Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Coronaviruset covid-19

Information om coronaviruset i Västra Götaland

Om du vill veta mer om det nya coronaviruset covid-19 finns uppdaterad information på Smittskyddets, Folkhälsomyndighetens och 1177:s webbplatser.

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • IVO-kritik mot regionens vård av äldre
  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot landets regioner i hur vården av äldre på kommunala särskilda boenden har hanterats under coronapandemin.
 • Framtidens gröna megaregion i norra Europa
  En stor del av arbetet för den gröna omställningen sker på lokal och regional nivå, men genom en megaregion kan alla bli starkare tillsammans. STRING och OECD anordnade tillsammans den 17 november den digitala konferensen ”What will Northern Europe live off in the future?”. Här ett referat från konferensen.
 • Skärpta råd förlängs i Västra Götaland - situationen allvarlig
  Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att förlänga de skärpa råden i Västra Götaland.
 • Etablering för storskaligt landbaserat vattenbruk i Sotenäs stöds av Västra Götalandsregionen
  Västra Götalandsregionen har beslutat om drygt 4,7 miljoner kronor i stöd till Sotenäs kommun för att möjliggöra etablering av storskaligt landbaserat vattenbruk. Den motiveras av flera effekter som kan uppnås genom projektet. Till exempel förutspås satsningen få en stor positiv effekt på arbetsmarknaden.
 • Lanseringskonferens - Handlingsplan för Suicidprevention
  I Västra Götaland finns nu en länsgemensam handlingsplan för Suicidprevention, med ambition om att skapa engagemang och framtidstro inom ett område som ofta upplevs som utmanande och svårt. Men! Kan vi mobilisera våra gemensamma krafter så kan vi rädda liv. Välkommen att delta på lanseringskonferensen den 21 januari.
 • Regionala rapporter covid-19
  Regionala rapporter publiceras under hösten 2020 minst en gång i veckan.
 • Kommande vaccin mot covid-19
  De kommande vaccinen mot covid-19 kommer att vara ett mycket viktigt verktyg för att minska smittspridningen och sjukligheten. I nuläget är inte så mycket känt om de aktuella vaccinerna och utvärderingar pågår både hos läkemedelsföretagen och myndigheter.
 • Västsveriges roll i det framtida transportsystemet
  Hur kan Trafikverkets aktuella inriktningsunderlag - utgångspunkten för revideringen av den nationella infrastrukturplanen - påverka behoven i Västsverige? Det diskuterades på ett webbinarium den 11 november som hölls av Reväst tillsammans med Västra Götalandsregionen, och som finns att se på Youtube.
 • Begränsad tillgång till vaccin – enbart riskgrupper bör vaccineras
  Västra Götalandsregionens leverantör av vaccin av säsongsinfluensa har meddelat att vaccinet är slut på lagret. Orsaken är ökad efterfrågan
 • Så kan öppna data förenkla din vardag
 • Regionstyrelsen 10 november 2020
  Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionstyrelsen bland annat att operationssalar ska hyras in under mögelsaneringen av lokaler vid sjukhuset NÄL i Trollhättan. Styrelsen beslutade också om vilka som ska få årets Folkhälsopris, Parasportstipendium och Människorättsstipendium.
 • Rosenlundstödet samt Matilda Fröjd och Gullspångs IF får årets Folkhälsopris
  I år delas Folkhälsopriset ut till två pristagare för sina viktiga insatser för en bättre folkhälsa. Rosenlundsstödet arbetar för att hjälpa gatuprostituerade kvinnor i Göteborg och Gullspångs IF:s Matilda Fröjd engagerar sig helhjärtat i föreningens ungdomar, både på och utanför fotbollsplanen.
 • Tillfällig neddragning på PCR-provtagning
  Just nu ökar trycket kraftigt på provtagning för covid-19. För att få bukt med svarstiderna minskar Västra Götalandsregionen sin provtagning med 25 procent tillfälligt under vecka 46.
 • Ny planeringshorisont – spaningar och möjligheter från nya inriktningsplaneringen
  Den sista oktober överlämnade Trafikverket ett nytt inriktningsunderlag till regeringen. Inriktningsunderlaget är utgångspunkten för en kommande revidering av den nationella infrastrukturplanen. Västsverige har växtvärk - men hur tillgodoses de västsvenska behoven av infrastruktursatsningar i underlaget? Missa inte Reväst och Västra Götalandsregionens seminarium 11 november.
 • VGR deltar i Trafikverkets hearing om nya stambanor
  Den 3:e november höll Trafikverket en så kallad hearing där regioner och kommuner i geografin mellan Göteborg-Jönköping gavs möjlighet att tycka till om hur nya stambanor ska byggas på sträckan. Trafikverket fick i juni uppdrag av regeringen att presentera ett förslag på hur nya stambanor som förbinder Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska kunna byggas inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor. De nya stambanorna har i tidigare utredningar, framförallt inom Sverigeförhandlingen, getts en prisuppskattning på minst 230 miljarder.
 • Trafikverket presenterar inriktningsunderlag för långsiktig planering av transportinfrastrukturen
  I fredags 2020-10-30 redovisade Trafikverket regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen. I underlaget betonar Trafikverket att den allra mest lönsamma satsningen på infrastruktur är underhåll. En stor del av underlaget ägnas också åt de nya stambanorna som ska binda ihop Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö. Här visar Trafikverkets beräkningar att dessa behöver finansieras utanför nationell plan för att kunna färdigställas inom överskådlig tid.
 • Utlysning gästateljéstipendier 2021
 • Regionfullmäktige 2-3 november inställt
  Regionfullmäktiges sammanträde den 2-3 november 2020 är inställt på grund av rådande pandemi och skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.
 • Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland
  Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Alla som vistas i Västra Götaland behöver följa råden om vi ska få stopp på den snabba smittspridningen, menar smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.
 • Kulturnämndens budget 2021
  Kulturnämnden har beslutat om detaljbudget för 2021. Viktiga förändringar till nästa år är en ändring i de 30 uppdrag som omfattar ca 75% av nämndens budget, samt några nya satsningar inom form och design, pedagogisk kompetensutveckling för lärare samt satsning på musik, cirkus och dans.
 • Regionstyrelsen 20 oktober
  Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att från den 1 november ge de egna kulturverksamheterna möjlighet att ge föreställningar med ett begränsat antal deltagare i enlighet med regeringens beslut, för närvarande max 50 personer.
 • Förhållningsregler när någon i hushållet får covid-19 från 21 oktober
  Från den 21 oktober ska ungdomar och vuxna, som delar hushåll med någon som är covid-19-positiv, inte gå till arbetsplats eller skola. Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.
 • VGR satsar på ledutveckling- kvalitetssäkrar 200 mil vandrings- och cykelleder
  Västra Götalandsregionen beslutade idag att bevilja 10 800 000 kronor till Västkuststiftelsen som samordnare för projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder, i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade och trygga regionala leder i Västra Götaland.
 • Regionstyrelsen 6 oktober 2020
  Regionstyrelsen beslutade att satsa på en enkät om livsvillkor och hälsa efter Covid-19. Enkäten ska gå ut till drygt 8 000 personer i Västra Götaland till en kostnad av 400 000 kronor.
 • Stationslägen nyckeln till framgång för nya stambanor
  Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland går idag tillsammans ut i ett öppet brev till regeringen för att betona vikten av strategiska stationslägen och en stark samhällsplanering i den aviserade satsningen på nya stambanor. - Det är nyckeln till att nya stambanor kan bli en vital ekonomisk ryggrad för både landsbygden och stationssamhällen, skriver de regionala företrädarna, bland dem Johnny Magnusson (M).
 • Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur
  Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart framöver. Satsningarna ska bidra till ökad tillgänglighet och bättra förutsättningar för hållbart resande. Nu visar en undersökning från Västra Götalandsregionen att invånare som bott nära ett större byggprojekt har en positivare inställning till infrastruktursatsningar liksom en högre framtidstro.
 • Nya rapporter om Smart specialisering i Västra Götaland
  Smart specialisering handlar om att värna det som bidrar stort till den regionala ekonomin. Men det handlar lika mycket om att bidra till att bredda och diversifiera det regionala näringslivet. Två nya rapporter beskriver regionala specialiseringar i Västra Götaland utifrån olika perspektiv.
 • Ökande kunskapsresultat vid VGR:s naturbruksskolor
  De senaste åren har snittbetygen ökat för varje år vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. Från att 2017 ha legat på 14,4 så ligger nu snittbetyget på 15,1 när alla tre skolornas betyg räknas samman.
 • VGR i samtal med infrastrukturminister Tomas Eneroth om ny stambana
  Västra Götalandsregionen driver att en utbyggd stambana ska tillåta en restid Göteborg-Borås på 35 minuter, ha ett centralt stationsläge i Borås, en tåganslutning under mark vid Landvetter flygplats och en station i Mölndal med koppling vidare in i Västlänken. Ministern konstaterade att behoven i Västsverige är stora, liksom potentialen med ny stambana.
 • Regionfullmäktige 22 september 2020
  Regionfullmäktige beslutade bland annat vid sitt sammanträde idag att den fria tandvården för 24-åringar upphör, om gratis boende för patient och närstående vid nationell högspecialiserad vård och om att namnbytet för Västra Götalandsregionen skjuts fram till 2023.
 • Kulturpris till världsfotografen från Hyssna
 • Följ regionfullmäktige 22 september på distans
  Västra Götalandsregionen uppmanar dig som vill följa regionfullmäktiges sammanträde den 22 september att göra det på distans via webb-tv eller webbradio.
 • Elcykeln utmanar bilen för vardagspendling
 • Nu söker vi 350 vintercyklister
 • Ansök om översättarstöd
 • Pandemin raserar 10 års utveckling av kollektivtrafiken
  Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat med 30% jämfört med samma period förra året. Det är lika mycket som den totala ökningen det senaste decenniet. Om det främst beror på hemarbete, resor med cykel, gång eller bil är ännu för tidigt att fastslå. Men våra nya resvanor kan ha stor betydelse för hållbart resande på sikt.
 • Samråd om järnvägen Göteborg - Borås
  Från 14 september 2020 kan du lämna synpunkter på den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås med planerad byggstart 2025-2027 . Den är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Trafikverket visar nu i en inspelad presentation läget i utredningen och förslagen på järnvägskorridorer och stationslägen.
 • Seminarium: Perspektiv på konstnärligt företagande
  Seminarium för dig som arbetar med kulturella och kreativa näringar. Under dagen presenteras goda exempel, modeller och tillvägagångssätt som regionerna använder för att stötta konstnärers företagande. Bland de medverkande finns regionutvecklarna Lisa Belfrage och Sofia Lubian från Västra Götalandsregionen. Perspektiv på konstnärligt företagande hålls den 18 september, kl. 9-15 (på Zoom).
 • Regionstyrelsen 8 september 2020
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en utvärdering av Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin, samt att samla all utredning och vård av könsdysfori vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Uddevalla kommun - testar digital elevhälsoenkät
  Den första september påbörjades en POC (proof of concept) av Västra Götalandsregionens digitala elevhälsoenkät. Uddevalla kommun är först ut med att testa enkäten som går ut till elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet.
 • VGR går ur stabsläge men arbetet med covid-19 fortsätter
  I dag 31 augusti går Västra Götalandsregionen går ur det stabsläge man befunnit sig i sedan mitten av mars, då den regionala krisledningen etablerades. Men arbetet med covid-19 fortsätter.
 • Västra Götalandsregionens sjukhus uppmärksammas för arbetet med covid-19-pandemin
  Sjukhusen i Västra Götaland kommer under de kommande veckorna få ta emot svenska flaggor som en symbolisk gåva för kampen mot coronapandemin. Flaggorna delas ut av stiftelsen Sveriges Nationaldag och Länsstyrelsen Västra Götaland. Först ut att uppmärksammas var Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Webbinarium om kulturens betydelse för regional utveckling
  Varmt välkomna till ett seminarium om kulturens betydelse för regional utveckling, som arrangeras av Reväst i samarbete med Borås stad.
 • Arbetslöshet och varsel v 34
  Totalt är 77 900 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört med 6,6 procent i slutet av februari. Under ungefär halva augusti har 1 200 personer varslats i Sverige, varav 240 i Västra Götaland.
 • Felaktiga provsvar i covid-19-tester
  På grund av brister i ett CE-märkt så kallat test-kit har personer i Västra Götaland och ett antal andra regioner fått sannolikt falska positiva svar på sina PCR-test. Totalt 3 700 personer berörs, varav cirka 1 500 i Västra Götaland, uppger Folkhälsomyndigheten.
 • Regionstyrelsen 25 augusti
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om fri parkering för sjukhuspersonal året ut samt om fortsatta ekonomiska lättnader till externa parter.
 • VGR med i expertkommitté som ska kvalitetssäkra Lån för Social Hållbarhet
  Kommuninvest har skapat en ny expertkommitté för social hållbarhet som ska granska låneansökningar för Lån för Social Hållbarhet. Västra Götalandsregionen är en av de organisationer som representeras i kommittén.
 • Bamses Må bra- tidning - hur funkar den?
  Bamses Må bra tidning är ett material och en metod för att att främja och stärka familjers hälsa och förebygga övervikt och fetma. Det innehåller en tidning och ett pussel som ett stöd för samtal. Nu har en forskare studerat hur detta fungerar genom att familjer har berättat om sina tankar om hälsa och hälsosamma val och hur de upplevt själva interventionen. 
 • Arbetslöshet och varsel v 33
  Under de två första veckorna i augusti har 800 personer varslats i Sverige, varav 80 i Västra Götaland. Under juli varslades här cirka 500. Totalt är 78 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari.
 • Boubou Hallberg – ny sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs Sjukhus i Västra Götalandsregionen
  Boubou Hallberg blir ny sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Han tillträder i januari nästa år.
 • Debatt: Nya stambanor krävs för att nå klimatmålen
  En modern järnväg skapar nya och större arbetsmarknadsregioner där man kan resa snabbare och klimatsmart, skriver bland andra Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen. För att återstarten av samhället efter coronapandemin ska vara en del av klimatomställningen krävs det nu att viktiga beslut om nya stambanor tas från nationellt håll. 
 • Arbetslöshet och varsel v 32
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 32 (3 augusti – 9 augusti) med 470 personer. Endast 10 personer varslades under samma vecka.
 • Arbetslöshet och varsel juli
  Under juli varslades cirka 3 600 personer i Sverige varav knappt 500 i Västra Götaland, vilket är färre än under de senaste månaderna. Arbetslösheten ökade under sista veckan i juli med 200 personer.
 • Arbetslöshet och varsel v 28
  Mellan 1-10 juli har preliminärt 2 400 personer varslats i Sverige, varav ca 250 personer i Västra Götaland. Totalt är nu 77 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,7 procent av arbetskraften.
 • Arbetslöshet och varsel v 27
  Till och med den 26:e juni har 10 700 personer i Sverige varslats, varav 2 200 i Västra Götaland. Totalt är 74 800 personer öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,5 procent av arbetskraften i Västra Götaland.
 • Arbetslöshet och varsel v 26
  Totalt under perioden mars-19:e juni har 86 500 personer varslats i Sverige varav 15 600 i Västra Götaland. Antalet arbetslösa har ökat från 59 600 i slutet på mars till 74 400 i juni till och med 22:a juni.
 • 54 miljoner till omställning i kompetens i västsvenskt näringsliv
  Göteborgsregionen har tilldelats 54 miljoner kronor för att genomföra olika satsningar kring kompetensomställning till näringslivet. Tack vare ett gediget samarbete mellan flera aktörer har man identifierat vad som behöver göras.
 • Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal
  Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal. Nämnder och styrelser är eniga om att regiontrafiken ska köra på biogas och att produktion och användning av biogas spelar en fortsatt viktig roll som en del i omställningen till oberoende av fossila drivmedel för att klara klimatmålen.
 • Enormt intresse för virusprovtagningar
  Den nationella strategin att öka tillgängligheten till provtagning har omsatts i Västra Götalandsregionen, som nu tar mer än 20 000 prover i veckan. Allmänhetens intresse för att bli provtagna är mycket stort. Trots att laboratoriekapaciteten har utökats både inom VGR och hos upphandlade leverantörer finns det begränsningar för hur många prover som kan analyseras. Därför har Västra Götalandsregionen beslutat att bromsa antalet provtagningar.
