4.4 Problem med åtkomst till upprättad handling

Avsnittet går igenom orsaken till att man åtkomst nekas för upprättad handling.

När länken till en upprättad handling inte går att nå eller man får ett felmeddelande är dokumentet inte tillgängligt eller sökbart.

Åtkomst nekad.png


Kan orsaken vara följande:
  1. Dokumentets giltighetstid har gått ut och är ej längre tillgängligt eller så är dokumentet avpublicerat.
  2. Dokumentet har åtkomsträtt man inte är behörig till

 

Om länken till dokumentet som inte fungerar finns på en Webbsida kontaktar man webbansvarig för sidan.
Om länken till dokumentet mottagits på annat sätt får man kontakta dokumentansvarig.