Översatt material

Här samlas översatt information om hälso- och sjukvård att använda i mötet med personer som flyr kriget i Ukraina.

Översatt material är fritt att använda av verksamheter i eller utanför Västra Götalandsregionen.

Bildstöd

Alla översättningar till bildstöd - svenska/ukrainska

Alla översättningar till bildstöd - svenska/ryska

Var ska jag söka vård

Var ska jag söka vård - ukrainska

Var ska jag söka vård - ryska

Var ska jag söka vård - engelska

Rätt till vård

Rätt till vård - ukrainska

Rätt till vård - ryska

Rätt till vård - engelska

Bildstöd för olika sjukvårdsverksamheter

BVC - information - ryska

BVC - information - ukrainska

Info till barn om BVC - ryska

Info till barn om BVC - ukrainska

Barnmottagning - akutbesök - ryska

Barnmottagning - akutbesök - ukrainska

Emergency Medical Services - ryska/engelska

Emergency Medical Services - ukrainska/engelska

Kapillär blodprovstagning - ryska

Kapillär blodprovstagning - ukrainska

Provtagning - ryska

Upphostningsprov - ryska

Upphostningsprov - ukrainska

Mottagningskarta - ukrainska

Mottagningskarta - ryska

Skyltar till rum

Bildstöd smittsamma sjukdomar

Information om smittorisk och infektionskänslighet - ukrainska

Information om smittorisk och infektionskänslighet - ryska

Inför undersökning på infektionsmottagning - ukrainska

Inför undersökning på infektionsmottagning - ryska

Isolering - ukrainska

Isolering - ryska

Multiresistenta bakterier - ukrainska

Multiresistenta bakterier - ryska

Multiresistenta bakterier provtagning - ukrainska

Multiresistenta bakterier provtagning - ryska

Aktiv tuberkulos - ukrainska

Aktiv tuberkulos - ryska

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund - ukrainska

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund - ryska

Frågor om mässling - ukrainska

Frågor om mässling - ryska

Ukraine Refugee Communication Boards - Tobii Dynavox Global  finns utskrivbara bildstöd på ukrainska som stöd i kommunikation kring basala behov, känslor och medicinsk information.

På Bildstod.se kan du göra egna bildstöd och återanvända bildstöd som andra har gjort. 

Bildstöd om vård i Sverige på ryska och ukrainska

Stöd från barnmorska, information och kontaktuppgifter

Stöd från barnmorska Fyrbodal ryska

Stöd från barnmorska Södra Älvsborg ryska

Stöd från barnmorska Göteborg och Södra Bohuslän ryska

Stöd från barnmorska Skaraborg ryska

Stöd från barnmorska Fyrbodal ukraniska

Stöd från barnmorska Södra Älvsborg ukrainska

Stöd från barnmorska Göteborg ukrainska

Stöd från barnmorska Skaraborg ukrainska

Skyltar och affischer

Skyltar som visar toalett, personal, mat och dryck, amning med mera, på engelska, ukrainska och ryska

Affisch med hygienrutiner till verksamheter utanför sjukvården på ukrainska.

Mer stödmaterial kring hygien för verksamheter utanför sjukvården finns på Smittskydd Västra Götaland

Entréskyltar

Affischer att skriva ut för entréer och väntrum "skydda dig själv och andra från smitta". Översatta till ryska och ukrainska.

Regler för besökare - skydda dig själv och andra från smitta. Svenska, ukrainska och ryska.

Fraserna som används i affischerna finns tillgängliga om det finns behov av att använda samma text i egen layoutad produktion.

Översatta fraser - skydda dig själv och andra från smitta (word)

Blanketter

Sjukvård för barn - ukrainska

Sjukvård för barn - svenska

Folkhälsomyndigheten

Översatt material och information till regioner och andra aktörer som möter flyktingar från Ukraina samlas på sidan Information med anledning av rådande situation i Ukraina — Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens informationsblad covid-19 och vaccination på ukrainska

Folkhälsomyndighetens informationsblad covid-19 och vaccination på ryska

1177.se

Uppdrag Psykisk Hälsa

Översatt information som hjälper kommuner och regioner att ge stöd till flyktingar från Ukraina inom området psykisk hälsa.

Ukraina | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

Jämställdhetsmyndigheten

I samband med flyktingsituationer ökar risken för människohandel.

To you fleeing Ukraine - Jämställdhetsmyndigheten

Informationsverige.se

Informationsverige.se ukrainska

Informationsverige.se ryska

Med anledning av kriget i Ukraina finns stort behov av att översätta informationsmaterial. Samordning krävs inom VGR och med nationell nivå för att flyktingar ska få tillgång till korrekt och anpassad information.

Allt översatt material bör utformas så det i så hög grad som möjligt kan användas även av andra verksamheter inom eller utanför VGR. Översätt material som kan användas av fler verksamheter ska göras tillgängligt via denna webbsida.

Tolkförmedling Väst gör bedömningen att relevant material bör översättas till ukrainska och ryska.