Tillkännagivande: Regionutvecklingsnämnden, sammanträde 2018-11-22; omedelbar justering

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionutvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-11-22

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-23

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-17

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Stefan Didrik

Senast uppdaterad: 2018-11-22 16:11