1.1 Navigering i Samarbetsytecenter och sök samarbetsyta

Avsnittet förklarar hur Samarbetsytecenter är uppbyggt och vilka sökfunktioner som finns där.

Mina samarbetsytor

Här visas de samarbetsytor man har tillgång till, oavsett vilken roll man har (Ägare, Administratör, Medlem eller Besökare). I listan ser man vad samarbetsytan har för säkerhetsnivå, rubrik, myndighetstillhörighet samt vilken kategori samarbetsytan har. Genom att klicka på symbolen med en pil får du upp mer information, så som beskrivning, ägare, upprättad av enhet samt när samarbetsytan skapades.

Du kommer in i samarbetsytan genom att klicka på rubriken. 

Du kan kopiera länken till samarbetsytan genom att klicka på symbolen under Adress och klicka på Kopiera adress i pop-up rutan som kommer upp. 

samarbetsyta.png

Alla samarbetsytor

Genom att klicka på fliken Alla samarbetsytor går det att söka på samtliga samarbetsytor som finns i SOFIA, även de man inte är deltagare i. Detta kan till exempel användas för att se ifall det redan finns en samarbetsyta för en specifik fråga, eller för att ta reda på vem som är ägare för en specifik samarbetsyta.

Filtrera

Det finns olika filtreringsmöjligheter, via sökrutan eller filter, som kan användas för att filtrera ut en delmängd samarbetsytor. 

I sökrutan ovanför listan med samarbetsyor är det möjligt att filtrera fram de samarbetsytor du är med på genom att använda sökord, exempelvis ord i samarbetsytans rubrik. 

Genom att klicka på filter, symbolen som ser ut som en tratt ovanför listan med samarbetsytor, går det att filtrera ut samarbetsytor per myndighet, säkerhetsnivå, kategori eller ägare. 

Sök dokument

I sökrutan Sök i Dokument finns en sökfunktion som söker efter arbetsmaterial och information i de samarbetsytor du har tillgång till, läs mer om Sök dokument på samarbetsytecenter här.