Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Varför munskydd i vården igen?
  Den 4 juli kom nya besked, munskydd på för medarbetare inom vården – igen. Bakgrunden är ökad smitta och att i semestertider inte vilja riskera en enda onödigt insjuknad sjukvårdsmedarbetare. Men ger det verkligen effekt, när resten av samhället ändå tuffar på som vanligt?
 • Karin Looström Muth blir hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen
  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Karin Looström Muth till hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen. Tjänsten är ny och i uppdraget ingår att bygga upp den nya staben för strategisk utveckling på Koncernkontoret.
 • Ing-Marie Wieselgren gjorde skillnad för dem som inte hörs i samhällsdebatten
  Gemensamt uttalande från Ann-Sofi Lodin och Kaarina Sundelin, Västra Götalandsregionen:
 • Munskydd för personal i vårdlokaler från 4 juli
  Från och med på måndag 4 juli ska personal i VGR ha munskydd på sig när de vistas i vårdlokaler. Det är en försiktighetsåtgärd av omsorg för medarbetare och patienter i syfte att minska risken för smittspridning av covid-19.
 • Västlänken får ytterligare medfinansiering från EU
  Västlänken är ett av två Trafikverksprojekt som får medel från EU. Västlänken och deletappen Centralen som är en del av Västsvenska paketet medfinansieras med drygt 65 miljoner euro vilket motsvarar cirka 700 miljoner svenska kronor.
 • Regionstyrelsen 28 juni
 • Ytterligare miljon för kulturinsatser i spåren av invasionen av Ukraina
  Nu går Västra Götalandsregionens kulturnämnd in med ytterligare en miljon kronor för att stötta bland annat konstnärer, filmare och publicister som påverkas av invasionen av Ukraina.
 • Angelägen konferens för ökad medie- och informationskunnighet
  Den 26-27 oktober arrangerar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet en nationell konferens om medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap. Då samlar vi Sveriges framstående forskare, engagerade politiker och myndighetsföreträdare tillsammans med de som jobbar med medie- och informationskunnighetsfrågor ute i verksamhet, för att gemensamt flytta fram positionerna.
 • Första resultaten från den västsvenska SOM-undersökningen 2021
  Västra Götalandsregionen har haft forskningssamverkan med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet sedan regionen bildades 1998. En unik tidsserie har byggts upp där det går att följa invånarnas syn på samhället och dess utveckling men också hur invånarna ser på sina liv, levnadsförhållanden och hur de lever.
 • Skagerraks möjligheter i fokus i nytt norsk-svenskt samarbete
  Västra Götalandsregionen har tillsammans med Vikens Fylkeskommune, Vestfold og Telemarks fylkeskommune och organisationen Svinesundskommittén enats om att bilda Politiskt Forum Skagerrak. Gemensamt ska forumet verka för ett friskt och produktivt Skagerrak, där havet är en tydlig resurs för att skapa hållbar utveckling.
 • Västra Götalandsregionen kommenterar regeringens nationella infrastrukturplan
  Att beslutet om järnvägssträckan Göteborg-Borås står fast när regeringen i dag presenterade den nya nationella planen för infrastruktur är det viktigaste beskedet enligt Västra Götalandsregionen. Dessutom blir det mer pengar till cykelbanor, en återtagen satsning på Västra stambanan Laxå-Alingsås och ett rejält utredningsuppdrag för tågförbindelsen Göteborg-Oslo.
 • Regionfullmäktige 13-14 juni: Västra Götalandsregionens budget 2023 beslutad
  Efter 16 timmars budgetdebatt beslutade regionfullmäktige att fastställa GrönBlå Samverkans förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade också om en utökad lönesatsning för sjukhusens dygnetruntvård.
 • Håkan Sandahl ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen
  Regionstyrelsen har utsett Håkan Sandahl till ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han kommer närmast från en befattning som direktör inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den 1 oktober efterträder han nuvarande regiondirektör, Ann-Sofi Lodin.
 • Sveriges största öppna kraftsamling inom additiv tillverkning
  Nu har Applikationscenter för additiv tillverkning i Göteborg invigts. Detta center ska driva på utvecklingen av additiv tillverkning (3D-printning) inom svensk industri genom att erbjuda utrustning och kompetens på internationell spetsnivå.
 • Regionstyrelsen 7 juni
 • VGR utforskar möjliggörare för framtidens kompetensutveckling tillsammans med RISE
  Framtiden kommer innebära många utmaningar för Västra Götalandsregionen. Befolkningen lever allt längre och får ett ökat vårdbehov, samtidigt som antalet medarbetare inom vården inte kommer räcka till. Hur ska VGR då klara av och möta framtiden på bästa sätt? En viktig del VGR är att utveckla kompetensutvecklingen av medarbetare. Tillsammans med RISE utforskar VGR därför hur framtidens lärande och kompetensutveckling kommer se ut för att på så sätt förbereda och utrusta organisationen inför den snabba utvecklingen.
 • Skogen i centrum för en fossilfri framtid
  Nu startar ett nytt samarbete för att utveckla framtidens användning av skogens resurser på ett hållbart sätt. Tio organisationer är överens om att arbeta tillsammans för att nå målen som beskrivs i Skogsprogrammet Västra Götaland. Fokus är att främja ett hållbart skogsbruk, nya innovationer, ett lönsamt företagande och ökad jämställdhet i sektorn.
 • Ny samverkansarena för ökad elektrifiering i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen, Svenska kraftnät och Länsstyrelsen startar nu en arena för omställning till elektrifiering med namnet ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland.
 • Regionfullmäktige 24 maj
 • Regionstyrelsen 17 maj
  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om förslag till en länsgemensam strategi för nära vård, om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland, om nytt avtal om naturbruksutbildning och om regionstyrelsens delårsrapport per april.

Senast uppdaterad: 2021-05-19 14:52