Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Publicerad:
  Vårdförbundet varslar om strejk men nyanställningsblockaden hävs

  I dag, den 21 maj, har Vårdförbundet varslat om strejk i fem regioner från och med den 4 juni, varav VGR är en av dem.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 21 maj 2024

  På sammanträdet den 21 maj 2024 beslutade regionstyrelsen bland annat att Sahlgrenska Life ska utökas. Styrelsen beslutade också att föreslå stärkt utbildning och kompetensutveckling om kvinnlig könsstympning. På sammanträdet fick ledamöterna även information om hur det har gått med uppdraget att göra det möjligt för fler fysiska besök för patienter med särskilt resurskrävande sjukdomar.

 • Publicerad:
  Vårdförbundets blockad

  Den nationella avtalskonflikten mellan SKR/Sobona och Vårdförbundet fortsätter och har nu pågått i tre veckor.

 • Publicerad:
  VGR först i Sverige i europeisk festivalgemenskap

  Nu går Västra Götalandsregionen (VGR) med i EFFE Seal, en europeisk festivalgemenskap för städer och regioner. VGR blir därigenom den första svenska medlemmen. – Här får vi tillgång till ett imponerande nätverk för kunskapsdelning och gemensamma aktiviteter, säger Katti Hoflin, kulturchef.

 • Publicerad:
  Aktuellt om Vårdförbundets blockad

  Vårdförbundets blockad har viss påverkan på hälso- och sjukvården i VGR. Det är den planerade vården som påverkas.

 • Publicerad:
  Effekter av Vårdförbundets blockad

  Vårdförbundets blockad har pågått en dryg vecka. Effekten av blockaden ser olika ut inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Alla patienter som berörs kontaktas av sin vårdgivare.

 • Publicerad:
  Facklig blockad inom hälso- och sjukvården

  Vårdförbundet har lagt en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar för flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Blockaden trädde i kraft den 25 april kl. 16:00 och påverkar delar av vården i VGR.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 23 april

  På sammanträdet 23 april beslutade regionstyrelsen bland annat om hur rekommendationerna från den externa granskningen av sjukhusens ekonomi ska tas om hand. Regionstyrelsen beslutade också att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2023, att ansöka om fem tillstånd att få bedriva högspecialiserad vård samt att föreslå att en ny eldriven färja för trafik i Bohuslän läggs till infrastrukturplanen.

 • Publicerad:
  Nytt regionalt center för dans byggs i Mölndal

  2027 ska det stå klart – ett nytt västsvenskt center för samtida dans. Nu har Västra Götalandsregionen och Mölndals stad kommit överens om förutsättningarna och danscentrat ska gå från skiss till verklighet.

 • Publicerad:
  Kommunals strejk är avblåst

  Fackförbundet Kommunal har avblåst den strejk som skulle ha trätt i kraft den 18 april.

 • Publicerad:
  VGR:s hållbarhetspris och jämställdhetspris utdelade

  Årets interna hållbarhetspristagare Folktandvården i Mellerud och två jämställdhetspristagare Karin Svensson Malchau och Mikael Sundfeldt, vårdområde ortopedi på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Anke Samulowitz, vid Kunskapscentrum för jämlik vård, har hedrats för sina insatser i samband med regionfullmäktige i Vänersborg.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 9 april 2024

  Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 9 april bland annat om Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2024-2026 och att godkänna VGR:s årsredovisning. Fullmäktige beslutade också att införa en avgift för vaccination mot covid -19 för de grupper som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Publicerad:
  Thomas Laurien fick VGR:s curatorstipendium 2023

  Thomas Laurien tog emot VGR:s resestipendium för konstcuratorer 2023. Resan gick till Berlin och Wien där han inspirerats och knutit nya kontakter.

 • Publicerad:
  Katja Lindqvist tillsatt som utredare om kulturens hyror

  På uppdrag av kulturnämnden ska Katja Lindqvist, konstvetare och docent i företagsekonomi, utreda alternativa hyresmodeller för kultursektorn. Frågan är högaktuell då allt fler kulturverksamheter får dra ned på kärnverksamheten för att kunna betala kraftigt stigande hyreskostnader. Utredningens resultat presenteras i slutet av 2024.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 28 mars 2024: Beslut om detaljbudget 2024-2026

  På ett extrainsatt sammanträde i dag 28 mars fattade regionstyrelsen beslut om detaljbudget 2024-2026. Men ärendet är inte avgjort, den 9 april kommer regionfullmäktige att fatta det slutgiltiga beslutet.

 • Publicerad:
  Kulturnämnden vill ingå avtal med Mölndals stad om nytt centrum för dans

  Nu tas ytterligare ett kliv mot ett nytt centrum för dans i Forsåker i Mölndal. Förberedande studier och arbete har pågått under flera års tid. Nu finns ett avtal framme som parterna tar ställning till var och en för sig innan det skrivs under.