Tillkännagivande: miljönämnden, sammanträde 2019-02-01; omedelbar justering

Protokollet § 1 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Miljönämnden

Sammanträdesdatum

 2019-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-04

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-27

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Anna Malmsten

Senast uppdaterad: 2019-02-04 18:36