7.4 Att skapa och redigera ett styrande dokument

 

imageynwhd.png

 

Varje moment i SOFIA STYR finns beskrivet i följande instruktionsfilmer som är tillgängliga när du är inloggad på VGR:s nätverk:

Se film För dig som är dokumentadministratör och/eller innehållsansvarig

Se film För dig som är innehållsgranskare

Se film För dig som är metadatagranskare

Se film För dig som är godkännare

Se filmer Skicka för metadatagranskning och Skicka för innehållsgranskning

De beskrivs också i text på undersidorna i detta kapitel.