekonomisk ersättning

Information om ekonomisk ersättning till vårdgivare för vård av flyktingar från Ukraina.

Ekonomisk ersättning till vårdgivare för vård enligt massflyktsdirektivet

Statlig ersättning kommer utgå till regionerna för de kostnader som uppstår för den vård som tillhandahålls enligt massflyktsdirektivet.

De som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd (UT) enligt massflyktsdirektivet får ett UT-kort och att det i fritextfälten ska stå dossiernummer och massflykting.  De kommer således inte att få ett LMA-kort. Massflyktingarna blir inte folkbokförda och kommer därmed inte att få ett personnummer, utan de kommer tillhöra LMA hela tillståndstiden. Identifiering sker med UT-kort och pass, alternativt beslut om UT innan de har fått sitt UT-kort.

 • Gällande vårdval vårdcentral, vårdval rehab och övrig primärvård ska KVÅ-kod UX450 ”Vård enligt massflyktsdirektivet” samt län- och kommunkod 9901 (för de som har UT-kort) registreras, för de vårdgivare som använder Systemet Asynja Visp. Vårdgivare som inte använder systemet AsynjaVisph, rapporterar enligt rutinen för Asylsökande. Märk faktureringsunderlaget för asylvård med ”Vård enligt Massflyktsdirektivet". För hälsoundersökning av person som flytt Ukraina efter 2022-02-24 ska KVÅ-kod UX 455 registreras.
 • Gällande specialistvård (systemet ELVIS) ska patienter både med och utan Uppehållstillståndskort (UT-kort) eller kvitto med dossiernummer registreras med län- och kommunkod 9911 - Vård enligt massflyktsdirektivet.
  KVÅ-kod UX450 ”Vård enligt massflyktsdirektivet" registreras på alla vårdkontakter.
 • Gällande specialistvård (systemet IVARD) ska patienter utan Uppehållstillståndskort (UT-kort) eller kvitto med dossiernummer registreras med län- och kommunkod 9911 - Vård enligt massflyktsdirektivet.
  Patienter med Uppehållstillståndskort (UT-kort) eller kvitto med dossiernummer registreras län- och kommunkod 9901 – Asylsökande.
 • Gällande lagen om läkarvårdsersättning, lagen om ersättning för fysioterapi samt övriga vårdgivare som använder systemet Privera, så rapporteras dessa besök utanför Privera enligt rutinen för asylsökande. Märk faktureringsunderlaget för asylvård med "Vård enligt massflyktsdirektivet".
 • I det fall identifikation inte kan uppvisas ska patienten rapporteras enligt rutinen för Asylsökande. Märk faktureringsunderlaget för asylvård med ”Vård enligt Massflyktsdirektivet.”

Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd - Vårdgivarwebben

Hur registrering sker i specifika system anges på respektive systems hemsida.

AsynjaVisph - Vårdgivarwebben

ELVIS - Insidan (länk till VGR:s intranät)

Individer från Ukraina som är asylsökande

En individ som lämnat Ukraina kan även ansöka om asyl i Sverige. Vissa ukrainare kan ha sökt asyl i Sverige före den 24 februari och därför kan det förekomma LMA för de som kommit hit tidigare.

 Se information samt länkarna för vilken typ av vård de har rätt till som asylsökande och vilka patientavgifter som är aktuella i VGR för denna målgrupp. För att identifiera dessa individer ska ett LMA-kort eller kvitto från inlämnad asylansökan uppvisas vid vårdbesöket. Dessa besök kodas enligt befintlig rutin.

FAQ - vanligt ställda frågor

För att rätt ersättning ska utgå för vård räcker det att KVÅ-koden (UX450) för massflyktsdirektivet ligger inne i besöksanteckningen?

 • Gällande vårdval vårdcentral, vårdval rehab och övrig primärvård ska KVÅ-kod UX450 ”Vård enligt massflyktsdirektivet” samt län- och kommunkod 9901 (för de som har UT-kort) registreras, för de vårdgivare som använder Systemet Asynja Visp. Vårdgivare som inte använder systemet Asynja Visp, rapporterar enligt rutinen för Asylsökande. Märk faktureringsunderlaget för asylvård med ”Vård enligt Massflyktsdirektivet.”
 • Gällande specialistvård (systemet ELVIS) ska patienter både med och utan Uppehållstillståndskort (UT-kort) eller kvitto med dossiernummer registreras med län- och kommunkod 9911 - Vård enligt massflyktsdirektivet.
  KVÅ-kod UX450 ”Vård enligt massflyktsdirektivet" registreras på alla vårdkontakter.

Gäller denna kod (UX450) endast patienter på flykt från Ukraina eller alla asylsökande/flyktingar med vårdbehov?

Gäller endast för patienter på flykt från Ukraina.

Vad gäller kostnad för läkemedel?

För receptförskrivna läkemedel skall flyktingar betala avgift med högst 50 kronor.

Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar Svensk författningssamling 1994:1994:362 t.o.m. SFS 2019:1016 - Riksdagen
Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar - Norstedts Juridik

LMA kort eller UT-kort?

De som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd (UT) enligt massflyktsdirektivet får ett UT-kort och att det i fritextfälten ska stå dossiernummer och massflykting.  De kommer således inte att få ett LMA-kort. Massflyktingarna blir inte folkbokförda och kommer därmed inte att få ett personnummer, utan de kommer tillhöra LMA hela tillståndstiden. Identifiering sker med UT-kort och pass, alternativt beslut om UT innan de har fått sitt UT-kort.
En individ som lämnat Ukraina kan även ansöka om asyl i Sverige. Vissa ukrainare kan ha sökt asyl i Sverige före den 24 februari och därför kan det förekomma LMA för de som kommit hit tidigare.

Finns högkostnadskort för flyktingar från Ukraina?

Migrationsverket hanterar ett högkostnadsskydd för asylsökande så att de inte ska drabbas av allt för höga vårdkostnader. Taket är 400 kr.

Vad gör vi när en flykting från Ukraina söker vård och har rätt till det, men inte kan betala den patientavgift som hänvisas till. Kan vi fakturera kostnaden någonstans?

Flyktingar från Ukraina ska betala patientavgift lika som asylsökande, 25kr alt 50kr. Om de inte kan betala vid vårdbesöket ska patienten få en faktura.

Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar

Asylsökande - patientavgiftshandboken