 • Besök Västerhavsveckan 1-9 augusti
 • Regionstyrelsen 23 juni 2020
  Vid sitt sammanträde i dag godkände regionstyrelsen koncernens uppföljningsrapport och beslutade att Västra Götalandsregionen kan låna ytterligare två miljarder kronor för att klara konsekvenserna av coronapandemin.
 • Arbetslöshet och varsel v 25
  T.o.m. den 19:e juni har 8 700 personer i Sverige varslats, varav 1 800 i Västra Götaland. Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 25 (15/6 - 21/6) med 1 300 personer, ungefär som veckorna innan.
 • Utökat stöd till kulturföretag med anledning av covid-19
  Covid-19 har slagit hårt mot flera kulturföretag i Västra Götaland, som förlorar inkomster och arbetstillfällen. Västra Götalandsregionen förstärker därför utlysningen till kulturella och kreativa näringar med ytterligare 4,5 miljoner kronor. Pengarna har fördelats till 13 organisationer som kommer att genomföra projekt med fokus på företags- och kompetensutveckling. De förväntas genom sina insatser att nå uppemot 500 företag och över 1000 individer.
 • Stor undersökning av covid-19 i Göteborg
  Med start vecka 26 gör Västra Götalandsregionen en undersökning kring förekomsten av covid-19 i Göteborg. Syftet är att få mer kunskap om smittspridningen som underlag för vårdplanering och smittskyddsarbete i Västra Götaland.
 • Kulturarbetare får kompetensutveckling som stöd under covid19
  Västra Götalandsregionen delar ut 100 utbildningsstipendier till konstnärer och kulturutövare på grund av förlorade arbetstillfällen under pandemin. Med ersättningen som stipendiet innebär kan stipendiaterna välja en eller flera av tre digitala kurser som kompetensutveckling. I höst öppnar kurserna för alla konstnärer och kulturutövare som vill ta del av dem kostnadsfritt utan stipendium.
 • Utvecklingscheckar för forskningsprojekt i åtta företag
  Det var rekordstort intresse för vårens utlysning av Västra Götalandsregionens FoU-kort. Sexton ansökningar kom in och åtta kunde beviljas. De åtta beviljade ansökningarna har stor spridning, från Gullspång till Göteborg och från branscher som läkemedel, livsmedel, transport, lager och så kallad ”ed-tech”.
 • Högt tryck på VGR:s stöd för affärsutveckling med anledning av Covid-19
  I ett led att stötta företagen i Västra Götaland med anledning av Covid-19, har VGR genomfört flera riktade satsningar, däribland utlysningen affärsutvecklingscheck. Utlysning utformades utifrån företagsutveckling och lokal samverkan i åtanke där företag ställer om för att möta de behov som samhället står inför.
 • Beslut om budget 2021 – men debatten senareläggs
  Vid regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni togs beslut om budget för Västra Götalandsregionen för nästa år. Budgeten antogs utan den sedvanliga debatten då fullmäktige beslutade att denna istället ska genomföras i november. Partierna menar att de ekonomiska konsekvenserna av Coronakrisen är omöjliga att avgöra idag.
 • Regionfullmäktige 9 juni
  I dag 9 juni sammanträder regionfullmäktige och beslutar bland annat om budget 2021. Följ mötet här.
 • Västra Götalandsregionen satsar på kunskapscentrum i Skaraborg
  Projektet ska vidareutveckla ett produktionstekniskt laboratorium vid ASSAR Industrial Innovation Arena vilket stärker regionens möjligheter för tillverkning av elmaskiner till elfordon. Beslut om finansiering med 21 miljoner kronor fattades torsdagen den 4 juni av Västra Götalandsregionen.
 • Arbetslöshet och varsel v 23
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 23 (1/6 - 7/6) med 1 700 personer. Första veckan i juni varslades knappt 3 100 personer i Sverige varav 560 i Västra Götaland.
 • Aktuella västsvenska perspektiv på nationella förutsättningar
  Den 5 juni var gruppledarna i Västra Götalandsregionen värd för ett digitalt möte med riksdagsledamöterna från Västra Götaland. Tidigare har dessa sammankomster varit fysiska möten och medan formerna och förutsättningarna nu har ändrats, består vikten av samarbete och dialog för gemensamma västsvenska intressen i nationella frågor. Det senaste mötet hölls innan årsskiftet och förutsättningarna och läget i Västra Götaland, Sverige och världen har skakats om rejält sedan dess av den rådande pandemin.
 • Arbetslöshet och varsel v 22
  8 600 personer varslats i Sverige till och med 29 maj, varav 2 200 i Västra Götaland, och den största andelen av dessa finns inom tillverkningsbranschen. Totalt är 70 000 personer öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8 procent av arbetskraften i Västra Götaland.
 • Västsverige storsatsar för hållbar omställning
  Coronakrisen har ställt oss inför mycket stora utmaningar på både kort och lång sikt. Parallellt med att vi parerar de omedelbara effekterna för både företag och anställda måste vi blicka framåt. Västsverige investerar nu för att accelerera omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion och för att ta oss snabbare ur krisen, skriver bland andra Johnny Magnusson (M) och Helen Eliasson (S), regionstyrelsen Västra Götalandsregionen i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
 • Vinnaren av Unga Landsbygdspriset i Väst 2020
  Nu har Västra Götalandsregionens pris Unga Landsbygdspriset i Väst 2020 delats ut till det andra företaget av två vinnare, Marcus Karlsson, H Karlsson Charkuterifabrik/Peas of Heaven i Härryda. Hans tips till andra unga entreprenörer är att det viktigaste är att aldrig stanna upp utan bara köra! Och att man måste göra misstag för att vinna.
 • Så kan vi se på resultat och effekter av sociala investeringar
  Det var en annorlunda konferens som genomfördes 28 maj. Istället för ett rum fullt med konferensdeltagare stod talarna inför ett tomt rum med deltagare som följde konferensen via webben. På konferensen lyftes frågan om hur vi kan mäta effekter av sociala investeringar. Tillsammans vände och vred talarna på perspektiven, diskuterade och delade sina erfarenheter av att genomföra och mäta sociala investeringar.
 • Provtagning av invånare och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19
  Ökad provtagning är en viktig del för att minska smittspridning av coronaviruset i landet, och diskussioner har förts både nationellt och regionalt med målet att öka antalet provtagningar.
 • Vinnare av Unga Landsbygdspriset i Väst 2020
  Nu har Västra Götalandsregionens pris Unga Landsbygdspriset i Väst 2020 delats ut till det första företaget av två, Stekosterian i Skara som drivs av Filip Larsson och Sara Runsten. Deras tips för framgång till andra unga entreprenörer är att det är bara att köra. "Gör först och tänk sen!"
 • Klart med unikt västsvenskt samarbete – gemensam vårdinformationsmiljö för regionen och alla kommuner
  Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till nytta för invånarna.
 • Arbetslöshet och varsel v 21
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 21 (18/5 - 24/5) med 850 personer, vilket är ungefär som veckan innan men lägre än under veckorna 14-19. Till och med den 22:a maj har 6 900 personer varslats i Sverige varav 1 900 i Västra Götaland.
 • Regionstyrelsen 26 maj 2020
  Vid sitt sammanträde i dag fattade regionstyrelsen bland annat beslut om att förlänga den kostnadsfria parkeringen för vårdpersonal, om en kapitaltäckningsgaranti för GöteborgsOperan samt om att föreslå att regionfullmäktige antar de styrande partiernas förslag till budget för 2021.
 • Välkommen på webbsänd konferens om sociala investeringar 28 maj
  28 maj kl. 13-16 webbsänder vi konferensen Sociala investeringar – resultat och effekter.
 • Vårdpersonal och allvarligt sjuka prioriterade vid provtagning
  Västra Götalandsregionen har inte möjlighet att testa alla som vill veta om de har eller har haft covid-19. Prioriterade målgrupper är patienter, personer i riskgrupp samt personal inom vård och omsorg.
 • Goda företagsidéer i spår av pandemin
  Sju företag har beviljats finansiering i den första utlysningsomgången av Västra Götalandsregionens ”Affärsutvecklingscheckar för lokala samverkansprojekt med anledning av Covid-19”. Ansökningarna bedömdes på kriterierna affärsnytta och samhällsnytta och lösningen som beskrevs skulle ha en direkt koppling till pågående pandemi och kunna implementeras i närtid. De sju företag som klarade konkurrensen är:
 • Arbetslöshet och varsel v 20
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 20 (4/5 - 10/5) med 800 personer, vilket är den lägsta ökningen för en enskild vecka sedan mitten av mars. Antal varsel under andra veckan i maj ökade jämfört med antalet under första veckan, men är fortfarande lägre än under de flesta tidigare veckor i mars och april.
 • Utlysning av utbildningsstipendier för konstnärer och kulturutövare
  Kulturnämnden har fattat beslut om ett antal åtgärder utifrån sviterna av Covid-19. Ett av besluten är att utlysa 100 utbildningsstipendier om 17 000 kr vardera (skattefritt) till konstnärer och kulturutövare i Västra Götaland.
 • Kulturnämndens kultur- och arbetsstipendier 2020
  Västra Götalandsregionen gratulerar årets kultur- och arbetsstipendiater! Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer.
 • Regional lösning maximerar nyttorna med nya stambanor
  Västra Götalandsregionen (VGR) deltar aktivt i arbetet med ny stambana mellan Göteborg och Borås, och vidare till Jönköping och Stockholm med byggstart 2025-2027 enligt gällande plan. Nu finns ett förslag på hur nyttan med den nya stambanan kan förbättras, till en lägre kostnad än man förutspått. Lösningen innebär att den befintliga Kust till kustbanan förstärks. Förstärkningen i kombination med ny stambana gör att antalet resor i stråket Göteborg-Borås ökar från dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor/år till 17–19 miljoner resor/år.
 • Arbetslöshet och varsel v 19
  Under första veckan i maj varslades 1 850 personer i Sverige varav 260 i Västra Götaland. Det är betydligt lägre än tidigare veckor och liknar mer varselnivåerna de senaste åren. Det är dock många veckor kvar i maj och enskilda storföretags varsel kan snabbt förändra siffrorna.
 • Stort intresse när förslag till nästa regionala utvecklingsstrategi skulle diskuteras
  Över 190 personer såg webbinariet som Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Reväst anordnade 7 maj. Ämnet var förslaget till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland 2021-2030 som är ute på remiss.
 • Skyddsutrustning: frågor och svar på seminarier
  Runt 2000 chefer och medarbetare har hittills varit med på hygienläkarna Tinna (Christina) Åhréns och Ingemar Qvarfordts digitala seminarier för vårdanställda. Seminarierna vänder sig till såväl vårdpersonal i kommunerna i Västra Götaland som till vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen.
 • Crossing borders 2020: en seminarieserie om hur digitalisering påverkar arbetet för en jämlik hälsa
  Folkhälsan i Sverige är god, men det finns skillnader i hälsa mellan grupper. För att nå jämlik hälsa krävs ett långsiktigt arbete där hela samhället strävar mot samma mål. Det nationella nätverket Healthy cities bjuder varje år in till seminarieserien Crossing borders i syfte att lyfta aktuella ämnen i arbetet för en jämlik hälsa. I år arrangeras seminarierna digitalt.
 • Webbinarium om hjälp att söka kulturstöd
  Välkommen till en serie webbinarium om Västra Götalandsregionens stöd till regionens kulturliv med anledning av Corona/covid-19. Alla webbinarium sänds via Facebook av Förvaltningen för kulturutveckling.
 • Jan Eriksson blir tillförordnad servicedirektör
  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jan Eriksson till tillförordnad servicedirektör. Jan tillträder den 1 juni.
 • Richard Karlsson blir Västra Götalandsregionens IT-chef
  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Richard Karlsson till IT-chef. Han kommer senast från en tjänst som IT-direktör på det globala teknologiföretaget HCL Technologies. Richard Karlsson tillträder den 17 augusti.
 • Partiernas budgetförslag 2021
 • Utlysning: Översättarstöd och provöversättningsstöd 2020
  För femte året utlyses nu Västra Götalandsregionens översättarstöd, som ska gå till svensk översättning av litterära verk skrivna på annat modersmål än svenska. Det går även att ansöka om stöd för provöversättning. 200 000 kr finns till fördelning totalt för de båda stöden.
 • ”Fältsjukhuset viktigt tillskott till nationella intensivvårdsresursen”
  Kronans fältsjukhus är en imponerande anläggning som tillför vårdplatser på en mycket hög nivå, konstaterar Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin vid Linköpings Universitet. Han beskriver fältsjukhuset som ett viktigt tillskott till den nationella intensivvårdsresursen.
 • Matkasse-event flyttar utomhus
  Med anledning av Covid-19 har öppna förskolorna på Familjecentralerna varit tvungna att stänga sina ordinarie verksamheter inomhus. På många ställen har de nu förflyttat sina verksamheter utomhus.
 • Ta del av kultur i toppklass hemifrån
 • Arbetslöshet och varsel v 17
  Totalt är 64 800 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 7,4 procent av arbetskraften (jämfört 6,6 procent i slutet av februari och 6,9 procent i slutet på mars). Se siffrorna för arbetslöshet och varsel till och med vecka 17 (20-26 april) 2020.
 • Ann-Marie Schaffrath – ny digitaliseringsdirektör i Västra Götalandsregionen
  Den 1 september tillträder Ann-Marie Schaffrath som Västra Götalandsregionens digitaliseringsdirektör. Hon lämnar då tjänsten som sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Digitaliseringsdirektören kommer även att ansvara för VGR IT med stöd av en IT-chef.
 • Arbetslöshet och varsel v 16
  Siffrorna för arbetslöshet ökade men inte lika mycket som tidigare under vecka 16 den 13 -19 april. Även antalet varsel ökade men inte lika snabbt som tidigare veckor.
 • Västra Götalandsregionens stödpaket till det regionala kulturlivet
  Västra Götalandsregionen satsar på det fria kulturlivet: olika slags stipendier och kompetensutveckling till kulturutövarna, samt stöd till kulturens mindre organisationer, som är avgörande för den kulturella infrastrukturen. Dessutom säkras basfinansiering för 80 organisationer med treåriga stöd, oavsett om arrangemang ställs in. Beslutet gäller fram till 31 augusti. Eftersom situationen ändras konstant kan fler beslut komma att tas efter sommaren.
 • Utbildningsprogram för småskaliga livsmedelsproducenter
  Småskaliga livsmedelsproducenter som framförallt levererar till restauranger är en viktig näring i Västra Götaland men som på grund av Covid-19 och nedgången i restaurangbranschen fått stora problem.
 • Så blir priserna i Västtrafiks nya zoner
  I november genomgår Västtrafik sin största förändring på många år. Det blir färre zoner, färre biljetter och nya och mer enhetliga priser. Detta för att andelen hållbara resor i Västra Götaland på sikt ska kunna öka. Nu står det klart hur priserna kommer att se ut.
 • Kostnadsfri parkering för personal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen
  Regionstyrelsen har beslutat att personal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen kan nyttja kostnadsfri personalparkering från 16 april 2020. Möjligheten till fri parkering gäller under den tid som beslutet omfattar. Beslutet gäller endast vid de sjukhus där personalparkeringen förvaltas av Västfastigheter.
 • Arbetslöshet Västra Götaland v 15
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 15 (6/4 - 12/4-2020) med 1 400 personer. Det var en mindre ökning än veckan innan då antalet ökade med 2 800 personer, men betydligt fler än under de första veckorna i mars.
 • Regionstyrelsen 14 april 2020
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att VGR ska hjälpa externa parter som drabbas av pandemin samt föreslog att regionfullmäktige beslutar om möjlighet för ledamöter att delta i fullmäktiges möten på distans.
 • Varselstatistik hittills i april
  Antal varsel är fortsatt höga även in i april. Under de första tio dagarna av april varslades 13 700 personer i Sverige att jämföra med 3 700 under hela april förra året.
 • Stärkt samverkan för inköp av bristvaror
  De största kommunerna och regionerna i Sverige har nu gått samman för att kunna öka inköpen av skyddsutrustning och andra bristvaror till alla kommuner i landet.
 • Arbetslöshet i Västra Götaland v 14
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 14 från 30 mars till femte april med 2 800 personer, vilket kan jämföras med cirka 900 veckan innan och 400 personer veckan innan dess.
