7.2 Systemroller

Systemrollerna är standardiserade i SOFIA. De är ägare, administratör, medlem och besökare. För mer information se termen Roller i en samarbetsyta i SOFIA-manualens avsnitt om termer och begrepp 6. Termer och begrepp.

Nedan presenteras vad systemrollerna kan göra på STYR-ytor.

Ägare och administratör

Ägare och administratörer på en STYR-yta kan:

  • Skapa och redigera dokument på ytan
  • Starta och avbryta flöden för styrande dokument
  • Snabbupprätta styrande dokument
  • Skapa fler dokumentbibliotek
  • Flytta dokument mellan samarbetsytor.

För att ändra systemrollerna på en STYR-yta, se SOFIA-manualens avsnitt om hantering av behörigheter 2.8 Hantera behörighet - medlem, besökare eller administratör.

Medlem

Medlemmar på en STYR-yta kan skapa och arbeta med dokument samt starta flöden för granskning och godkännande av styrande dokument.

Besökare

Har samma behörigheter som i standard-SOFIA, det vill säga läsbehörighet till dokumenten på ytan.