Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 17-18 juni 2024 - Västra Götalandsregionens budget 2025 beslutad

  Efter avslutad budgetdebatt beslutade regionfullmäktige att fastställa RödGrön Lednings förslag till budget 2025 för Västra Götalandsregionen (VGR). Regionfullmäktige beslutade också att godkänna VGR:s delårsrapport per april.

 • Publicerad:
  Strejkåtgärder återkallas och justeras - nya förhandlingar inleds

  Vårdförbundet återkallar eller gör undantag för vårdpersonal som tagits ut i strejk inom ortopedi och kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Samtidigt inleds nya förhandlingar inom radiologi, klinisk mikrobiologi samt akuta skopier.

 • Publicerad:
  VGR begär nya förhandlingar om samhällsfara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  I dag inleder Västra Götalandsregionen, VGR, och Vårdförbundet i Västra Götaland förhandlingar om samhällsfarliga konfliktåtgärder inom kardiologi och ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Efter sju veckors övertidsblockad och nio dagars strejk ser VGR risk för människors liv och hälsa.

 • Publicerad:
  Vårdstrejken utökas – så påverkas du som invånare

  Den 11 juni utökar Vårdförbundet sin strejk i bland annat Västra Götalandsregionen, VGR. Det innebär att samtliga sjukhusförvaltningar i VGR samt 1177 på telefon nu påverkas av strejken.

 • Publicerad:
  Samhällsfarliga varsel justeras efter förhandling med Vårdförbundet

  Vårdförbundet justerar flera delar av strejkvarslet inför 11 juni som VGR anser samhällsfarliga och skulle riskera människors liv och hälsa. Det står klart efter förhandlingar som blev klara på fredagsförmiddagen.

 • Publicerad:
  Delårsrapporten: Utmaning att korta vårdköer och hantera ekonomisk obalans

  Förra året inledde Västra Götalandsregionen (VGR) ett omfattande arbete för att få sjukhusens ekonomi i balans. Delårsrapporten för årets första fyra månader visar på vissa framsteg – men också på hur viktigt det är att inte tappa fokus.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 4 juni 2024

  Regionstyrelsen föreslår på sitt sammanträde den 4 juni att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings (S, V och MP) förslag till budget 2025 för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för april.

 • Publicerad:
  Vårdstrejken inledd – så påverkas du som invånare

  På tisdagen 4 juni inledde Vårdförbundet en strejk på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Akutmottagningen för vuxna på Östra sjukhuset i Göteborg är stängd fram till och med 10 juni. – Den som är i behov av vård ska söka vård och den som har ett inbokat besök kan räkna med att det blir av, säger Claes Jönsson, tillförordnad beslutsfattare i VGR.

 • Publicerad:
  Västra Götalandsregionen begär nya förhandlingar om samhällsfara

  Den 11 juni har Vårdförbundet varslat om strejk på fyra sjukhusförvaltningar samt Regionhälsan. VGR:s analys visar att varslet får så allvarliga konsekvenser att det finns risk för människors liv och hälsa. Nu begär VGR en förhandling om samhällsfarlig konflikt.

 • Publicerad:
  Information om strejk på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Vårdförbundet har varslat om strejk från tisdag 4 juni vilket berör ett flertal avdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I nuläget berörs 21 enheter på sjukhuset av varslet.

 • Publicerad:
  Samhällsfarliga varsel dras tillbaka efter förhandling med Vårdförbundet

  Vårdförbundet återkallar nu flera konfliktåtgärder som VGR anser samhällsfarliga och skulle riskera människors liv och hälsa. Det står klart efter förhandlingar som blev klara på fredagsmorgonen.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 28 maj 2024

  På sammanträdet den 28 maj 2024 beslutade regionfullmäktige bland annat att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen och att en ny eldriven färja för trafik i Bohuslän läggs till infrastrukturplanen. På sammanträdet hanterades även flera interpellationer.

 • Publicerad:
  Vårdförbundet varslar om ytterligare strejk från 11 juni

  I dag, den 28 maj, har Vårdförbundet varslat om strejk i flera regioner från och med den 11 juni, varav VGR är en av dem. Det innebär att Vårdförbundet nu har varslat om två kommande strejker som båda har direkt påverkan på VGR och våra patienter. Sedan tidigare har Vårdförbundet en pågående blockad mot övertid, mertid och nyanställning i samtliga regioner som trädde i kraft den 25 april. Blockaden omfattar även 29 kommuner.

 • Publicerad:
  Från ljuskonst till musikläger – stor bredd bland projekt som fått utvecklingsstöd av kulturnämnden

  Från ljuskonst i skärgårdsnatten till fotoutställning om kroppsarbete – det är stor bredd i de utvecklingsprojekt som beviljas medel av VGR:s kulturnämnd. Varje halvår återrapporteras de avslutade projekten.

 • Publicerad:
  VGR begär förhandling om samhällsfara

  Västra Götalandsregionen, VGR, bedömer att konsekvenserna av Vårdförbundets strejkvarsel är så allvarliga att det finns risk för människors liv och hälsa. Det gäller bland annat cancer-, akut- och barnsjukvård. VGR skickar därför en begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Västra Götaland.

 • Publicerad:
  Vårdförbundet varslar om strejk men nyanställningsblockaden hävs

  I dag, den 21 maj, har Vårdförbundet varslat om strejk i fem regioner från och med den 4 juni, varav VGR är en av dem.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 21 maj 2024

  På sammanträdet den 21 maj 2024 beslutade regionstyrelsen bland annat att Sahlgrenska Life ska utökas. Styrelsen beslutade också att föreslå stärkt utbildning och kompetensutveckling om kvinnlig könsstympning. På sammanträdet fick ledamöterna även information om hur det har gått med uppdraget att göra det möjligt för fler fysiska besök för patienter med särskilt resurskrävande sjukdomar.

 • Publicerad:
  Vårdförbundets blockad

  Den nationella avtalskonflikten mellan SKR/Sobona och Vårdförbundet fortsätter och har nu pågått i tre veckor.

 • Publicerad:
  VGR först i Sverige i europeisk festivalgemenskap

  Nu går Västra Götalandsregionen (VGR) med i EFFE Seal, en europeisk festivalgemenskap för städer och regioner. VGR blir därigenom den första svenska medlemmen. – Här får vi tillgång till ett imponerande nätverk för kunskapsdelning och gemensamma aktiviteter, säger Katti Hoflin, kulturchef.

 • Publicerad:
  Aktuellt om Vårdförbundets blockad

  Vårdförbundets blockad har viss påverkan på hälso- och sjukvården i VGR. Det är den planerade vården som påverkas.