 • Science centers ställer om
  Science centers i Västra Götaland ställer nu om för att möta effekterna av coronasmittan och stärka beredskapen som en viktig resurs för digitala stöd till elever och lärare och andra pedagogiska insatser för kommunerna. Navet i Borås och Balthazar i Skövde anpassar och utvecklar sina aktiviteter och erbjudanden till situationen på olika sätt, till exempel ifall skolorna stängs och all undervisning måste ske på distans.
 • Summering av varsel i mars och början på april
  Antal varsel under mars uppgick till 42 400 i Sverige och det är en dubblering av tidigare rekordnivåer under 90-talskris och finanskris 2008, för en enskild månad. I Västra Götaland uppgick antal varsel till 7 000.
 • Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 är nu ute på remiss
  Förslaget till nästa regionala utvecklingsstrategi gick 6 april ut på remiss. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Förslaget innehåller mål och prioriteringar för Västra Götaland fram till 2030 och ska från och med 2021 ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020.
 • Regionerna samordnar nationella läkemedelsköp
  Fyra regioner har nu fått i uppdrag från övriga regioner att köpa in de läkemedel som bedöms vara de mest centrala och kritiska för sjukvårdens behov i Sverige.
 • Stöd för gymnasiernas distansundervisning
  Regionutvecklingsnämndens har beslutat att satsa 600 000 kronor till projektet ”Stödja Västra Götalands grundskolor/gymnasieskolor rörande att möta utmaningar med distansundervisning” fram till sommaren.
 • Långsiktigt arbete ger rättvisare löner
 • Dags att söka folkhälsopris, människorättsstipendium och parasportstipendium!
  Varje år uppmärksammas personer, föreningar och verksamheter för sitt engagemang för jämlik hälsa, mänskliga rättigheter och parasport. Nu är dags att söka regionstyrelsens folkhälsopris, människorättsstipendium och parasportstipendium. Sista dag för ansökan är 2 maj,
 • Rapport om coronavirusets inverkan på ekonomi och sysselsättning
  Den nya rapporten ”Coronavirusets inverkan på ekonomi och sysselsättning” beskriver krisens effekter för hushåll och näringsliv, med korta fakta om utsatta branscher. Den innehåller också en genomgång av utsattheten i olika branscher under tidigare ekonomiska kriser.
 • Regionstyrelsen 31 mars 2020
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ställa sig bakom inriktningen för närvårdscentrum i Mariestad. Regionstyrelsen vill också att regionfullmäktige garanterar att verksamheter och bolag inte drabbas ekonomiskt av Covid-19.
 • Varslen redan lika många som hela förra året
  Antal varsel fortsätter att öka snabbt i landet. Med några dagar kvar av mars månad uppgår antalet varslade i Västra Götaland hittills till nästan 6 000 personer. Det är ungefär lika många som det totala antalet under hela förra året.
 • Webbsändning från SKR : Aktuellt inom kultur, fritid och folkbildning – corona
  Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till webbsändning 2 april 14-16 med aktuella frågor inom kultur, fritid och folkbildning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset. Seminariet har ett särskilt fokus på kultur, fritid och folkbildning där stora omställningar nu görs.
 • Pressträff om coronavirusets effekter på näringslivet
  Vi måste lindra mildra effekterna på kort och lång sikt, vara uthålliga i alla samhällsfunktioner och tänka långsiktigt. Det var huvudbudskapet när Västra Götalandsregionens politiska ledning, hälso-och sjukvårdsdirektör, smittskyddsläkare, regionutvecklingsdirektör och Västtrafiks vd höll pressträff fredag den 27 mars 2020.
 • Varsel i Västra Götaland
  Antalet varsel har ökat dramatiskt som en följd av coronasmittan covid-19. Följ varselstatistiken i Västra Götaland i den interaktiva rapporten med antal varsel per månad över tid som VGR publicerat.
 • Information till projektägare och samarbetspartners med anledning av covid-19
  Här finns information till dig som är projektägare eller samarbetspartners med stöd genom Västra Götalandsregionens beredning för folkhälsa och social hållbarhet eller beredning för mänsklig rättigheter, med anledning av coronavirusinfektion covid-19.
 • VGR stöttar näringslivet i Västsverige
  En snabb inbromsning i ekonomin slår extra hårt mot Västsverige. Västra Götalandsregionen (VGR) har det samordnande ansvaret för den regionala näringslivspolitiken och kulturpolitiken och arbetar nu för att dämpa de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för Västsveriges företag.
 • Miljardsatsning på fiskodling i Sotenäs
  Sotenäs kommun och företaget Lighthouse Finance har enats om en etablering som kan ge cirka 2 000 nya arbetstillfällen i kommunen. Etableringen innebär ett nytt 75 hektar stort industriområde, där Europas största landbaserade fiskodling kommer att byggas upp. Etableringen är värd 17-20 miljarder kronor.
 • Bekräftat dödsfall av covid-19 i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen har fått sitt första dödsfall i coronavirusinfektion covid-19. Det handlar om en äldre person som under en period har vårdats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Regional produktionsrabatt till två filmprojekt
  Nu är 2020 års produktionsrabatter utdelade för produktion av film eller tv-drama i Västra Götaland. De sex miljonerna från regionutvecklingsnämnden fördelas mellan två projekt, den brittiska långfilmen "Jetski" och den brittiska animerade långfilmen "Ricky Rouse has a Gun" som båda postproduceras i Västra Götaland.
 • Västra Götalandsregionen ställer in större sammankomster
  Som en följd av covid-19 och regeringens förbud mot större sammankomster ställer Västra Götalandsregionen (VGR) in möten och evenemang i enlighet med regeringens direktiv. Beslutet berör både interna möten och kulturevenemang. Medarbetare och chefer uppmanas också att vara återhållsamma med möten generellt.
 • Samråd om den nya järnvägen Göteborg–Borås
  Ny järnväg mellan Göteborg och Borås är en av de första delarna av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg. Nu kan du ta del av samrådsunderlaget och lämna synpunkter i den interaktiva karta som Trafikverket tagit fram.
 • 10 mars: Nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland
  Idag har ytterligare fall av covid-19 bekräftats i Västra Götaland. Totalt finns nu 48 personer som har bekräftats positiva sedan 26 februari, då regionens första fall konstaterades.
 • 9 mars: Bekräftat fall av covid-19 på Kungälvs sjukhus
  En patient på Kungälvs sjukhus har i dag bekräftats positiv för covid-19. Personen är nu överförd till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och bedöms ha låg smittsamhet.
 • 9 mars: Sex nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland
  Sex personer har i dag bekräftats positiva för covid-19. Fyra av dem har provtagits i Göteborg och två av dem har provtagits vid Skaraborgs Sjukhus Skövde (SkaS).
 • 8 mars: 12 nya bekräftade fall av Coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland
  I dag har tolv nya fall av covid-19 bekräftats i Göteborgsområdet. De nya fallen är personer som nyligen besökt norra Italien respektive Iran, eller varit i kontakt med personer som varit där och därmed upptäckts genom smittspårning.
 • 6 mars: Två nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland
  Idag har två nya fall av covid-19 bekräftats i Göteborgsområdet. De nya fallen är personer som nyligen besökt Italien respektive Iran.
 • Nu har regional utveckling ett nyhetsbrev!
  Är du intresserad av regionala utvecklingsfrågor och vill veta mer om hur VGR arbetar med regional utveckling? Då ska du anmäla dig till vårt nyhetsbrev!
 • Förstudien KICK kartlägger pop/rockarrangörers villkor
  Nu är förstudien om pop/rockarrangörers villkor, KICK, klar. KICK har tagits fram på uppdrag av Västra Götalandsregionen för att skapa bättre förutsättningar för arrangörer av livemusik att utveckla sin verksamhet. Den ska även försöka hitta sätt att fördela bidrag till arrangörer som driver branschen som helhet framåt.
 • 5 mars: Ett nytt bekräftat fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland
  En person som har vistats i norra Italien har i dag bekräftats positiv för covid-19. Personen har provtagits vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Personen mår efter omständigheterna väl.
 • Utrikeshandelsministern nöjd med regionala exportinsatser
  Regeringen lanserade i december 2019 en ny export- och investeringsstrategi. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg befinner sig just nu på en exportturné i landet med fokus på hur den regionala exporten kan öka.
 • Sjuksköterskor som gått kliniskt basår jobbar kvar i Västra Götalandsregionen
  Av totalt 2000 examinerade sjuksköterskor, som genomgått yrkesintroduktionen Kliniskt basår i Västra Götalandsregionens regi 2015-2019, arbetar 80 procent kvar och de flesta finns på den förvaltning där man gick basåret. I en uppföljning, som idag presenterades för personalutskottet, framkom att 95 procent av deltagarna gärna rekommenderar det kliniska basåret till andra.
 • Uppskattat arbetsmiljöarbete minskar sjukfrånvaron
  Västra Götalandsregionens arbetsmiljösatsning har visat sig vara mycket uppskattad av verksamheterna. Personalutskottet fick idag redovisat hur 9,7 miljoner har fördelats på 65 olika arbetsmiljösatsningar.
 • 4 mars: Ytterligare två bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland
  Två nya fall av covid-19 har i dag bekräftats i Göteborgsområdet. Den ena har smittats under resa i Iran och insjuknat efter hemkomst till Sverige. Den andra har smittats under resa i norra Italien och efter hemkomst kontaktat vården på grund av luftvägssymtom.
 • 3 mars: Ytterligare tre bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland
  Ytterligare tre fall av covid-19 i Göteborgsområdet har bekräftats. Samtliga har varit i norra Italien och insjuknat med luftvägssymtom. Sammanlagt har nu nio personer med covid-19 bekräftats i Västra Götaland.
 • Hur cykelvänlig är din arbetsplats?
  Nu är det återigen dags för en ny omgång av Cykelvänlig arbetsplats. En tävling där arbetsplatser inspireras att bli mer cykelvänliga och har möjlighet att vinna titeln Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats. Syftet med tävlingen är att få fler att cykla till och från jobbet genom att arbetsgivaren arbetar med att underlätta för sina medarbetare att ta cykeln.
 • Tre nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid 19) i Västra Götaland
  I går 26 februari konstaterades det första fallet av coronavirusinfektion i Göteborg. Personen mår väl och vårdas på infektionsklinik. Kontaktspårning pågår och utredning visar att två nära kontakter till den personen har testats positiva. Båda mår väl och har lindriga symtom.
 • Nordeuropeiska politiker samlas för att skapa megaregion mellan Oslo och Hamburg
  Den 28 februari samlar OECD, den internationella samarbetsorganisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, politiker från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland för att komma ett steg närmare visionen om att skapa en megaregion i Nordeuropa. Västra Götalandsregionen representeras av Kristina Jonäng (C) och Bijan Zainali (S).
 • Bekräftat fall av coronavirusinfektion i Västra Götaland
  En person som nu vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har testats positivt för det nya coronaviruset. Personen mår väl.
 • Regionstyrelsen 25 februari 2020
  På sitt sammanträde i dag beslutade Regionstyrelsen bland annat om stöd och deltagande till festivalerna West Pride och Borås Pride under 2020. Styrelsen beslutade även att det framgångsrika konceptet Familjecentralens matkasse ska spridas till fler familjer i Västra Götaland.
 • Regionstyrelsen 11 februari 2020
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att fastställa Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2020 och plan för 2021-22. Man godkände även regionfullmäktiges och regionstyrelsens årsredovisning för 2019.
 • Årets gästateljéstipendiater är utsedda
  Västra Götalandsregionen erbjuder ett flertal olika stipendier för gästateljévistelser runt om i världen. Stödets syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att under en tid arbeta och verka i nya spännande miljöer. Nu är årets stipendiater utsedda.
 • Nyhetsbrev kultur - februari 2020
 • Informationsdag om medel att söka för ett socialt hållbart län
  Den 27 februari arrangerade Västra Götalandsregionen tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland en informationsdag om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat integration, jämställdhet, folkhälsa och delaktighet.
 • Regionfullmäktige 4 februari 2020
  Regionfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde bland annat att införa ett PSA-provprogram för män 50–70 år, att utreda vårdkedjan före, under och efter förlossning samt att ta fram riktlinjer som ska minska antalet uteblivna vårdbesök.
 • Hälsa på lika villkor?
  Hur mår befolkningen i Västra Götaland och hur beskriver invånarna sina levnadsvanor, ekonomiska förutsättningar och cykelvanor? Finns det skillnader i hälsa och livsvillkor som beror på ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller på var i regionen man bor? Det är exempel på frågor som besvaras i enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”.
 • Prova en ny resvana - sök till BussOhoj!
 • Elektrifieringen - en fråga om klimat och konkurrenskraft
  Elektrifieringen av transporter är en av vår tids största utmaningar, och en förutsättning för att klara klimatomställningen. Sverige ska elektrifieras med start i Västra Götaland. Detta var några av budskapen som framfördes under ett seminarium i riksdagen idag.
 • Riksdagsfrukost - Elektrifiering av Sverige transportsektor
  Elektrifieringen av transporter är en av vår tids största utmaningar, och en förutsättning för att klara klimatomställningen. Sverige ska elektrifieras med start i Västra Götaland. Detta var några av budskapen som framfördes under ett seminarium i riksdagen.
 • Fortsatt satsning på BioVentureHub, en unik innovationshub inom life science
  Västra Götalandsregionen och Vinnova fortsätter sin gemensamma satsning på AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal. Vinnova stödjer med drygt 20 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen med 10 miljoner kronor.
 • Digitala kulturvanor ökar i Västra Götaland
  Västra Götalänningarna blir allt mer digitala i sina kulturvanor. Det visar den senaste versionen av Fakta Västra Götaland som Västra Götalandsregionen tar fram.
 • Reviderad påverkansagenda antagen för Västra Götalandsregionen
  Nu finns den nya påverkansagendan för Västra Götalandsregionen 2020 med de viktigaste frågorna som prioriteras av regionstyrelsen för samtal mellan Västsverige och andra aktörer.
 • Regionstyrelsen 21 januari 2020
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att anta en reviderad extern påverkansagenda och anta åtgärder till en förstärkt styrning av investeringsprojekt.
 • Snurr på klimatväxlingen inom VGR
 • Kultur i Väst och Västarvet blir Förvaltningen för kulturutveckling
  En tydligare, effektivare och mer samordnad regional kulturverksamhet. Det är målet när Västarvet och Kultur i Väst från 1 januari 2020 tillsammans bildar Västra Götalandsregionens nya Förvaltningen för kulturutveckling. Ambitionen är att bidra till att alla som bor i Västra Götaland får tillgång till ett rikt kulturliv.
 • Förändring för stödformen kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU)
  Enligt beslut i kulturnämnden 2019-12-05 kommer stödformen kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) inte att utlysas från och med 2020. KSU kommer att succesivt ersättas inom ramen för verksamhetsstöd och (utvecklings-) projektstöd. Verksamhetsstöden kommer därmed att bli sökbara.
 • Thomas Wallén ny primärvårdsdirektör
  Thomas Wallén, tidigare sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus, blir ny primärvårdsdirektör för Närhälsan i Västra Götalandsregionen (VGR).
 • Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023
  Från och med år 2020 får Västra Götaland en ny kulturstrategi och -plan. ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023” är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland. Den beskriver vilka megatrender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.
 • Regionstyrelsen 17 december 2019
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att utlysa en uppdragsforskning om upplevelser av utredning av könsdysfori. Dessutom fick regionstyrelsen en första avrapportering om kostnadsutvecklingen inom sjukreseverksamheten.
 • Ingen kommer undan kulturen - årets Västsvenska SOM-undersökning
  Boken "Ingen kommer undan kulturen " visar forskning inom ämnen som livets meningsfullhet, kultur, krisberedskap, klimatskeptiker, politisk påverkan och att resa kollektivt i Västra Götaland.
 • Ny tidsatt plan för införandet av Millennium
  Nu är de nya datumen för införandet av hälso- och sjukvårdens nya IT-stöd Millennium spikade. Införandet sker etappvis i Västra Götaland med start i mars 2022.
 • Kerstin Alnebratt blir chef för VGR:s nya kulturutvecklingsförvaltning
  Kerstin Alnebratt, regionchef för Sensus Västra Sverige, kommer i april 2020 att bli chef för Västra Götalandsregionens nya förvaltning för Kulturutveckling. Det är förvaltningarna för Kultur i Väst och Västarvet som slås ihop.
 • Nobelpristagare på Hvitfeldtska
  På morgonen den 9 december gjorde Françoise Barré-Sinoussi ett besök på Hvitfeldtska gymnasiet i samband med Nobel Week Dialogue. Västra Götalandsregionen var initiativtagare till besöket på skolan.
 • Snabbspår till integration och arbete - lyckad FIER-konferens i Bryssel
  VGR - huvudpartner i EU-projektet om arbetsmarknad och integration "Fast-Track Integration in European Regions" (FIER) ordnade en välbesökt konferens i Bryssel för alla partner. Syftet var att visa arbetssätt som bidrar till inkludering och som fler kan använda.
 • Jenny Erkholm ny kommunikationsdirektör
  Jenny Erkholm har utsetts till ny kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen (VGR). Hon har sedan 1 september varit tillförordnad på posten och lämnar nu sin tjänst som kommunikationschef i Folktandvården.
 • Regionfullmäktige 3 december 2019
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde idag att införa avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper från nästa influensasäsong och att godkänna en revidering av klimatväxlingsprogrammet.
 • Peter Almgren utsedd till särskild utredare
  Regeringen har idag tisdag utsett Peter Almgren, koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, till särskild utredare på socialdepartementet.
 • Västra Götalandsregionens medarbetare ska agera enligt grundlagarna
  Kommentar med anledning av Göteborgs-Postens granskning av Sjukvårdens larmcentral och hur verksamheten hanterat handlingar.
 • Folkhälsopriset Skaraborg till Planeten
  Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har utsett Diakonihuset Planeten Skara till vinnare av 2019 års folkhälsopris på 30 000 kronor.
 • Chatta med Tjejjouren under julen
 • Med krisen runt hörnet? Konjunkturbarometern hösten 2019
  Nedgången i konjunkturläget i Västra Götaland som kunde skönjas i våras har fortgått under hösten 2019. Det rör sig dock om en marginell försvagning och läget är fortfarande förhållandevis gott.
 • Uppdraget att bygga ny järnväg mellan Göteborg och Borås ligger fast
  I veckan släppte Riksrevisionen en rapport som kritiserade beslutsordningen för Sveriges nya system för höghastighetsjärnvägar. Men Trafikverkets uppdrag att planera och bygga en ny järnväg mellan Göteborg och Borås ligger fast.
 • Ansök om kulturstipendium och internationella gästateljéer för 2020
  Västra Götalandsregionen vill förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare att utvecklas och verka i Västra Götaland. Det sker bland annat genom utdelning av stipendier och möjligheter till internationellt konstnärligt utbyte. Nu kan du ansöka om våra kulturstipendier och internationella utbyten för 2020.
 • Regionstyrelsen 12 november 2019
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att Västra Götalandsregionen drar ner på deltagandet under nästa års Almedalsvecka, om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2020, om en riktlinje för rum för andlig vård på sjukhusen samt att söka tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom avancerad kirurgi vid endometrios.
 • Särskild organisation arbetar med kraschade datorer
  Problem med kraschade datorer har eskalerat under senaste veckan i VGR:s verksamheter. Koncernkontoret har upprättat en särskild organisation som arbetar med att lösa detta under ledning av avdelningschef för ärendesamordning och kansli, Johan Flarup.
 • Regionfullmäktige 5 november 2019
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att godkänna VGR:s delårsrapport för augusti, delvis bifalla en motion om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel och att bifalla en motion om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år.
 • Mohammed Ali – vinnare av årets folkhälsopris
  Lokala förebilder som stärker ungas självkänsla och uppmuntrar till att våga drömma - det är enligt Mohammed Ali ett vinnande koncept för att skapa framtidstro bland unga i Hammarkullen. Idag tilldelades han Västra Götalandsregionens folkhälsopris för sitt stora engagemang för och tillsammans med unga i Hammarkullen.
 • Jämställdhetsministern besökte fyra verksamheter
  Den här veckan har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen träffat fyra av Västra Götalandsregionens verksamheter för att bland annat prata om mänskliga rättigheter, jämlik vård och om våld i nära relationer. Vi är stolta över vårt arbete och glada över möjligheten att träffa jämställdhetsministern.
 • Våga fråga - en utbildning som kan rädda liv
  Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Och vad kan du göra om du misstänker att någon vän eller kollega har det tufft? Suicide Zeros tvåtimmars-utbildning Våga Fråga ger dig verktygen du behöver för att kunna agera om någon i din närhet verkar må riktigt dåligt.
 • 40 000 ingenjörer i fordonsindustrin behöver ny kompetens
  Fordonsindustrin står inför stora utmaningar i sin kompetensförsörjning med behov av att rekrytera nya medarbetare med delvis annorlunda kompetenser och att kompetensväxla sina mellan 30-40 000 medarbetare.
 • Regionstyrelsen 21 oktober 2019
  Vid sitt extra sammanträde idag beslutade regionstyrelsen godkänna GrönBlå Samverkans förslag till vårdöverenskommelser för 2020. Dessutom beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige uppdatering av regler för och utbetalning av partistöd.
 • Regionstyrelsen 15 oktober 2019
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge klartecken för nya växthus och besökscentrum på Göteborgs Botaniska trädgård, samt att fortsätta PCB-saneringen på Skaraborgs sjukhus i Skövde.
 • NTF och Västtrafik vill få fler att synas
  Hösten är här och det är hög tid att synas lite extra i trafiken. Nu startar vår reflexkampanj tillsammans med Västtrafik där 80 000 reflexer kommer att delas ut runtom i Västra Götaland.
 • Tjejjouren Väst lanserar nya och unika appen Stella
  Tjejjouren Väst har skapat appen Stella för att unga tjejer snabbt ska kunna hitta och få det stöd som de behöver – när de behöver det.
 • Regionfullmäktige 8 oktober 2019
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att anta Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan för 2020-2023, bemyndigade regionstyrelsen att fatta beslut om driftsform för prioriteringsfunktion och dirigeringen av alarmeringstjänsten och gav klartecken till en utredning om den psykiatriska vården för unga vuxna.
 • Göteborgs botaniska trädgård - en mer cykelvänlig arbetsplats
  Sedan 2017 arbetar Botaniska trädgården i Göteborg med att göra det enklare för besökare och anställda att välja cykeln som transportmedel. Som deltagare i det årliga cykelprojektet Cykelvänlig arbetsplats satsar man på att förbättra förutsättningarna för fler att ta cykeln till området.
 • Införandet av FVM/Millennium försenas cirka ett år
  Västra Götalandsregionens nya gemensamma vårdinformationssystem Millennium försenas med cirka ett år. Cerner kan inte leverera i tid eftersom man inte förutsett omfattningen av anpassningsarbetet till patientdatalagen.
 • Regionstyrelsen 24 september 2019
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat hur man ska hantera pengar för att korta köerna 2019-2020 och godkände delårsrapporten för augusti.
 • VM-veckan i Hjällbo ger ungdomar framtidstro
  Amrod har feriejobbat under VM-veckan Hjällbo. I sommar har han fått erfarenhet av att leda ett evenemang med andra ungdomar och är stolt och glad över sin insats. – Jag har fått träna på att vara lite mer social med folk. Jag trodde inte att jag skulle klara av att jobba med barn. Det är viktigt att vara rättvis, vi är som förebilder för barnen, säger han.
 • Invigning av Hygienveckan
  Nu är Hygienveckan i full gång. Hyfs startade i Göteborg 2006 och finns i hela Västra Götaland sedan 2009. Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och kommunerna i Västra Götaland. Syftet med Hyfs är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen
 • Inga nationella produktionsrabatter men fortsatt regional filmsatsning
  Införandet av nationella produktionsrabatter i Sverige uteblev i höstbudgeten. Det innebär att Sverige nu nästan är det enda landet i Europa som saknar produktionsrabatter som ett incitament för filminspelningar att förlägga sin produktion i landet.
 • Utredning om mobilitetsstöd till folkhögskolor
  Strategirådet har på uppdrag från Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Stockholm tagit fram rapporten Utredning av mobilitetsstöd till folkhögskolor. Utredningen ger ny och viktig kunskap om deltagares rörlighet mellan länen och folkhögskolorna och hur systemet med mobilitetsstöd fungerar.
 • Regionstyrelsen 10 september 2019
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge fastighetsnämnden fortsatt uppdrag att genomföra om- och tillbyggnaden av NÄL neonatal och att hudbehandlingsenheten i Skene blir kvar i stället för att flyttas till Borås.
 • Felaktiga diagnosregistreringar upptäckta vid granskning
  29 vårdcentraler av 204 har granskats efter politiskt beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen gällande diagnosregistrering.
 • Ny mötesplats stärker den kliniska forskningen i Västra Götaland
  Den 10 oktober hålls Regional konferens för klinisk forskning som syftar till att stärka samverkan och infrastruktur för klinisk forskning i Västra Götaland. Den kliniska forskningen är ett viktigt led i Västra Götalandsregionens satsning på ökad innovationskraft i hälso- och sjukvården och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare.
 • Regionstyrelsen 27 augusti 2019
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om antalet utbudspunkter för barn- och ungdomspsykiatri, BUP slutenvård och godkände Verksamhetsanalys 2019.
 • Befolkningstillväxten i Västra Götaland fortsätter
  Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare år 2040. Det innebär 235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018, vilket i genomsnitt är en ökning med cirka 11 200 fler invånare varje år. Detta och mycket annat kan man utläsa i Befolkningsprognos Västra Götaland 2019-2040.
 • VGR delfinansierar trädgård: ”Ett stycke Västsverige i England"
  Söndagen den 18 augusti invigde kulturnämndens ordförande Conny Brännberg en västsvensk trädgård i England. Trädgården är en del i det samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och regionen North East England. Den är ett av många samarbetsprojekt för att utveckla och stimulera trädgårdsturism och kulturella utbyten.
 • VGR i Almedalen
  Det sista av fem seminarier, arrangerade av Västra Götalandsregionen, gick av stapeln i Almedalen igår. Politiker och tjänstemän från VGR fortsätter dock att medverka i andras seminarier och i det aktiva nätverkandet som pågår veckan ut.
 • Intervju: Ulrika Bokeberg, chef infrastruktur och kollektivtrafik
  Bland annat om att Västtrafik kommer ha 220 elbussar i drift senast december 2020. Intervjuare: Gabriel Holmqvist.
 • Intervju: Bijan Zainali (S), 2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden
  Angående regioners roll i framtidens arbetsmarknad. Intervjuare: Gabriel Holmqvist.
 • Intervju: Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden
  Om regionens roll i att få en bättre fungerande arbetsmarknad. Intervjuare: Gabriel Holmqvist.
 • Intervju: Katti Hoflin, kulturchef VGR
 • Intervju: Hanna Stjärne, SVT
 • Regionstyrelsen 25 juni 2019
  Vid sitt sammanträde i dag godkände regionstyrelsen bland annat koncernens uppföljningsrapport maj 2019 och uttalade att utredningen om förvaltningstillhörighet för den öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamheten i Södra Älvsborg inte är något hinder för att genomföra samordning av mottagningarna.
 • Förändringsdirektör inom Västra Götalandsregionen
  Regiondirektören har beslutat att inrätta en förändringsavdelning inom Koncernkontoret och att utse Erik Lagersten, som idag är kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen (VGR), till den nya befattningen förändringsdirektör.
 • Världshälsokonferens om ojämlik hälsa
  Förra veckan bjöd Världshälsoorganisationen (WHO) in Europas regeringar, WHO Healthy Cities, WHO Regions for Health, forskare och frivilligorganisationer till en konferens i Ljubljana i Slovenien. Syftet med konferensen var att presentera och diskutera rapporten the Health Equity Status Report Initiative, som handlar om ojämlik hälsa.
 • Regionfullmäktige fastställde budget 2020
  Efter över 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budget 2020 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande minoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).
 • Magnus Berntsson omvald som ordförande i AER
  Den 5 juni stod det klart att Magnus Berntsson (KD) omvalts till ordförandeposten för Assembly of European Regions (AER). Västra Götalandsregionen (VGR) innehar ordförandeskapet sedan 2017. Magnus Berntsson, är ordförande för VGR:s miljönämnd och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige. AER är Europas största regionnätverk, och samlar över 150 regioner över hela Europa, även i länder som inte är medlemmar i EU, t ex Turkiet och Ryssland.
 • Regionstyrelsen 4 juni 2019
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att godkänna en återrapport om att minska regionens underskott och att fastställa målen för att inrätta fler mobila team.
 • Regionfullmäktige 28 maj
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att godkänna sammanslagningen av Västarvet och Kultur i Väst och koncernens uppföljningsrapport för mars 2019.
 • Vad är viktigt för dig?
  Tanken med ”Vad är viktigt för dig?”-dagen är att uppmuntra och stödja meningsfulla samtal mellan de som arbetar inom hälso- och sjukvård, patienter och närstående. Det handlar om att skapa utrymme för att lyssna och verkligen förstå vad som är viktigt för en annan människa.
 • Halvdagskonferens: Delaktighet som motkraft mot extremism
  Att motverka extremism har blivit till en av de största utmaningarna för europeiska demokratier idag. Frågan är komplicerad och kräver kunskap, kompetens och lämpliga metoder. Vi bjuder in dig till en inspirerande halvdagskonferens, där såväl erfarenheter av praktiskt arbete med temat som forskningsresultat kommer att presenteras och diskuteras. Konferensen arrangeras av Forskningsrådet för interkulturell dialog.
 • Regionstyrelsen 14 maj 2019
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om fortsättningen kring Göteborgs stadslinbana och om genomförande av Högsbo specialistsjukhus.
 • Budgetförslag 2020
  Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter.
 • Öppna data kan inspirera till innovationer
  Öppna data kan skapa nya möjligheter för innovationer. Det visade Västra Götalandsregionen på Hack for Sweden. Där hade man med sig en förstudie om Smart region Västra Götaland, struktur och användning av tillgängliga data.
 • Elektrifiering av transportsektorn – dags att accelerera!
  Sverige har antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland. En viktig komponent för att nå detta mål är en elektrifiering av transportsektorn, här ligger Västsverige långt framme, men mycket kvarstår. Igår lyfte Västra Götalandsregionen frågan i riksdagen tillsammans med Göteborgs Stad om nödvändigheten av att accelerera elektrifieringen av transportsystemet för att klara klimat- och näringslivsomställningen.
 • Seminarium: Hur vässar vi den regionala innovationspolitiken?
  Under våren anordnas tre seminarium på temat innovation och konkurrenskraft som en del i arbetet att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi. Först ut är frukostseminariet Hur vässar vi den regionala innovationspolitiken? 13 maj.
 • Regionstyrelsen 23 april
  Fokus på digitala vårdtjänster och mobila team för att minska behovet av sluten vård. Nya måltal för antalet nettoårsarbetare. Restriktivt godkännande till investeringar. Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och minskade administrativa kostnader med 20 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutade om idag om flera åtgärder och arbetssätt som ska minska regionens underskott och stötta i att nå budgeterade resultat 2019.
 • Ett fall av mässling konstaterat i Göteborg
  Ett fall av mässling har konstaterats i Göteborg hos en ovaccinerad vuxen person, där smittan har skett utomlands. Det finns en viss risk för att personer ute i samhället kan ha blivit smittade. De kan då insjukna fram till och med den 4 maj, som läget är idag. Men detta datum kan komma att ändras om fler fall inträffar. De flesta svenskar är dock vaccinerade, vilket gör att sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige idag.
 • Regionfullmäktige 9 april 2019
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att skriva av underskotten för akutsjukhusen, byta namn till Region Västra Götaland och om en ny identitets- och varumärkespolicy.
 • Kaarina Sundelin blir direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
  Kaarina Sundelin har utsetts till direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen (VGR). Hon tillträder senast den 8 juli. Kaarina Sundelin är i dag förvaltningschef för Närsjukvården Halland.
 • Medveten närvaro minskar skolelevers stress
  Ökad koncentration och studiero i klassrummet är resultatet av Träning för Medveten Närvaro, TMR. Nio skolor har fått chansen att pröva metoden som utvecklats av psykologer i Göteborgs stad Väster och har utvärderats i en forskningsstudie som Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd finansierat. Starka känslor och tufft skolarbete har blivit lättare att hantera berättar eleverna själva.
 • Västra Götalands län fortsätter att dra ifrån i fiberutbyggnaden
  Västra Götalands län fortsätter att öka tillgången till fiberbaserat bredband på landsbygden mer än resten av Sverige. Det står klart när Post- och Telestyrelsen (PTS) idag presenterar statistik för 2018.
 • Regionstyrelsen 26 mars 2019
  Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionstyrelsen bland annat om en regiongemensam elevhälsodatabas, om att ansöka om att få anordna Forum Jämställdhet samt att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Västra Götalandsregionen 2018.
 • Länets riksdagsledamöter mötte VGR och länsstyrelsen
  Infrastruktur och gränsfrågor stod på programmet när länets riksdagsledamöter inledde arbetsveckan med att mötas för information och diskussion på Länsstyrelsen. Ett arrangemang i samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR).
 • Regionala bolaget Netwest vann pris som ”Årets stadsnätsfrämjare”
  Netwest från Västra Götaland har vunnit pris som ”Årets stadsnätsfrämjare” på Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens som hölls nu i veckan i Göteborg.
 • De får eleverna att prata om det svåra
  Vart vänder man sig när man mår dåligt? Hur kan man hjälpa en kompis som är mobbad? Svåra frågor och tuffa känslor luftas när eleverna på Stöpenskolan i Skövde träffar fältsekreterarna Emma och Sara. Samtal som är livsnödvändiga, menar de båda.
 • EU pekar ut Göteborg-Oslo som prioriterad järnvägsförbindelse
  I förra veckan kom beskedet att EU:s institutioner nått en överenskommelse om innehållet i den fond EU har för infrastrukturinvesteringar. Där finns nu järnvägssträckan Göteborg-Oslo med som en utpekad, prioriterad sträcka, vilket innebär att det finns större möjlighet att få EU-finansiering för att börja bygga ut sträckan.
 • Lars Loftäng – ny avdelningschef för koncerninköp
  Lars Loftäng har utsetts till ny avdelningschef för koncerninköp inom Västra Götalandsregionen. Han kommer från RUAG Space AB i Göteborg där han är Senior Manager Supply.
 • Arbetet med att förebygga barnfetma fortsätter
  Skaraborgsenhetens arbete med Friska barn i Skaraborg vidgas nu. I år är flera deltagare från Skaraborg på den internationella konferensen i Seinäjoki, Finland. Representanter från familjecentral, elevhälsa, skolchef, rektor, barnhälsovård, Skaraborgs kommunalförbund och folkhälsostrateger lär sig mer och får inspiration till fortsatt arbete med att minska barnfetma i Skaraborg.
 • Västsvenskt samarbete ska locka internationella investeringar och affärer
  Den 31 mars – 5 april arrangeras världens största industrimässa, Hannovermässan, i Tyskland. Tillsammans kommer Västra Götalandsregionen, Position Väst, Business Region Skaraborg och Business Region Borås finnas på plats för att visa upp Västsverige och för att främja affärer och investeringar.
 • Vart är vi på väg? Samtal om järnvägen på Göteborgs central
  Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut, för att du ska kunna ta dig fram smidigt, grönt och tryggt.
 • Dubbelt så mycket dans till barn och unga
  Nu ska Regionteater Västs populära klassrumsproduktioner Silent Disco och Magnet dubbleras, genom stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Satsningen innebär att ytterligare cirka 9000 barn och unga får möjlighet att uppleva dans.
 • Stöd till byggnadsvårdsmässa i Mariestad 2019
  Byggnadskonventet i Mariestad är en mötesplats för byggnadsvården i Sverige och Norden. I år får konventet åter en efterföljande dag med byggnadsvårdsmässa för allmänheten, genom stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
 • Ta chansen att bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats 2019!
  För fjärde året i rad drar en ny omgång av ”Cykelvänlig arbetsplats” igång runt om i Västsverige. Under året kommer deltagande arbetsplatser att inspireras och stöttas i sitt arbete att få fler anställda att börja cykla. De tre arbetsplatserna som jobbat på bäst uppmärksammas i ett filmklipp om Cykelvänlig arbetsplats.
 • Mänskliga rättigheter i praktiken – de visar vägen
  Tre av VGR:s verksamheter; Angereds Närsjukhus, delar av psykiatriverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Psykosvård Nordost och Avdelning 242 – samt Bohusläns museum, Västarvet har lyckats med att arbeta människorättsbaserat.
 • Tankstation för flytande biogas i Götene – startskottet för en snabb nationell utbyggnad
  Idag invigdes i Götene Sveriges första tankstation för flytande biogas inom ramen för Klimatklivet. Nu väntas en fortsatt snabb utbyggnad av infrastruktur för tankning av flytande biogas – en förutsättning för att kunna ställa om tung trafik från fossila bränslen till förnybara energikällor.
 • Susanne Tedsjö utses till förvaltningschef för patientnämndernas kansli
  Susanne Tedsjö har utsetts till förvaltningschef för patientnämndernas kansli. Hon efterträder Yvonne Tellskog som går i pension. Susanne Tedsjö är i dag hälso- och sjukvårdsstrateg på Koncernkontoret.
 • Västra Götalandsregionen har utrett nytt dubbelspår på Västra stambanan
  Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Västra stambanegruppen genomfört en utredning på sträckan Alingsås-Göteborg på Västra stambanan, i syfte att komplettera kunskapsunderlaget inför Trafikverkets inspel till revidering av nationell transportinfrastrukturplan för åren 2022 – 2033. VGR tar i detta skede inte ställning till någon sträckningarna som framkommer i utredningen, utan inväntar nu Trafikverkets arbete att klarlägga olika lokaliseringsalternativ.
 • ”Ett stort steg framåt för Filmsverige”
  Västra Götalandsregionen har beslutat att säga ja till ett pilotprojekt för så kallade produktionsrabatter vid inspelning och postproduktion av film och tv-drama. – På så vis hoppas vi att tillsammans med Film i Väst locka hit fler internationella inspelningsprojekt i världsklass, men också att på sikt bygga ut och stärka den regionala infrastrukturen för film och få till stånd en nyetablering av produktionsservicebolag. Att vi är först ut är ett stort steg framåt för hela Filmsverige, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.
 • Mer än 300 engagerade gav respons på första utkastet till ny kulturstrategi
  Dialogmöten, samråd, open hearings och möjlighet att skicka in synpunkter på utkastet digitalt. Allt för att skapa en transparent process i framtagandet av ny kulturstrategi och -plan för Västra Götalandsregionen (VGR), där så många som möjligt är delaktiga i VGR:s prioriteringar och satsningar inom kulturområdet kommande fyra år. "Det känns helt fantastiskt att så många har deltagit!", säger Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen.
 • Regionstyrelsen 5 mars
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna inriktningen för nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård samt att den vuxenpsykiatriska mottagningen i Skene flyttar från externt hyrda lokaler till tomma lokaler på Skene lasarett.
 • Han stärker barns rättigheter
  Det bästa med att vara ombud för barnets rättigheter är känslan att göra något bra för alla barn i vårt område. Att kunna bidra till att alla barn ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det säger Mattias Wennergren som är Närhälsans ombud för barnets rättigheter.
 • Projekt sätter barns integritet i fokus
 • Fritidslots med rätt att vara lite knasig
 • Regionstyrelsen 19 februari
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna en granskning, som visar att Stiftelsen Skara Skolscen har svårt att nå en ekonomi i balans.
 • AI Innovation of Sweden i Göteborg invigt
  Idag invigdes AI Innovation of Sweden - ett nationellt center för tillämpad forskning och innovation inom Artificiell Intelligens där Västra Götalandsregionen är involverad på flera sätt.
 • Så ser folkhälsan ut i Västra Götaland
  En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet.
 • Regionstyrelsen 5 februari
  Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om detaljbudgeten för 2019 och ett verksamhetsbidrag på 5,1 miljoner kronor för mänskliga rättigheter.
 • Generation Sitt riskerar en för tidig död - nu är det dags att fler agerar och tar ansvar för barns hälsa
  Barn av idag – Generation Sitt – riskerar att få en sämre hälsa än tidigare generationer.Vår moderna livsstil med ökad skärmtid, förändrade matvanor och brist på vardagsmotion och aktiva transporter gör att barn som växer upp idag inte bara riskerar en sämre hälsa utan även att dö en för tidig död.
 • Dals-Eds unika arbetssätt får fler elever till skolan
  En liten kommun med stora ambitioner för sina skolelever. Möt skolutvecklaren, specialpedagogen, specialläraren och insatskoordinator i Dals-Ed, som tillsammans med forskare och politiker får unga att hitta drivet.
 • De ger första hjälpen till psykisk hälsa
  Ångest, depressioner och självmordstankar bland äldre är vanligare än många tror. Men det finns hjälp att få genom en unik, svensk metod skapad av Karolinska Institutet. Åmål och Strömstads kommuner satsar på att utbilda all äldreomsorgspersonal i Första hjälpen till psykisk hälsa och vill sprida erfarenheterna.
 • Regionfullmäktige 29 januari
  Regionfullmäktige fattade idag beslut om ny kommunikations- och påverkanspolicy, en avveckling av Sahlgrenska International Care AB som aktiebolag, bifall av motion om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter och bifall av en motion om att starta en gemensam funktion för tandemrekrytering. Dessutom delades Västra Götalandsregionens folkhälsopris 2018 ut.
 • Karin Holm Kaloczy blir förvaltningschef för Regiongemensam hälso- och sjukvård
  Karin Holm Kaloczy har utsetts till direktör för den nya förvaltningen Regiongemensam hälso- och sjukvård. Hon tillträder den 1 april.
 • Martin Rösman blir förvaltningschef för Sjukhusen i Väster
  Martin Rösman har utsetts till direktör för den nya förvaltningen Sjukhusen i Väster. Han tillträder den 1 mars.
 • Familjecentralens matkasse - matkassen för hela familjen
  "Vad ska vi äta i dag?" är en fråga som många känner igen sig i. Familjecentralens matkasse är ett koncept som ger konkret stöd i vardagen för föräldrar och familjecentralens personal. Det visar den utvärdering som folkhälsokommittén finansierade och som nu är klar. Läs mer om utvärderingen och de positiva resultat som den visar.
 • Dalsland rekryterar i Stockholm
  En stor delegation träffade möjliga dalslänningar i Stockholm. Över 500 kom till Junibacken där Dalsland visade upp vad landskapet har att erbjuda i form av jobb och livskvalitet. Och på en VIP-frukost med inbjudna riksdagsledamöter utmanar man fördomar om landsbygden!
 • Våga möta det sällsynta
  Den sista februari uppmärksammas sällsynta diagnoser under den Sällsynta dagen med en mängd arrangemang, både i Sverige på global nivå. På Sahlgrenska och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus möter du Centrum för sällsynta diagnoser Väst och andra som arbetar inom området. Vi svarar på frågor och berättar mer om sällsynta diagnoser. Ta tillfället i akt och lär dig mer om sällsynta diagnoser!
 • Regionstyrelsen 15 januari 2019
  Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om reviderad detaljbudget. Regionstyrelsen beslutade också att föreslå att regionfullmäktige godkänner ett förslag om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland om personer med spelmissbruk.
 • Pengar att söka för innovationer inom blå bioekonomi
  Västra Götalandsregionen är en av 20 partners i 16 länder som är en del av EUs Blue Bio Cofund som främjar den blå bioekonomin inom Europa. Nu kan du söka medel för biobaserade innovationer från havet.
 • Snabbare bilreparationer med AI
 • Fem hembesök istället för två
 • Var med och påverka VGR:s nya kulturstrategi 19-20 feb
  Den 19 och 20 februari 2019 kommer två så kallade open hearings (seminarietillfällen) att hållas. Då finns det möjlighet att diskutera det första utkastet till ny kulturstrategi för VGR 2020-2023.
 • Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet
  Västra Götalandsregionen är en av parterna i Forskningsrådet för interkulturell dialog, ett forskningssamarbete vars uppdrag är att undersöka orsaker till ökade samhällsklyftor och sätt att motverka dem. Metoden heter interkulturell dialog och ska bidra med intersektionell analys: - Det handlar inte om att visa vägen eller ge de rätta svaren, utan att mötas i dialog, säger Rasoul Nejadmehr, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.
 • Årets julklapp från VGR kulturnämnd – satsning på återvunna kläder 2019
  Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger en tidig ”julklapp” till projektet Re:textile III – Re:society, som genomförs av Science Park Borås, 2019. Projektet får stöd för att undersöka användning av kläder i cirkulära system. Resultatet ska användas till att utveckla produkter och kläder som är mer anpassade för återanvändning.
 • Nobelpristagare i rundabordssamtal med VGR:s praktikant
  VGR:s praktikant Anna Johansson deltog i ett rundabordssamtal med Nobelpristagaren Dr Randy Schekman i lördags. Han tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2013.
 • Regionstyrelsen 11 december
  Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om riktlinjer för lönepolitik 2019-2021, riktlinjer för säkerhet och beredskap samt om en ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping.
 • Innovationstemat lockade många till Framtid Västra Götaland
  Framtid Västra Götaland lockade över 400 deltagare som ville ta del av framtidsspaningar kring innovationer och delta i diskussioner om hur vi gemensamt tar oss an de utmaningar kring digitalisering, demografi och klimat som vi står inför.
 • Klimatnätverk bytte erfarenheter
  Vid ett rundabordssamtal nu på morgonen träffades Klimatråd Västra Götaland och Hagainitiativet som är Stockholmsbaserat. Där delade erfarenheter kring hur klimatnätverk framgångsrikt kan driva frågor för att stödja klimatomställningen i samhället.
 • VGR identifierar yrken med stort anställningsbehov
  Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade vid sitt sammanträde den 28 november att bland annat anta en ny kompetensförsörjningsplan samt fördela 126,7 miljoner kronor inom kompetensutveckling.
 • Här är alla nya ledamöter och ersättare
  Regionfullmäktige har valt ledamöter och ersättare till ett 90-tal nämnder, styrelser, stiftelser, förbund och bolag i Västra Götalandsregionen. Hela listan finns här.
 • Regionfullmäktige 27 november
  Regionfullmäktige fattade idag beslut om att minska dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3, fastställde budget för 2019 och valde ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser, bolag och stiftelser.Dessutom delades Västra Götalandsregionens jämställdhetspris ut.
 • Brist på influensavaccin
 • Regionstyrelsen 13 november
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om det personalpolitiska anslaget för 2019 och om finansiering av insatser för personer inom legitimationsyrken utbildade utanför EU och EES.
 • Dags för influensavaccination
  Riskerar du att bli allvarligt sjuk av vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig. – Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. Från och med den 6 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral.
 • Satsning på samtida cirkus i Västra Götaland
  Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör samarbetar i pilotprojektet Cirkus i Väst för att utveckla den samtida cirkusen i Västra Götaland. Stora Teatern, som projektleder satsningen, får 750 000 kronor i stöd till pilotprojektet från Kulturnämnden.
 • Kultursatsning med pilotprojekt inom digitalisering
  Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar medel för att genomföra pilotprojekt inom digitalisering för konstnärlig- och kulturell utveckling. Pilotprojekten ska bidra till att utveckla interaktivitet och medskapandeprocesser, bidra till nyskapande och ökad tillgänglighet.
 • Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet - FULLBOKAD
  Kan interkulturell dialog vara länken mellan principen om icke-diskriminering, kulturell mångfald och genus? Hur kan de tillsammans fördjupa vår förståelse för könsdiskriminering och rasism samt vidga vårt handlingsutrymme för en mer jämlik samhällsutveckling? Vad innebär allt detta i vårt vardagliga arbete inom statliga, regionala, kommunala organisationer samt inom föreningslivet och civilsamhället?
 • Annika Tännström ny ordförande för VGR:s regionfullmäktige
  Nya regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen (VGR) sammanträdde i Vänersborg idag och valde bland annat Annika Tännström (M) till ny ordförande och en ny regionstyrelse med Johnny Magnusson (M) som ordförande. Vid regionstyrelsens sammanträde, som följde på regionfullmäktige, beslutade man bland annat om en oförändrad skattesats för 2019 på 11,48 procent.
 • Så vässas verktygen för innovation
  För tredje året i rad arrangerar Västra Götalandsregionen Framtid Västra Götaland. I år handlar konferensen om hur vi skapar ännu bättre förutsättningar för de innovativa lösningarna – de som bidrar till västsvensk konkurrenskraft och skapar värde och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Konferensen går av stapeln 4 december på Svenska Mässan i Göteborg.
 • Nobel Week Dialogue 2018
  Vatten är grundläggande för mänsklighetens överlevnad. Varje droppe är värdefull. I år kommer Nobel Week Dialogue att fokusera på ett ämne som är viktigt för oss alla. Hur påverkar mänskligheten haven? Var slösas vatten bort? Kan vi ändra våra mönster för vattenanvändning? Som en resurs, för vår hälsa, för miljön och i kulturen: WATER MATTERS.
 • Regionfullmäktige 9 oktober 2018
  Vid mandatperiodens sista regionfullmäktige återremitterades förslaget om att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3. Dessutom fattades bland annat beslut om Västtågsutredningen och Parasportstipendiet 2018 delades ut.
 • Så är det att arbeta inom hälso- och sjukvård
  Gymnasiedagarna 2018 är igång och Västra Götalandsregionens monter hittar du inne på mötesplatsen Future Skills, där olika branscher presenterar sig. Hos oss får du information inför ditt utbildningsval direkt från personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. På det sättet kan du ställa frågor och få en känsla för vad ett yrke innebär och vilka vägar som leder dit. Du får också prova att ta blodprov i en låtsasarm och testa andra arbetsredskap.
 • VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad
  I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium. Upphandlingen har nu blivit överklagad.
 • Essästödmottagare 2018
  Syftet med essästödet är att i en tid av snabb medial omvandling stimulera till skriftlig reflektion och bidra till att fördjupa det offentliga samtalet. Västra Götalandsregionens kulturnämnd har därför beslutat att införa ett stöd till essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik på 500 000 kronor om året.
 • VGR har valt leverantör av vårdens nya IT-stöd
  Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium.
 • Regionstyrelsen 25 september 2018
  Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om Västtågsutredningen, delårsrapport för regionstyrelsen och fullmäktige, plan för utfasning av bemanningsföretag och investeringsplan 2019-2021.
 • Kulturchef Katti Hoflin medverkar på Bokmässan 2018
  Katti Hoflin ("författare och hästägande kulturchef") kommer till Bokmässan 27-30 september. Bland annat som moderator för "Sagolik återvinning", om hur tar man sig an en traditionell saga för att modernisera den och varför, och i samtal med världsryttaren Peder Fredricson om att "leva på hoppet".
 • Alla beslut på plats – SkaS och Högskolan i Skövde startar specialistutbildning
  Nu har alla formella beslut fattats för att kunna starta en ny uppdragsutbildning för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom anestesi och operation. 14 januari 2019 startar utbildningen.
 • Regionstyrelsen 28 augusti 2018
  Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om förslag till medarbetarpolicy och om Sahlgrenska Life - fördjupad förstudie.
 • Vara kommun och Västra Götalandsregionen håller i nästa års nationella bredbandskonferens
  Den 29-30 januari kommer Nationell Bredbandskonferens arrangeras för tredje gången och 2019 är Västra Götalandsregionen arrangör för konferensen. Under två dagar kommer gäster från hela Sverige besöka Vara Konserthus då Vara kommun är värd.
 • Ny satsning mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn
  Ökad kunskap om ett tabubelagt ämne kan skydda fler barn och unga mot internetrelaterade sexuella övergrepp. En ny satsning av polisen tillsammans med Närhälsan Sexualmedicinskt centrum fokuserar på hur brott kan förhindras och brottsoffer få hjälp. Det finns även vägar till vård och förändring för förövare som blir dömda.
 • Johnny Magnusson invigde Almedalsveckan med en önskedröm
  På Västsvenska arenan i Almedalen finns i år ett önsketräd där alla kan hänga upp sina önskedrömmar. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson var först ut med sin: ”Att vi får bort vårdköerna i år”.
 • Medlemskap i Svenska cykelstäder ska öka påverkansmöjligheter nationellt
  Västra Götalandsregionen går med i föreningen Svenska cykelstäder. Nätverket arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning för att öka vardagscyklandet. – Vi ser fram emot ett närmare samarbete med aktörer som är ledande inom cykelutvecklingen i Sverige, säger Sara Persson på Västra Götalandsregionen.
 • Regionstyrelsen 26 juni 2018
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om koncernprognos maj 2018, om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2019 och att förberedande arbeten inför byggnation av Högsbo specialistsjukhus får starta.
 • Förlängt avtal om kultursamarbete med North East England
  Kulturnämnden har förlängt avtalet om kultursamarbete med North East England. Det är tredje gången som avtalet förlängts och liksom tidigare avtal löper det på tre år.
 • Regionfullmäktige fastställde budget 2019
  Efter en drygt 15 timmar lång debatt fastställde regionfullmäktige budget 2019 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).
 • Hanna Svanström leder arbetet med arbetsgivarvarumärket
  Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 2027. Nu bildas programkontoret som ska driva på och underlätta att målet nås, och i dag utsågs Hanna Svanström till programchef. Hon är socionom och för närvarande chef för Akut- och olycksfalls mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – ett chefskap som hon delar med en kollega.
 • Unga Landsbygdspriset i Väst utdelat till vinnare i Mark
  Martin Spjut med företaget Spjut Skog och Marktjänst AB är den andre vinnaren av Unga Landsbygdspriset i Väst 2018. Det är Västra Götalandsregionens pris för att synliggöra unga entreprenörer på landsbygden.
 • Vägen till en grönare stad – ElectriCity inspirerar i Göteborg
  Hur kan stadsmiljön utvecklas när trafiken drivs med el, och avgaser och buller försvinner? Den som besöker Volvo Ocean Race i Göteborg 14-21 juni ställs inför frågan och får samtidigt en del av svaret direkt vid ankomsten.
 • Ena vinnaren av Unga Landsbygdspriset i Färgelanda
  Marielle Örtengren, Ragnerud Business AB, Högsäter fick på nationaldagen ta emot Unga Landsbygdspriset. Västra Götalandsregionen belönar årligen på detta sätt två unga entreprenörer på landsbygden.
 • Regionstyrelsen 5 juni 2018
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om ett förslag till budget för 2019, om huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg och om en om- och tillbyggnad av NÄL neonatal.
 • Nu bygger vi Västlänken
  Strax efter klockan 10.30, onsdagen den 30 maj, var Västlänkens första spadtag avklarat. Nu börjar bygget av åtta kilometer tågtunnel under Göteborg. Och 2026 invigs anläggningen.
 • Regionfullmäktige 29 maj
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 maj att godkänna delårsrapporten för mars 2018, detaljutformningen för den politiska organisationen 2019-2022 och en motion om räntefri delbetalning för tandvård. Dessutom delades 2018 års människorättsstipendium ut.
 • Fler tåg kan trafikera Västlänken
 • Fler tåg kan trafikera Västlänken
  Västlänkens stationer i Haga och Korsvägen blir fyrspårsstationer från start. Det innebär en betydande kapacitetshöjning. Västlänken kan trafikeras av ännu fler tåg.
 • Angereds högstadieelever nyfikna på vårdyrken
  Årskurs åtta från Vättleskolan träffade vårdpersonal på Angereds arena. Vid olika stationer fick eleverna veta mer om hur man arbetar som exempelvis arbetsterapeut eller undersköterska. På plats fanns även undersköterskeelever från vård- och omsorgsprogrammet på Angeredsgymnasiet. De berättade om sin utbildning och gav tips och råd inför gymnasievalet.
 • Nytt program ska få sjuksköterskor att återvända
  Hälso- och sjukvården har ett stort behov av legitimerade sjuksköterskor. Flera av dessa har valt att lämna yrket. Nu startar Skaraborgs Sjukhus ett reaktiveringsprogram för att få dem att återvända.
 • Krisberedskapsveckan 2018
  Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Den värsta stormen på hundra år. Elen försvinner, ingen vet hur länge. Västra Götalandsregionens och det övriga samhällets resurser för vård måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Men du kan även behöva en extra uppsättning mediciner och förband för egen vård.
 • VGR använder grön obligation för finansiering av Regionens hus i Göteborg
  Västra Götalandsregionen (VGR) ger ut sin första gröna obligation. Lånet omfattar en miljard kronor och ska finansiera nya Regionens hus i Göteborg.
 • VGR i topp i nationella Ekomatsligan
 • VGR i topp i nationell Ekomatsliga
 • AI för hälso- och sjukvård och näringsliv i VGR
  En internationell samverkansmiljö för artificiell intelligens (AI) skapas på Lindholmen Science park i Göteborg. För Västra Götalandsregionen (VGR) innebär det en perfekt mix av regional utveckling och hälso- och sjukvård.
 • Sluta prata konventioner – börja prata värderingar
  Den 19 april samlade Viveca Reimers, avdelningschef för mänskliga rättigheter, flera mycket kompetenta personer till ett rundabordssamtal, för att diskutera VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter, ”För varje människa”.
 • Regionstyrelsen 15 maj
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna delårsrapport mars 2018 och om upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö.
 • Budgetprocessen för 2019 igång
  Nu är Västra Götalandsregionens budgetprocess för 2019 igång. Idag släppte GrönBlå Samverkan sitt budgetförslag.
 • Topp tio i tävlingen om Unga Landsbygdspriset i Väst 2018
  Blir det en betongfirma, blåbärsodlare eller butik, eller kanske en skönhetssalong? Det drar ihop sig till final och prisceremoni i Västra Götalandsregionens tävling Unga Landsbygdspriset i Väst 2018. Juryn har bland årets 34 nominerade ringat in de tio främsta unga entreprenörerna som driver företag på landsbygden i Västra Götaland.
 • Konjunkturbarometer våren 2018
  Sverige har upplevt en stark konjunkturuppgång de senaste åren. Konjunkturuppgången har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok.
 • Seminarium i Almedalen: Snacka om nyheter – vilka medier väljer unga? Och vad blir den verkligt virala valfrågan?
  Ingen annanstans i världen är vi så uppkopplade som i de nordiska länderna. Men tillgång till digitala medier innebär inte automatiskt välinformerade ”medieborgare”.
 • Europaåret för kulturarv 2018
  EU har utsett 2018 till ett europeiskt kulturarvsår. Syftet är att visa på kulturarvets betydelse för den kulturella mångfalden och interkulturell dialog, men även för ekonomin och för EU:s förbindelser med andra länder. Under kulturarvsåret 2018 ordnas aktiviteter och evenemang över hela Europa. Här kan du läsa om vad som händer i Västra Götalandsregionen under kulturarvsåret.
 • VGR samlat när Framtidsmässan kommer till Göteborg
  Västra Götalandsregionen deltar i Framtidsmässan den 8 maj för att möta högskolestudenter från flera lärosäten. Mässan arrangeras i Göteborg för första gången och i VGR:s monter får studenterna möta representanter från hälso- och sjukvården, Västfastigheter, Regionservice och VGR IT.
 • Regionstyrelsen 24 april
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att föreslå en detaljutformning av den politiska organisationen för regionfullmäktige, att godkänna delårsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen mars 2018, om Tillgänglighetsdatabasens framtida organisering och om patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen 2017.
 • Högstadieelever fick prova på vårdyrken
  Nordhemsskolans årskurs åtta i Göteborg träffade representanter för olika yrken inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Genom att låta eleverna testa arbetsredskap och ställa frågor, visade yrkesambassadörerna vilken spännande karriär som väntar den som väljer vården.
 • ÖNH-kliniken i Skövde fick Kristallenpriset 2018
  Ett bra utbildningsklimat, stort fokus på individuell utveckling och en engagerad ledning. Det är några av de faktorer som var avgörande när ÖNH-kliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde tilldelades Kristallenpriset 2018.
 • Krister Löfving Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus
  Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus 2017 heter Krister Löfving och är enhetschef vid anestesi, operation, IVA. Han tilldelas utmärkelsen för ett hållbart ledarskap med hög tillgänglighet.
 • Energikontor + Innovatum =sant!
 • Energikontoret + Innovatum = sant!
  Energikontoret i Västra Götaland är en viktig regional resurs genom sin breda kontaktyta gentemot alla kommuner och näringslivet, Från den 1 januari 2019 tar Innovatum över huvudmannaskapet. Samorganiseringen av energikontor, kunskapsplattformar som Biogas Väst och Power Väst och energiprojekt skapar en starkare och bredare bas för arbetet på energiområdet i Västra Götaland.
 • Hur satsar vi rätt på maten?
  Ekologiskt, klimatsmart, närproducerat eller kanske svekologiskt? Animaliskt eller vegetariskt? Det är inte så lätt att orientera sig kring vad som är ”rätt” eller ”fel” när det handlar om mat, miljö och hälsa. Som stöd har miljöavdelningen summerat fakta om olika begrepp i foldern "Mat i Västra Götaland".
 • Regionfullmäktige 10 april
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 10 april att godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017. Dessutom godkändes delar av en motion om Cochleaimplantat och en motion om att fråga om våld på rutin inom vården.
 • Västra Götalands län näst bäst i landet på att förse landsbygden med fiber
  Västra Götalands län är näst bäst i landet på att nå hushållen på landsbygden med fiber. Länet har nu 45,18 procent hushåll på landsbygden med tillgång till fiber mot rikets genomsnitt på 31,06 procent. Endast Gotland ligger före med 79,29 procent. Det visar Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2017 som publicerades idag.
 • VGR beviljas 25 miljoner för digital kompetensutveckling
  Västra Götalandsregionen i partnerskap med VästKom har beviljats drygt 25 miljoner kronor av Svenska ESF-rådet inom utlysningen ”Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn” för projektet DiREKT.
 • VGRfokus:Höjt helg-ob redan från 1 januari
  Den 15-procentiga höjningen av ob-tillägget för helgarbete gäller redan från den 1 januari år. Det informerade personaldirektör Marina Olsson Västra Götalandsregionens personalutskott om idag. Ambitionen är att börja löneutbetalningarna från aprillönen.
 • Regionstyrelsen 20 mars
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att föreslå att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017 och en ny inriktning för det framtida vårdutbytet i Göteborgsområdet.
 • Förslag om ny statlig indelning och ny beteckning för landsting och regioner
  I Indelningskommitténs slutbetänkande föreslås att tio statliga myndigheter får samma geografiska indelning och landstingen får beteckningen ”region”. Förslaget kan innebära att Hallands län går in i samma statliga område som Västra Götalands län och att Västra Götalandsregionen får namnet Region Västra Götalands län. Förslaget går i linje med de yttranden VGR gjort till kommittén.
 • Dags för byggstart Göteborg-Borås nu
  Bara inom några veckor fastställer regeringen den nya nationella transportplanen för åren 2018–2029. Ny och utbyggd järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås är en förutsättning för ett växande internationellt näringsliv och effektiv arbetspendling i stråket. Utifrån det förslag som Trafikverket lanserade i höstas måste regeringen gå in med rejäla resurser för att få till en byggstart av järnvägssträckan Göteborg-Landvetter-Borås.
 • Integration, miljö och regional planering i fokus
  Integration, miljö och regional planering var i fokus när läns- och regionledningen träffas för att prata samverkan i förra veckan.
 • Björn Järbur – ny sjukhusdirektör för NU-sjukvården
  I juni tillträder Björn Järbur som sjukhusdirektör för NU-sjukvården. Han lämnar då en tjänst som kommunchef i Ale kommun.
 • Yvonne Kjell – ny chef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen
  I mitten av juni tillträder Yvonne Kjell som Naturbruksförvaltningens förvaltningschef. Hon lämnar då en tjänst som bildningschef i Vara kommun.
 • Riksdagens kulturutskott besökte Västra Götalandsregionen
  Den 5 mars besökte ledamöterna för riksdagens kulturutskott Västra Götaland för att diskutera den regionala kulturpolitiken med regionpolitiker och möta ett antal kulturverksamheter. Riksdagspolitikerna fick uppleva en unik repetition med Göteborgssymfoniker, lära känna Film i Väst och Kulturakademin Trappan.
 • Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl klar
  Trafikverkets jämförande analys av höghastighetsjärnväg för tåg i 320 respektive 250 kilometer i timmen är klar. Jämförelsen visar att en järnväg för 320-tåg är mer lönsam på sikt.
 • Skaraborg kraftsamlar mot barnfetma
 • Regionstyrelsen 6 mars
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om avsiktsförklaring med Göteborgs stad avseende organisering av spårvägstrafiken, om att föreslå bifall till en motion om att fråga om våld på rutin, om återrapportering med anledning av #metoo och om ett remissyttrande om avgiftsfri kollektivtrafik för unga.
 • Simulatorer lyfter utbildningen och stärker miljöprofilen på Sötåsen och Uddetorp
  Idag invigs de nya högteknologiska utbildningsmiljöerna på Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp. På båda skolorna finns nu totalt 38 simulatorer motsvarande cirka 400 maskiner där elever kan träna på att köra traktor, skördetröska, skogsmaskin och andra tunga fordon med hjälp av den senaste tekniken.
 • Dags att söka projektmedel
 • Helena Starfelt blir Västra Götalandsregionens nya näringslivschef
  Helena Starfelt har utsetts till ny näringslivschef av regionutvecklingsdirektören.
 • Fler ST-tjänster utreds
  Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 27 februari att utreda förutsättningarna för att utöka antalet ST-tjänster i allmänmedicin för att svara mot behovet. Dessutom beslutade personalutskottet att anta aktivitetsplanen för 2018 års arbete med arbetsgivarvarumärket – ett arbete som ska ta VGR till en position som Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
 • Världens största hjärtstoppsstudie – fungerar nedkylning eller inte?
  70 sjukhus i 15 länder, 1 200 patienter och tre års studier – det är ramarna för världens största kliniska hjärtstoppsstudie TTM2. Skaraborgs Sjukhus deltar och hoppas kunna bidra till att få fram den bästa behandlingsmetoden.
 • Regionstyrelsen 20 februari
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en gemensam målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille, om att se över Demokratitorg, om ett svar på en skrivelse från Alingsås lasarett, om att söka medlemskap i European textile collectives association och om att ställa sig positiv till bastjänstgöring för läkare.
 • VGR får pris som hållbar organisatör av sjukvård
  Framåtskridande inom energieffektivisering, resursförbrukning och mycket mer. I VGR händer alltid saker som ligger i framkant. Så lät motiveringen till priset som Västra Götalandsregionen fick ta emot från Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcares konferens på torsdagen.
 • Marga Brisman chef för enhet patientsäkerhet
  Marga Brisman är ny chef för enhet patientsäkerhet inom koncernstab hälso- och sjukvård och tillika biträdande regionchefläkare. Marga Brisman har tidigare varit chefläkare på SkaS.
 • Finansiering het fråga när nya stambanor debatterades i Malmö
  Västra Götalandsregionen var arrangör för den nationella konferensen ”Byggstart Sverige i Malmö, tillsammans med flera regioner och kommuner. I fokus stod de nya stambanorna för höghastighetsjärnväg.
 • Regionstyrelsen 6 februari
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en planerad sprututbytesverksamhet, om att utreda förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna, om finansiering av tandhygienistutbildning vid Högskolan i Skövde och om att godkänna årsredovisning för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2017.
 • Mindre underskott för Västra Götalandsregionen 2017 efter avsättning för bättre kollektivtrafik
  Västra Götalandsregionens verksamhet redovisar ett överskott på sammanlagt 618 miljoner kronor för 2017. Efter att regionfullmäktige gjort en avsättning på 841 miljoner kronor för den så kallade storstadsförhandlingen blev det bokförda resultatet ett underskott på 223 miljoner kronor. Genom avsättningen står Västra Götalandsregionen väl rustat att möta nödvändiga framtida insatser för en bättre kollektivtrafik. Det står i bokslutskommunikén som presenterades för regionstyrelsen på tisdagen. Trots en hög kostnadsutveckling är Västra Götalandsregionens ekonomi i balans. Kommunikén är en första sammanställning av förra årets ekonomiska resultat.
 • VGR nominerade till prestigefullt upphandlingspris
  VGR var en av nio nominerade till Handslaget 2017 – en utmärkelse för årets bästa upphandling som delades ut häromdagen på Upphandlingsdagarna på Kistamässan.
 • Hon bli VGR:s ombud till ICORN
  Kulturnämnden beslutar att välja Anne-Charlotte Karlsson att representera Västra Götalandsregionen och kulturnämnden på ICORN:s generalförsamling 2-4 maj 2018 i Malmö.
 • Skaraborgs Sjukhus söker fler bröstmjölksdonatorer
  Neonatalavdelningen vid SkaS börjar få ont om donerad bröstmjölk. Sjukhuset efterlyser därför fler donatorer, för att säkerställa att mjölken inte tar slut inför sommaren.
 • Regionfullmäktige 30 januari
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari att godkänna detaljbudgeten för 2018, en höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg som ingår i Sverigeförhandlingen, en ny regional infrastrukturplan för 2018-2029 och att kartlägga förekomsten av ”frivillig deltid”.
 • Kompetensutveckling - Astma, KOL och hjärtsjukvård
  Sektorsråden för allmänmedicin, barnsjukvård, hjärtsjukvård och internmedicin bjuder in till en kostnadsfri kompetenshöjande fortbildning inom astma, KOL och hjärtsjukvård.
 • Gästateljéstipendiater 2018
  Handläggningen är klar. Gästateljéstipendiater 2018 är utsedda.
 • VGR satsar drygt 16 miljoner på utbildningsinsatser inom vården
  Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 januari att avsätta 11,7 miljoner kronor till förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Dessutom avsätts 5 miljoner kronor för fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi.
 • Regeringens utredare imponerad över VGR:s arbete
  Sjukvården står inför stora förändringar där mycket av vården som idag ges på sjukhusen ska flyttas närmare invånarna. I Västra Götalandsregionen finns redan mobila team som vårdar sjuka personer i deras hem.
 • Regionstyrelsen 16 januari
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna detaljbudgeten för 2018, att anta en regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland och fastställa patientavgiften för Närhälsan Online.
 • Kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund till personer i Västra Götaland födda 1960 och senare
  För att långsiktigt öka immuniteten bland befolkningen har regionstyrelsen beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker immunitet. Vaccinationerna sker via vårdcentralerna, både inom Närhälsan och de privata alternativen. Erbjudandet om den kostnadsfria vaccinationen gäller från och med idag och under hela 2018.
 • Unik uppföljning av hur VGR lever upp till FN:s konventioner
  Sverige har undertecknat sju av FN:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.
 • UPPDATERAD: Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på frågor om mässling
  Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet. Längst ner i texten finns en tabell där du kan se vilket skydd mot mässling just din åldersgrupp har. Texten är uppdaterad med ny information och nya frågor 23 januari.
 • Mejla din fråga om vaccinationskort
  Undrar du om du är vaccinerad mot mässling? Mejla din fråga till Regionarkivet för att söka din journal. Läs här vilka uppgifter du behöver skicka med.
 • Nytt fall av mässling
  Ett nytt fall av mässling upptäcktes under natten till tisdag. Totalt har nu 12 fall av mässling konstaterats.
 • Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på tio frågor om mässling och utbrottet
  Här svarar Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på tio frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet.
 • Information om mässling
  Misstänker du att du har mässling? Vill du veta mer om sjukdomen och vaccination? Med anledning av flera fall av mässling i Göteborg har vi samlat texter från 1177 Vårdguiden om mässlingen här.
 • Ett begränsat utbrott av mässling
  Ett begränsat antal personer har insjuknat i mässling i Göteborg. Den intensiva smittspårningen under julhelgen visar att majoriteten har haft kontakt med fallet som upptäcktes 10 december. På bilden biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd och Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på SU.
 • Sahlgrenska i stabsläge efter mässlingsutbrott
  Sex nya fall av mässlingen har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge. Extra vårdpersonal sätts in på sjukhusets akutmottagningar för att undvika vidare smitta. - Vi kan komma att se fler fall de närmaste dagarna, och utformar sjukhusets beredskap efter detta, säger jourhavande sjukhusdirektör Anne Haglund Olmarker.
 • Slutrapport Sverigeförhandlingen
  Vid en presskonferens idag överlämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth. I samband med detta överlämnades också de avtal som förhandlingen slutit med 20 kommuner och 6 regioner om förbättrad kollektivtrafik i våra storstäder, höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö samt 285 400 nya bostäder.
 • Information från VGR om Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019
  Så här söks medel från Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019 där det krävs stark förankring i regionala strategier.
 • Välbesökt VGR-seminarium i Nobels anda
  Förra fredagen var det dags för seminariet ”Vem äger dina gener?” i Wallenbergssalen på Göteborgs Universitet. Ett sextiotal personer hade letat sig dit, trots den tidiga timman.
 • Kunskapsdagar om sällsynta diagnoser
  Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt! Två konferenser på Folkets Hus i Göteborg under våren 2018 ska råda bot på detta.
 • VGR-framgång: Samarbete förebygger sjukskrivningar
  Vid årsskiftet avslutas Mobiliseringsinitiativet, ett unikt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan. Projektet har gett framgång i att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro hos både patienter i Västra Götaland och medarbetare i VGR.
 • Regionstyrelsen 12 december
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge regiondirektören i uppdrag att följa upp arbetet mot trakasserier i spåren av #metoo, att säga ja till höghastighetsjärnväg, om klimatanpassning i verksamheten, om ett yttrande till JO och om investeringar i strategisk medicinteknisk utrustning.
 • VGR säger ja till höghastighetsjärnväg
  Regionstyrelsen säger ja till en överenskommelse med Sverigeförhandlingen att stödja en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm där tågen går i 320 kilometer i timmen. En förutsättning är dock att finansieringsfrågan blir löst tills det är dags att börja bygga.
 • OECD behandlar rapporten Territorial Review Megaregion Western Scandinavia
  Den 6 december möttes det internationella samarbetsorganet OECD:s Working Party on Urban Policy i Paris för att behandla förslaget till rapporten Territorial Review av Megaregion Western Scandinavia. Med på mötet var 10 representanter från de deltagande regionerna och kommunerna i Norge och Sverige.
 • Kulturnämnden beviljar Utvecklingsprojekt
  Kulturnämnden har nu tagit beslut i höstens ansökningsomgång av Utvecklingsprojekt. Totalt tilldelades 54 projekt en summa på 9 615 000 kronor.
 • Ytterligare satsningar på kompetensutveckling och arbetsmarknadsinsatser
  Vid personalutskottets senaste sammanträde den 6 december så beslutades bland annat att avsätta drygt sju miljoner kronor till VGR Akademin och 39 miljoner kronor till arbetsmarknadsinsatser under 2018.
 • Stor potential i ny järnväg Oslo-Göteborg
  Arbetspendlingen mellan Sverige och Norge är den största i hela Norden med över 60 000 pendlare. Och på E 6:an färdas varje dygn 2500 norska lastbilar. Den 28 november arrangerade Göteborg-Oslo samarbetet konferens i Stockholm om gränsöverskridande järnvägssatsningar för framtidens infrastruktur. Samtliga närvarande var överens om att det är hög tid att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Göteborg.
 • Konsekvenser av Brexit för Västra Götaland
  Vad händer i Västra Götaland om Storbritannien lämnar EU? En analys av Västra Götalandsregionens Brysselkontor visar att Västra Götalands ekonomi kan drabbas.
 • Hur möts stad och land? - Framtid Västra Götaland 2017
  VGR har ambitionen att vara modell för hur man arbetar för både stad och land. Hur och om kan nå en hållbar regional utveckling för alla kommuner i Västra Götaland? På Framtid Västra Götaland den 5 december möts experter och debattörer som vågar utmana tanken eller inspirerar med nya arbetssätt och konkreta verktyg.
 • Fri entré på Göteborgs Naturhistoriska Museum
  Göteborgs Naturhistoriska Museum får fri entré, det beslutade Västra Götalandsregionens kulturnämnd idag.
 • Regionstyrelsen 28 november
  Vid sammanträdet 28 november beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsammans med de fyra kommunalförbunden skicka remissvar till regeringen om järnväg mellan Göteborg och Borås, att föreslå bifall till en S-motion om bättre omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2018.
 • Västsvensk kritik i yttrande om ny nationell transportplan
  Idag 28 november skickar Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga kommunalförbund i Västra Götaland ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter flygplats-Borås.
 • Smittskydd Västra Götaland utreder tio fall av salmonella
  Smittskydd Västra Götaland utreder fall av salmonella bland personer som vårdats inneliggande på regionens sjukhus och kan ha smittats där. Alla större sjukhus i Västra Götalandsregionen ingår i utredningen.
 • Gästateljéstipendiet på Madagaskar
  Färgkonstnären Jeanette Schäring spenderade tre månader i Madagaskar efter att ha blivit beviljad en gästateljévistelse av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
 • Framtidens medarbetare provar vårdyrket
  På Kunskap & Framtid kan unga vuxna och andra som funderar över nästa steg i livet träffa representanter från både utbildningar, skolor och arbetsgivare mellan den 23-25 november på Svenska Mässan i Göteborg. Västra Götalandsregionen är på plats för att visa vilka möjligheter som väntar den som pluggar till ett yrke inom hälso- och sjukvården.
 • Sanning och mitt jobb
  Den 9 december träffas nobelpristagare på Nobel Week Dialogue på Svenska Mässan i Göteborg och diskuterar temat ”The future of truth”. Vi passade därför på att höra vad fem av VGR:s 53 000 medarbetare har att säga på temat sanning och mitt jobb. Del 3/3
 • Sverigeförhandlingen - investering på 7 miljarder i infrastruktur för kollektivtrafik
  Regionfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 21 november att gå in med 1,89 miljarder i finansieringen för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg. Resten av finansieringen på totalt sju miljarder kommer från stat och kommun.
 • Regionfullmäktige 21 november
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 november att godkänna delårsrapport august 2017 och kompletteringsbudget för 2018. Dessutom beslutade fullmäktige om den stora infrastruktursatsningen på 1,89 miljarder.Under mötet delades Västra Götalandsregionens Jämställdhetspris och Folkhälsopris för 2017 ut.
 • Jämställdhetspris till Närhälsan
  Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2017. De får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats.
 • Så bra går Västra Götaland - Konjunkturbarometer hösten 2017
  Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast.
 • Högkonjunkturen fortsätter i Västra Götaland- Sjuhärad i topp
  Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Konjunkturläget har stärkts något det senaste halvåret, men de starka prognoserna från i våras har inte riktigt infriats. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast. Sjuhärad har tagit ett rejält kliv upp och är nu den delregion med det bästa konjunkturläget, men skillnaderna mellan delregionerna i Västra Götaland är relativt små.
 • VGRfokus: “Det är ungdomarnas EU vi pratar om”
  Dagen före EU-toppmötet bjöd VGR och Göteborgs stad in till ett samtal om EU – där publiken var med och styrde diskussionen. "Det är viktigt att lyssna på ungdomarna, eftersom det är deras EU vi pratar om", sa regionstyrelsens ordförande Johnny Magnussom (M).
 • Sanning och vetenskap
 • Ny programchef ska leda omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
  Jan Eriksson har utsetts till programchef för att leda omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Han arbetar idag som senior-strateg i Västerbottens läns landsting och har tidigare varit förvaltningschef för Skånes Universitetssjukvård och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas
  Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.
 • Dags att ansöka om gästateljéer och stipendier
  Nu är det hög tid att skicka in din ansökan om gästateljévistelse eller stipendier. Sista ansökningsdagen är 15 december 2017.
 • Sanning och fördomar
  Den 9 december träffas nobelpristagare på Nobel Week Dialogue på Svenska Mässan i Göteborg och diskuterar temat ”The future of truth”. Vi passade därför på att höra vad fem av våra 53 000 medarbetare har att säga på temat sanning. Del 1/3
 • Vem äger dina gener?
  Frukostseminarium i Alfred Nobels anda den 8 december.
 • Frågor och svar om EU-toppmötet
  EU-toppmötet i Göteborg fredag den 17 november kommer att påverka trafiken i staden. Här är frågor och svar om hur du kan påverkas under toppmötet.
 • Hållbarhet, tillverkning och formgivning på planetens villkor
  I förlängningen behöver företagen tänka hållbarhet från början – redan när en möbel designas. På Tibro-företaget Offect, en av Västra Götalandsregionens samverkanspartners, tar man ansvar för hela tillverkningskedjan.
 • Därför drar VGR igång egen nyhetssajt
 • Följ EU-toppmötet via webben
  Den 17 november är det EU-toppmöte i Göteborg. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid. Fokus kommer att ligga på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag.
 • Så tycker VGR:s medarbetare om sitt arbete och patientsäkerheten
  Nu presenteras det övergripande resultatet från Västra Götalandsregionens medarbetar- och patientsäkerhetsenkäter 2017. Den totala svarsfrekvensen blev 73 procent – en ökning med två procentenheter mot 2015 då den senaste enkäten genomfördes. I faktiska tal handlar det om drygt 34 000 medarbetare som deltagit och omfattar de flesta delar av regionens verksamheter.
 • VGR satsar stort på utveckling och rehabilitering
  Personalutskottet beslutade bland annat på sitt senaste sammanträde den 8 november att det Medicinska kompetensutvecklingsrådet får 10 miljoner för 2018. Dessutom fortsätter finansieringen av PLUS-programmet med 7,6 miljoner för 2018 och Gröna Rehab får också fortsatt finansiering efter att ha överförts till personalutskottets ansvar från miljönämnden.
 • Katti Hoflin – ny kulturchef i Västra Götalandsregionen
  Den 12 februari tillträder Katti Hoflin som Västra Götalandsregionens kulturchef. Hon lämnar då en chefstjänst som stadsbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Stockholm.
 • Regionstyrelsen 7 november
  Vid sammanträdet 7 november beslutade regionstyrelsen bland annat att föreslå satsningar på kvinnors hälsa och goda arbetsvillkor i kompletteringsbudgeten, att föreslå investeringar i infrastruktur inom Sverigeförhandlingen, om lokal för regionfullmäktiges möten och om avtal för Marieholmstunnelns anslutningar.
 • Miljöministern besöker Borås
  Västra Götalandsregionen är värd för miljöminister Karolina Skogs besök som äger rum på Textile Fashion Center i Borås 8 november. Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman är på plats för att presentera den starka innovationsmiljö som Västra Götaland och Borås har att erbjuda för framtidens hållbara textil- och modebransch.
 • Logopedpatienter i Skaraborg först att få stöd och behandling via nätet
  Som första logopedmottagning inom Västra Götalandsregionen ska Skaraborgs Sjukhus erbjuda patienter att sköta sina övningar via nätet. Detta tack vare projektet ”Stöd och behandling i Logopedi" via 1177.
 • Dags för influensavaccination
  Riskerar du att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig. "Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset", säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. "Från och med den 7 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral."
 • Välkommen till Digikult 2017!
  Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?
 • Utvärdering om Västra Götalandsregionens politiska organisation är klar
  Den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen fungerar i stora drag som den ska. Men medborgardialog och modellen med beställare och utförare kan förtydligas. Det visar en omfattande och unik forskarrapport som Högskolan i Borås har tagit fram på uppdrag av regionstyrelsen.
 • Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats 2017 utsedd
  Det finns mängder med cykelvänliga arbetsplatser i Västsverige, men bäst för cyklister är CPAC Systems i Mölndal. Under 2017 har de gjort vardagen extra lätt för sina cyklande medarbetare.
 • Simulatorbaserad utbildning på väg
  Under höstlovsveckan rullar en trailer fullastad med ny teknik på vägarna i Västra Götaland. I trailern får du uppleva en virtuell värld där du kan provköra en traktor, skördetröska, grävmaskin, skogsmaskin, lastbil eller hjullastare - allt med hjälp av den senaste simulatortekniken.
 • Argentinas ambassadör på besök i Västra Götaland
  Förra året tillträdde H.E. Mrs. Nélida Maria Contreras de Ecker som Argentinas ambassadör i Sverige efter att landet varit utan ambassadör i fem år. Som nytillträdd ambassadör, stationerad i Sverige, vill hon bekanta sig och skapa kontakt med Sveriges regioner. Den 25 oktober besökte...
 • Argentinas ambassadör på besök i Västra Götaland
  Förra året tillträdde H.E. Mrs. Nélida Maria Contreras de Ecker som Argentinas ambassadör i Sverige efter att landet varit utan ambassadör i fem år. Som nytillträdd ambassadör, stationerad i Sverige, vill hon bekanta sig och skapa kontakt med Sveriges regioner. Den 25 oktober besökte ambassadören Västra Götaland för att skapa nya relationer och hitta samarbetsområden.
 • Fler unga kan läsa sin journal via nätet
  Från den 1 november 2017 sänks åldersgränsen för att läsa sin journal via nätet från 18 till 16 år. Hittills har åldersgränsen varit 18 år men nu blir det möjligt att redan från 16 års ålder logga in med e-legitimation på 1177.se för att läsa information ur sin journal.
 • Bra möte med statsminister Löfven
  Vid regeringens och Innovationsrådets möte med Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen och Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden stod samverkan i fokus. Det bjöds på många nya inspel, goda tankar och idéer. Glädjande fick Västra Götalandsregionen många lovord för sitt mångåriga arbete inom innovationspolitiken.
 • Unikt arbete med mänskliga rättigheter
  Som enda region i Sverige och på europeisk nivå har Västra Götalandsregionen (VGR) prövat och utvecklat ett människorättsbaserat arbete inom hälso- och sjukvård och kultur. Och arbetet får beröm av FN:s särskilda rapportör för rätten till bästa fysiska och psykiska hälsa.
 • VGR:s parasportstipendiater utsedda
  En längdhoppare och en friidrottare på elitnivå. En bowlare på nationell/regional nivå. En bordtennisklubb och en konståkningsklubb och en ledare för föreningen ”Motion och idrott för synskadade”. Det är årets parasportstipendiater.
 • Regionfullmäktige 24 oktober
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 oktober i Skövde bland annat om upphandlingen om Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning för framtidens vårdinformationsmiljö. Under sammanträdet delades också VGR:s parasportstipendier ut.
 • Statsministerbesök 25 oktober i Trollhättan med Nationella Innovationsrådet
  Förutom statsminister Stefan Löfven deltar bland andra statsråden Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Du kan följa eftermiddagsprogrammet live på webben.
 • Två guld till GöteborgsOperan i Svenska Designpriset
  När Svenska Designpriset i förra veckan delades ut under festliga former blev GöteborgsOperan dubbelt prisad: Guld i kategorin Information Print för årets säsongsprogram (som producerats helt inhouse), samt Juryns Pris för GöteborgsOperans nya visuella identitet (tillsammans med Happy F&B). "Det känns fantastiskt att vårt arbete uppmärksammas på det här sättet", säger Ing-Marie Persmo, marknads- och försäljningschef på GöteborgsOperan.
 • Regionutvecklingsnämnden beslutade om kraftfulla satsningar för 880 miljoner
  Regionutvecklingsnämnden tog på torsdagen beslut om inriktningen för budget 2018. Dessutom beslutades om utvecklingssatsningar på 880 miljoner kronor. Bland dessa finns en särskild satsning till regionala science centers inom kraftsamlingen för fullföljda studier.
 • VGR ställer sig bakom polisutbildning i Borås
  En polisutbildning behövs i Västsverige och Borås är redo att starta en redan i augusti 2018, vilket man nu aviserar till regeringen. Västra Götalandsregionen stöder Borås. "Vi ställer oss bakom deras ansökan", säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.
 • Regeringen påbörjar dialog om innovationspolitiken i Västra Götaland
  Den 25 oktober får Västra Götaland besök av statsminister Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet. Det är första gången rådet träffas utanför Stockholm och därmed får en breddad dialog med akademi och näringslivet. Mötet hålls på Högskolan Väst i Trollhättan och syftet är att samla in fler perspektiv på den nationella innovationspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
 • Nu lanseras Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
  Klimat 2030 kickstartar med hållbara jeans, REKO-ringar och höga trähus på konferensen som hålls den 26 oktober i Göteborg. Ett nytt västsvenskt klimatråd med representanter från flera samhällssektorer lanseras, det blir workshops och de senaste hållbarhetstrenderna presenteras.
 • Ulrika Kluge – Årets Chef i VGR
  – Jag var överväldigad av känslor när jag fick reda på att jag blivit utsedd till Årets Chef 2017 inom Västra Götalandsregionen, säger Ulrika Kluge, vårdcentralchef i Partille. Jag känner det som en kärleksförklaring från mina medarbetare och min primärvårdsområdeschef.
 • Kompetensutvecklingsinsatser inom vården i VGR
  Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 oktober, att avsätta 2,3 miljoner kronor årligen till en regional utbildningsenhet för psykologer och 20 miljoner kronor under 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare.
 • Regionstyrelsen 17 oktober
  Vid sammanträdet 17 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna en kraftsamling för att få unga att fullfölja sina studier, delårsrapport augusti 2017 och projektavtal för Västlänken.
 • Västra Götalands kultur i siffror
  Vilka kultur- och föreningsvanor har invånarna i Västra Götaland? Hur ser utvecklingen över tid ut för besök på bio, bibliotek, museer och scenkonstinstitutioner? Hur mycket satsar Västra Götalandsregionen och dess kommuner på kultur och vilka kommuner erbjuder kulturskola?
 • Nobel Week Dialogue i Göteborg
  Nobel Week Dialogue arrangeras den 9 december i Göteborg på Svenska Mässan. Västra Götalandsregionen är medarrangör och har även ett eget spännande evenemang i anslutning till dagen.
 • Omprogrammering av hjärnan minskar fantomsmärtor
  Lina Bunketorp Käll (42) är i full färd med att testa ett system som kan minska fantomsmärtor med stöd av Västra Götalandsregionens Innovationsfond. Systemet, kallat Neuromotus, hjälper hjärnan att fungera i banor så att den tror att den saknade lemmen fortfarande finns kvar. På så sätt uppstår inte smärtor i samma utsträckning.
 • Högstadieelever får prova vårdyrket
  Västra Götalandsregionen är på plats under Gymnasiedagarna i Göteborg den 10-12 oktober för att låta högstadieelever prova olika vårdyrken och ställa frågor om hur det är att jobba med hälso- och sjukvård. Dessutom är Naturbruksförvaltningen på plats för att visa upp sina utbildningar.
 • Bättre inomhusluft kan minska sjukfrånvaron bland förskolebarn
  Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan förskolor och en förklaring kan vara kvalitén på inomhusluften. I ett stort projekt i Göteborg ska nu två läkare från Skaraborgs Sjukhus undersöka om modern luftreningsteknologi kan förbättra barnens hälsa.
 • Regionstyrelsen 3 oktober
  Vid sammanträdet 3 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsätta en utredning om religiöst neutrala andaktslokaler på sjukhusen, ombyggnation av patientkök och produktionskök på Södra Älvsborgs sjukhus, delårsrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige, fördelning av statsbidrag 2018 och om de fem diagnoser som berörs av den regiongemensamma produktionsstyrningen.
 • Unga Rådgivare besöker BoIC
 • Västra Götalandsregionen fortsätter driva på för snar utbyggnad Göteborg-Borås
  Just nu pågår ett febrilt arbete hos både politiker och näringsliv i Västsverige, att med gemensamma krafter komma överens om en nödvändig transportlösning med de nationella beslutsfattarna för att den viktiga järnvägssträckan ska börja byggas som planerat 2020. Västra Götalandsregionen förordar finansiering utanför ordinarie ram men är även beredd att diskutera medfinansiering för att byggstart ska kunna ske på sträckan innan nästa planrevidering.
 • 20 miljoner till innovationer som skapar framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen
  För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka.
 • Västtrafiks system fungerar nu normalt
  Västtrafik har under dagen varit utsatta för störningar i sina system som gjorde att det var svårt att komma in på webbsidan, ToGo-appen och Reseplaneraren. Nu fungerar alla system normalt igen.
 • Debattartikel: Västsvensk EU-satsning ska öka kunskap och delaktighet
  GP publicerade idag en debattartikel underskriven av bland andra Johnny Magnusson. Den handlar om att kunskapsnivån om EU måste höjas.I dag ingår Ann Linde, EU- och handelsminister, Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ett EU-handslag för att gemensamt öka kunskapen och delaktigheten i EU-relaterade frågor.
 • Balansera mera
  Nu är det dags för den nationella kampanjen Balansera mera som genomförs vecka 40, den 2-8 oktober. Syftet med kampanjen ”Balansera mera” är att uppmärksamma hur förebyggande arbete kan minimera risken för att personer i åldern 55 år och uppåt att falla.
 • Göteborg permanentar psykiatriambulans
  Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i dag att finansiera en bedömningsbil för att ge akut stöd till människor som behöver psykiatrisk hjälp på plats – den så kallade psykiatriambulansen.
 • Så ska väntetiden för IVF-behandling kortas
  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att IVF-behandlingar ska upphandlas för att korta väntetiderna och fastställde dessutom en plan för att öka patientsäkerheten.
 • Symposium om antibiotikaresistens
  Den 15-16 november hålls ett symposium vid Göteborgs universitet under rubriken ”Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik”. Symposiet är öppet för alla med intresse för dessa frågor och presenterar internationellt ledande forskare på området från Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, och USA.
 • Nytt från kollektivtrafiknämnden
  Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd beslutade på sitt senaste sammanträde att se över dagens zonstruktur och prisnivån för 2018.
 • Över 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik kan slås samman till tre
  Under hösten kommer Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd att samråda med kommunerna om nämndens förslag till ny zonindelning för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Förslaget är att minska dagens över 70 zoner till tre, och på det sättet förenkla för resenärerna.
 • Ann-Charlotte Sundelin – ny tandvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen
  Ann-Charlotte Sundelin har utsetts till ny tandvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Den 8 januari 2018 efterträder hon Gunnar Eriksson som går i pension. I dag är Ann-Charlotte tandvårdschef för specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland.
 • Mikael Schultz: ”Kultursamarbetet blir det man gör det till”
  Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte. De ska bland annat diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Tillsammans med Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU, och Annika Strömberg, stf. chef på koncernavdelning kultur (VGR), diskuterade vi på Samtal Europa den 22 september vilken roll kulturen har kopplat till dessa frågor.
 • Tores IT-engagemang för Västra Götaland gav branschpris
  Tore Johnsson, samordnare för digitala agendan i Västra Götaland, och regionutvecklare på Västra Götalandsregionen har fått priset Årets GREAT initiativ 2017.
 • Tores IT-engagemang för Västra Götaland gav branschpris
  Tore Johnsson, samordnare för digitala agendan i Västra Götaland, och regionutvecklare på Västra Götalandsregionen har fått priset Årets GREAT initiativ 2017.
 • Frukttider i Botaniska – en fest för ögat och näsan
  Kom till Botaniska i Göteborg och bli nostalgisk på årets utställning Äpplen & Päron! Upplev din barndoms äpplen eller få tips om nya, friska äpplen och päron för din egen trädgård. Fruktexperter finns på plats i Stolpboden dagligen mellan 12 och 16 mellan 23 september och 1 oktober.
 • Botaniskas pedagoger får internationellt pris
  Botaniskas utbildningsverksamhet har belönats med priset European Garden Award. Priset är inom kategorin Special Award of the Schloss Dyck Foundation och delas ut av European Garden Heritage Network, ett nätverk som omfattar 190 parker och trädgårdar i 14 europeiska länder. I september åker Botaniskas pedagoger till Berlin för att ta emot priset under den stora trädgårdsutställningen IGA som pågår i staden.
 • Framgångsrika neonatologiutbildningar
  Västra Götalandsregionens personalutskott informerades vid sitt sammanträde den 20 september om att den pågående satsningen på utbildningarna i neonatologi och neonatal intensivvård har gett mycket positiva resultat.
 • Ny rapport: Klarar Västra Götaland krisen?
  Vad påverkar näringslivets sårbarhet? Hur ser arbetsmarknadens återhämtningsförmåga ut och hur sårbara är egentligen de lokala arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland? Det är frågeställningar som en ny rapport med titeln "Klarar Västra Götaland krisen? En analys av sårbarhet och återhämtningsförmåga i näringslivet i Västra Götalands arbetsmarknadsregioner" lyfter för att öka kunskapen om hur det ser ut i vår region och hur den påverkas av förändringar i omvärlden.
 • Klimat 2030 - ny kraftsamling för klimatet
  Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 19 september.
 • Regionfullmäktige 19 september
  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 september i Göteborg bland annat om Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, en reviderad klimatstrategi och en översyn av forskningsbudgeten för att möta omställningen till nära vård. Dessutom delades Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 ut till textilkonstnären Elsa Agélii.
 • Elsa Agélii får Västra Götalandsregionens kulturpris 2017
  Vinnaren av Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 är textilkonstnären Elsa Agélii. Priset delades ut idag den 19 september, under regionfullmäktiges sammanträde i Göteborg.
 • Pris till ambulanssjukvården i Skaraborg
  I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska preshospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.
 • Vill du testa vintercykling?
  Projektet ”Vintercyklist” har fått fler att cykla även vintertid. Denna vinter fortsätter succén med att göra sommarcyklister till vintercyklister.
 • Hygienveckan – i år med arbetsplatsen i fokus
  Måndagen den 18 september inviger för sjunde året i rad Hyfs (Hygiensjuksköterska i förskolan) kampanjen Hygienveckan. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten kring hygien. I år är arbetsplatsen i fokus med temat Hygien – vi jobbar på det. Över 40 västsvenska kommuner deltar i kampanjen.